+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

“Endo-Periodontal Lesions” a Monograph of Maya Doychinova Has Been Published

През май 2017 Университетско издателство МУ-Варна отпечата монографията на Мая Дойчинова „Ендо-пародонтални лезии”. Книгата представя и анализира актуални проблеми в областта на ендодонтското дентално...

Medical Books Published by Varna Medical University Press Are Now Available at the University Hospital “St. Marina”

От 4 април 2017г. Университетското издателство официално предлага своите издания на територията на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“-Варна. Освен медицинска литература,...

Annual Publishing Plan 2016

November 15 is the official deadline for accepting offers regarding the annual publishing plan for 2016 Submitted proposals regarding the annual publishing plan of...

Infoacademica, Volume 1, 2016 Has Been Issued Online

You can read the online version of the journal in Bulgarian HERE. * * * Информационният бюлетин „Инфоакадемика“ на МУ-Варна за вътрешноуниверситетски новини, излизащ...

The Latest Book on Vascular Ultrasound Issued by Varna Medical University Press

Наскоро от печат излезе монографията „Съдова ехография”, посветена на трудната и специфична съдова диагностика – ценно помагало за лекари и студенти, хирурзи и интернисти,...

Dental Physical Therapy

„Dental Physical Therapy” (Дентална физиотерапия) е курс лекции за студентите от англоезичното обучение по специалност „Дентална медицина“. Учебникът дава възможност на обучаващите се да получат...

Supplement 2 for 2014 of Varna Medical Forum Has Been Published

Вторият брой от том 3 (третата годишнина) на изданието на Медицински университет – Варна съдържа 10 статии на български език от автори и авторски...

Supplement 2 for 2014 for Varna Medical Forum Has Been Issued

Съдържа 61 доклада от Юбилейна научна конференция “Обществено здравеопазване – традиции и перспективи” 50 години Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“ 30 –...

Two Supplements of the Scientific Journal “Varna Medical Forum” Have Been Published

Издадени са 2 приложения към списание „Варненски медицински форум”. В първото са включени 56 доклада отСтудентската научна конференция „Здравеопазването – днес и утре”. Във второто...

The Students Journal “Infoacademica” Has Been Published for the First Time

Списанието „Инфоакадемика” на МУ-Варна за вътрешно-университетски новини, списвано на всеки шест месеца вече 15 години, традиционно излезе за празника на славянската писменост – 24...

A New Online System for the periodicals of the Medical University of Varna

От началото на месец април вече е факт новата система за управление и публикуване на научните периодични издания на МУ-Варна http://press.mu-varna.bg/ojs/. Чрез нея се улесняват авторите при...