Page Header

Социална медицина

Списание Социална медицина е издание на Научното дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт. Издава се 4 пъти годишно и публикува статии в областите: социална медицина, епидемиология, здравен мениджмънт, информатика, икономика, медицинско право, култура и медицина.


Table of Contents

списание "Социална медицина" PDF
  i-iii

Accents

Актуални данни, свързани с наркотици в България за 2014 г. PDF
списание "Социална медицина" 2
Европейски доклад за наркотиците – 2016 г. PDF
  3-10
Коментар върху Европейския доклад за наркотиците – 2016 г. PDF
  10-11

Social medicine

Нови психоактивни вещества PDF
Й. Стойнева 12-13
Превенция на употребата на наркотични вещества в България PDF
А. Банчева 14-16
Лечение във връзка с употребата на наркотици в България PDF
А. Панайотов 16-17
Смъртност, свързана с употребата на наркотици PDF
Г. Шопов 18-19
Изследване за алкохолната употреба при юноши PDF
Ю. Маринова 19

Epidemiology

Тромбоза на порталната вена – клинични случаи и подходи в лечението в условията на медицинската практика PDF
И. Василевски, В. Михайлов, И. Такоров, Ц. Луканова, М. Симонова, Н. Владов 20-24

Healthcare management

Връзка между психосоциалните интервенции и ефективността на програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти PDF
Цв. Търпоманова, Цв. Райчева 25-28
Управление на качеството на здравните услуги с мениджърския инстументариум на ISO 9001:2008 и цикъла на Deming PDF
М. Пенков 28-31
Удовлетвореност от работата на кинезитерапевта – едно съвременно изследване
Г. Ненова, П. Манчева, Т. Костадинова 31-34

Informatics

Изграждане и поддържане на публична информационна система в областта на наркотиците в България PDF
М. Василев 35-37
Възможности за въвеждане и разширено използване на електронни визити (e-detailing) във фармацевтичния маркетинг PDF
Ст. Балкански, Н. Кръстева, И. Гетова 38-40

Economics

Разходи за здраве от джоба на домакинствата в България (първо съобщение) PDF
Б. Ивков, П. Попиванов, Д. Драганов, З. Тонева 41-44

History of medicine

Българската медицина в Средновековието PDF
М. Георгиев 45-48

Culture and medicine

Латински сентенции PDF
Латински сентенции "Социална медицина" 13
От Редколегията на сп. „Социална медицина” PDF
От Редколегията на сп. От Редколегията на сп. „Социална медицина” 37

New books

Добри практики за оценка на здравни технологии PDF
Т. Веков, П. Салчев, Сл. Джамбазов 34
Програма СИНДИ преди и сега PDF
Г. Цолова 34