+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе и брой 2 за 2016 на „Варненски медицински форум“. Достъпен и онлайн

korica-vmf-22016x15_for-site„Варненски медицински форум“ е научно списание на Медицински университет – Варна, което съдържа статии на български език, придружени с резюмета на английски език. Списанието се издава от 2012 г. и обхваща различни области на медицината и общественото здравеопазване. Това е петата годишнина на изданието.

 

Брой 2, 2016 (том 5) можете да ползвате пълнотекстово ОТТУК.

 

 

Съдържание на броя:

Боряна Найденова, Никола Колев, Валентин Игнатов, Антон Тонев, Александър Златаров, Красимир Иванов – ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ И АНАЛГЕЗИЯ ПРИ ЧЕРНОДРОБНИ
РЕЗЕКЦИИ

Мира Сидерова, Кирил Христозов, Иван Красналиев, Мила Бояджиева, Яна Бочева, Радослав Радев, Румен Ненков – ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ СЕРУМНОТО
НИВО НА TSH И МАЛИГНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТИРЕОИДНИТЕ ВЪЗЛИ

Добринка Дамянова – ИН ВИТРО ИЗСЛЕДВАНИЯ С РЕНТГЕНОВА ДИФРАКЦИЯ

Дарина Георгиева-Христова – МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ – НАРУШЕНИЕ НА ИНТЕСТИНАЛНАТА МУКОЗНА БАРИЕРНА ФУНКЦИЯ

Дарина Георгиева-Христова – МИКЦИОННИ НАРУШЕНИЯ СЛЕД МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ

Филка Георгиева – ВЛИЯНИЕ НА ВЕГЕТАТИВНАТА НЕРВНА СИСТЕМА ВЪРХУ ЛОКАЛИЗИРАНИЯ НЕВРОДЕРМИТ

Магдалена Баймакова – НЕЯСНО ФЕБРИЛНО СЪСТОЯНИЕ: КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Магдалена Баймакова, Камен Плочев, Тодор Кундуржиев, Георги Т. Попов, Райничка Михайлова-Гарнизова, Валентина Ковальова – АНАМНЕСТИЧНИ ДАННИ
ПРИ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТИ С НЕЯСНО ФЕБРИЛНО СЪСТОЯНИЕ И СУБФЕБРИЛИТЕТ

Десислава Русева – МЯСТОТО НА ПСИХОЛОГИЧНАТА РАБОТА В ОВЛАДЯВАНЕ НА ХРОНИЧНАТА ТУМОРНА БОЛКА. РАБОТА ПО СЛУЧАЙ

Женя Русева, Марияна Михайлова – ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОЛЯРИЗИРАНАТА, ПОЛИХРОМАТИЧНА, НЕКОХЕРЕНТНА И НИСКОЕНЕРГИЙНА СВЕТЛИНА ВЪВ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА

Веселина Михалева, Десислава Маринова, Стоян Павлов, Меглена Ангелова, Ваня Горанова, Тецумори Ямашима, Антон Б. Тончев – ЕКСПРЕСИЯ НА ТРАНСКРИПЦИОННИТE ФАКТОРИ PAX2 И PAX6 В МАЛЪК МОЗЪК НА ПРИМАТИ ВЪВ ВЪЗРАСТОВ АСПЕКТ И СЛЕД ИСХЕМИЯ

Милена Божкова, Теменуга Стоева – IN VITRO ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА КЛИНИЧНИ ИЗОЛАТИ STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA КЪМ АНТИБАКТЕРИАЛНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

Гинка Коларова, Стефка Вълчева-Кузманова – ПРОУЧВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА ЕХИНАЦЕЯ-СЪДЪРЖАЩИ ИМУНОСТИМУЛАТОРИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД В БЪЛГАРИЯ

Ваня Пепеляшева, Добрина Пепеляшева – СЕЛЕНОВ ДЕФИЦИТ И МЕТАБОЛИЗЪМ

Ваня Пепеляшева – БИОСОРБЦИЯ НА СЕЛЕН ОТ ХЛЕБНИ ДРОЖДИ

Неше Назифова-Тасинова, Йоана Киселова-Кънева, Диана Иванова – ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТАБОЛИТНИ СТРЕС ТЕСТОВЕ В НАУКАТА ЗА ХРАНЕНЕТО ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕНОТИПНАТА ПЛАСТИЧНОСТ

Росица Станчева, Станиела Порожанова, Ружа Панчева, Дарина Найденова, Симонета Попова – ПРОУЧВАНЕ НА ПРАКТИКИТЕ ЗА КЪРМЕНЕ ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Цветан Тончев, Карен Джабалян, Христиан Каназирев, Невена Караджова, Мая Дойчинова, Тихомир Георгиев – РЕЗЕКЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАНДИБУЛАТА ПРИ ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ В ОБЛАСТТА НА УСТНАТА КУХИНА: ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Карен Джабалян, Тихомир Георгиев, Недялка Згурова, Христиан Каназирев, Невена Караджова, Мая Дойчинова, Иван Красналиев, Цветан Тончев – ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА ТЪНКОИГЛЕНАТА АСПИРАЦИОННА БИОПСИЯ НА МЕКOТЪКАННИ ОБЕМЗАЕМАЩИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТТА НА ГЛАВАТА И ШИЯТА

