Page Header Logo

Page Header

Scripta Scientifica Salutis Publicae

Scripta Scientifica Salutis Publicae е периодично издание на Медицински университет - Варна. Издава се на английски език. В него се публикуват научни статии и обзори в областта на общественото здравеопазване. Списанието е отворено за подаване на публикации, след направена персонална регистрация или след вход в системата с вече създадена. Това е най-новото периодично издание на Медицински университет - Варна.


Table of Contents

Original Articles

PATIENT–REPORTED OUTCOMES – AN APPROACH AND APPLICATION IN AMNIOTIC MEMBRANE TRANSPLANTATION PDF
Yana Manolova, Desislava Vankova, Christina Grupcheva