Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г.

Collection of Proceedings

Сборник с резюмета и доклади PDF
  1-396

Font Size