Мая Дойчинова, Мила Калинова, Майя Колева – ЕНДО-ПАРОДОНТАЛНИ ЛЕЗИИ. ПЪРВА ЧАСТ – БИОЛОГИЧНА ОСНОВА

Мая Дойчинова, Мила Калинова, Майя Колева – ЕНДО-ПАРОДОНТАЛНИ ЛЕЗИИ. ВТОРА ЧАСТ – КЛИНИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА

Калина Георгиева, Кирил Гогушев, Георги Костадинов, Методи Абаджиев – КЛИНИКО-ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ДИАГНОСТИЧЕН МОДЕЛ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЯТРОГЕННИ ПРОЯВИ, ЛЕКУВАНИ СЪС СНЕМАЕМИ ЧАСТИЧНИ И ЦЕЛИ ПЛАКОВИ ПРОТЕЗИ

Радосвета Андреева, Георги Папанчев – ПАТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ В ОКЛУЗИЯТА И НАРЕЖДАНЕТО НА ЗЪБИТЕ В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННА ЗАГУБА НА ЕДИН ИЛИ ГРУПА ЗЪБИ

Ани Белчева, Радосвета Андреева, Христина Арнаутска – ПРЕЖДЕВРЕМЕННА ЗЪБНА ЗАГУБА – ЕПИДЕМИОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Радосвета Андреева, Георги Папанчев – ПРЕЖДЕВРЕМЕННА ЗАГУБА НА ВРЕМЕННИ ЗЪБИ ПРИ ДЕЦА СЪС СМЕСЕНО СЪЗЪБИЕ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РИСКОВИ ФАКТОРИ

Миглена Балчева, Радосвета Андреева, Тихомир Георгиев – ПРОФИЛАКТИКА НА ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ДЕЦА С ПРЕЖДЕВРЕМЕННА ЕКСТРАКЦИЯ. МЕСТОПАЗИТЕЛИ – ВИДОВЕ И ПОКАЗАНИЯ

Сирма Ангелова, Теодора Таргова-Димитрова, Димитричка Близнакова – ПАРОДОНТАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

Добринка Дамянова, СирмаАнгелова, Теодора Таргова-Димитрова – ИЗСЛЕДВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗЪБНИЯ КАРИЕС НА ВРЕМЕННИТЕ ЗЪБИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Добринка Дамянова – НЕИНВАЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА КАРИЕСА НА ВРЕМЕННИТЕ ЗЪБИ С МИНЕРАЛИЗИРАЩ ЛАК

Майя Колева, Славчо Димитров, Мая Дойчинова – ЗЪБНАТА ЕРОЗИЯ ОТБЛИЗО – ЕТИОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА КАРТИНА

Мартина Маркова, Владимир Панов, Георги Георгиев, Женя Вичева – ДЕНТАЛНА АМАЛГАМА – КЛИНИКО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ

Владимир Панов – ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЕНТАЛНА АМАЛГАМА И КОМПОЗИТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНИ БОЛЕСТИ

Христиана Маджова, Владимир Панов – ОРАЛНО ЗДРАВЕ ПРИ ДИАБЕТИЦИ

Ася Кръстева – ХЕРПЕС ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ПРИ ДЕНТАЛНИ ПАЦИЕНТИ

Ася Кръстева – АНЕМИИ И ХРАНИТЕЛНИ ДЕФИЦИТИ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Цанка Дикова, Максим Симов, Светлана Ангелова, Соня Тончева – ПРОФЕСИЯТА НА ЗЪБОТЕХНИКА ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ

Антония Димова – ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ: РАЗХОД ИЛИ ИНВЕСТИЦИЯ?

Йордан Деливерски – ФОРМИРАНЕТО НА ЦЕНИТЕ НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ НА ЦЕНТРАЛНО НИВО В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Йордан Деливерски – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОРУПЦИОННИТЕ ПРАКТИКИ В СЕКТОР “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Деница Радова – ПРОФИЛ НА КОНФЛИКТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ДИСКУРСА НА ТЕОРИЯТА ЗА СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ

Гергана Ненова, Тодорка Костадинова, Параскева Манчева – ОБРАЗОВАНИЕТО ПО КИНЕЗИТЕРАПИЯ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И НАСОКИ ЗА РЕШЕНИЯ

Жана Павловска – ПРОУЧВАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ЗА ИЗПИТИ НА СТУДЕНТИТЕ ПЪРВОКУРСНИЦИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „АКУШЕРКА” И „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

Теодора Димитрова, Цветелина Търпоманова – СТЕПЕН НА ТРЕВОЖНОСТ И ЗДРАВНИ ИНДИКАТОРИ НА МОРЕ

Георги Димитров – НЕОБХОДИМОСТ ОТ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В КОРАБОПЛАВАНЕТО

Георги Димитров – ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА