+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Книги в помощ на кандидат-студентите в МУ-Варна за учебната 2017-2018г.

В помощ на кандидатстудентската кампания 2017-2018 публикуваме актуалната препоръчителна литература, която ще помогне на настоящите кандидат-студенти да се подготвят за приемните изпити в Медицински...

Излезе от печат монографичният труд на доц. Емил Ковачев „Асистирани репродуктивни технологии“

През март 2017 г.  университетското издателство на Медицински университет – Варна отпечата първо издание на монографията на доц. Емил Ковачев „Асистирани репродуктивни технологии. Усложнения...

Излезе от печат англоезично помагало за потготовка по химия на чуждестранни кандидат-студенти към Медицински университет – Варна

Излезе от печат второто преработено издание на англоезичния учебник Chemistry Textbook For The Entrance Test at Varna Medical University (първо изд. 2014), подпомагащ бъдещите...

Излезе онлайн списанието на Българското дружество по клетъчна биология „Adipobiology“

 От днес можете да прочетете в дигиталния архив на издателството към Медицински университет – Варна новият брой на ежегодно-издаваното научно списание Adipobiology. То е международен журнал...

Търсете в търговските мрежи „Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите от МК – Варна, специалност „Акушерка“ и специалност „Медицинска сестра“, МУ – Варна“, достъпен от днес

Излезе от печат дългоочакваното помагало „Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите от МК – Варна, специалност „Акушерка“ и специалност...

Активен е онлайн достъп до Приложение 5 за 2016 г. на списание “Варненски медицински форум”

В Приложение 5 на онлайн изданието на научното списание на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов”, “Варненски медицински форум”, ще откриете двуезични резюмета на...

Започна регистрацията и подаването на резюмета за най-престижната научна конференция на Европейската асоциация по нутригеномика NuGo Week 2017

Жeлаещите да участват в най-престижната научна конференция на Европейската асоциация по нутригеномика – NuGo Week, която през 2017 г. е с домакин Медицински университет...

Годишен издателски план 2016 година

До 15 ноември 2016 се приемат предложения за годишния издателски план на МУ- Варна 15 ноември е крайният срок за подаване на предложения за...

Превод на учебника „Психиатрия“ от проф. С. Придмор представя Катедрата по психиатрия и медицинска психология на МУ-Варна

Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна представя превода на книгата на проф. Саксби Придмор „Психиатрия“. Книгата...

Излезе от печат „Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище“

Новото издание на МУ-Варна „Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище“, вече е достъпно за преподавателите в университета. Методиката, с автори доц. Маринела...

Преподавателите от МУ-Варна могат да регистрират собствен акаунт в програма за антиплагиаризъм

Всички изследователи от МУ-Варна, желаещи да получат регистрация в системата за антиплагиаризъм iТhenticate, абонирана от МУ-Варна, могат да направят заявка на e-mail: press.mu-varna.bg. Така...

„Инфоакадемика“, брой 1, 2016 – четете и онлайн

Информационният бюлетин „Инфоакадемика“ на МУ-Варна за вътрешноуниверситетски новини, излизащ два пъти годишно, вече в 17-та си годишнина, традиционно излезе за празника на славянската писменост...

Платформа „Научни конференции“ – нова онлайн система на отдел „Издателска дейност“

В тестов период е новоразработената от университетското издателството платформа „Научни конференции“. Тази система цели интегрирането на всички дейности за управление на конференции, като чрез...

Издателство и Библиотека представиха МУ-Варна в международен семинар свързан с интернет либерализацията и интелектуалната собственост

„Повишаване видимостта на научните разработки – инициативи на МУ-Варна, в отговор на световните тенденции за отворена наука“ бе темата на доклад, с който представители на…

Приложение 1 за 2016 година на „Варненски медицински форум“ – резюмета от 4 Черноморски симпозиум

ВАРНЕНСКИ МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ Том 5, 2016, Приложение 1 Издание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна Приложението съдържа резюмета от 4-и Черноморски...

Излезе и Сборникът с тестови задачи за кандидатстудентския изпит по биология върху материала, изучаван в 10 клас

Сборникът е предназначен за подготовката на кандидат-студентите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет – Варна. Под редакцията на доц. Добри...

Излезе Приложение 1 за 2015 на „Scripta Scientifca Pharmaceutica“ с резюмета от Втория фармацевтичен бизнесфорум

Съдържа програмата и резюметата на Втори фармацевтичен бизнесфорум с научна и практическа конференция, организиран от Факултета по фармация на МУ-Варна: 30-31 октомври 2015. Second...

Излезе Приложение 2 на „Варненски медицински форум“ с резюметата на докладите от 4-та научна сесия на Медицински колеж – Варна

„Варненски медицински форум“, том 4, 2015, приложение 2 Издание на МУ-Варна Съдържа над 150 резюмета на докладите и постерните съобщения от IV научна сесия...

Scripta Scientifica Salutis Publicae, брой 1, година 1. Излезе най-новото научно списание на МУ-Варна, списва се на английски език, достъпно и онлайн

От 2015 г. Медицински университет – Варна стартира издаването на следващото ново англоезично научно списание Scripta Scientifica Salutis Publicae, в което се публикуват статии...

Брой 1 за 2015 на „Scripta Scientifica Pharmaceutica“

Това е втората годишнина на новото англоезично научно списание на Медицински университет – Варна. В него се публикуват статии и обзори в областта на...

Управление на проекти : Учебник за студенти от магистърската програма по здравен мениджмънт

Автори: Тодорка Костадинова, Мила Георгиева, Анета Докова През последните 15 години в България се провежда реформа в здравеопазването, която се изразява в подобряване на управлението...

МУ-Варна участва в дискусия за развитие на университетското и научно книгоиздаване в България

Актуални теми, предстоящи инициативи и участия в съвместни проекти по различни програми бяха дискутирани от членовете на Сдружение на издателите на научна и университетска...

Търсете новия сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология върху учебния материал за задължителна подготовка, изучаван в 9 клас

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ: Добри Иванов, Василена Несторова-Пенчева, Димитър Цанев, Галина Янева, Дияна Христова, Нели Фиалковска, Цонка Димитрова Под редакцията на доц. Добри Иванов, д.б.  ...

Излезе от печат „Dental Physical Therapy“ – курс от лекции по дентална физиотерапия на английски език

„Dental Physical Therapy” (Дентална физиотерапия) е курс лекции за студентите от англоезичното обучение по специалност „Дентална медицина“. Учебникът дава възможност на обучаващите се да получат...

Брой 2 за 2014 г. на „Инфоакадемика“ – периодичното издание за новини от живота на МУ-Варна

„Инфоакадемика“ на МУ-Варна за вътрешно-университетски новини, излизащо две пъти годишно вече 15 години, традиционно излезе за коледните и новогодишни празници. В този брой списанието...

На пазара е „Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия 2015“. Търсете в книжарниците

Автори: Любомир Македонски, Мона Станчева, Румяна Черкезова Категория: Сборници Ключови думи: За кандидат-студенти Издателство: Медицински университет – Варна ISBN 978-619-7137-20-0 Изданието е предназначено за...

Резултати от семинара на 13/11/2014 за рецензенти в онлайн платформата на издателството – презентации, брошура, видео

Отдел „Издателска дейност“ на Медицински университет – Варна проведе на 13.11.2014 г. в Докторантското училище първото си обучение на тема: „Как да приемем и...

Варненски медицински форум‘2014, приложение 2

Съдържа 61 доклада от Юбилейна научна конференция “Обществено здравеопазване – традиции и перспективи” 50 години Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“ 30 –...

Излезе Приложение 1 (2014) на Scripta Scientifica Pharmaceutica

Новото научно списание на Медицински университет „Scripta Scientifica Pharmaceutica“ за 2014, приложение 1 (44 стр.), включва резюмета от:   Научно-практическа конференция „Предизвикателства при обучението...

Първо издание на „Практическо ръководство по пренатална диагностика“ от Людмила Ангелова и Борислав Кирчев

Ръководството се фокусира върху генетичната консултация, проследяването на репродуктивните опции при семейната двойка, за да може тя да има информиран избор по време на бременност....

„Варненски медицински форум“ – добавено в онлайн системата за публикуване на научна периодика на издателството

Издателството на Медицински университет – Варна включи ново списание в своята онлайн система – „Варненски медицински форум“ с главен редактор проф. д-р Красимир Иванов,...

Новите научни списания на МУ-Варна вече се издават чрез нова електронна платформа

Излезе онлайн версията на първия брой на новото англоезично научно списание на Медицински университет – Варна за научни статии и поканени обзори в областта на фармацията – Scripta...

Излезе брой 1 за 2014 г. на „Инфоакадемика“

Списанието „Инфоакадемика“ на МУ-Варна за вътрешно-университетски новини, списвано на всеки шест месеца вече 15 години, традиционно излезе за празника на славянската писменост – 24...

„Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология“ – отново по книжарниците

От днес желаещите да изучават специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ в Медицински университет – Варна, могат отново да намерят в продажба сборника със...

Специално за бъдещите кандидат-студенти

  ​​​​​​​​       Излезе от печат „Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия“. Помагалото ще бъде полезно за подготовката на всички желаещи...

Популяризирайте научните си разработки

​​Над 70 цитирания има преподавател от МУ – Варна, който се е регистрирал само преди една седмица в най-новата за Университета руската база-​ данни – eLibrary.ru – Научная электронная...