+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе монографията на д-р Илия Тодоров за синдрома на „замръзналото“ рамо

Монографията на д-р И. Тодоров е посветена на синдрома на „замръзналото“ рамо (идиопатично, прогресивно, спонтанно преминаващо в по-голяма част от случаите болезнено ограничение в активната и пасивна подвижност на гленохумералната става) – нерядко срещан проблем, привличащ внимание поради продължителното страдание на пациентите и трудното повлияване с методите на конвенционалната медицина. Заболяването има и сериозен социален и икономически ефект върху засегнатите хора.

Монографията е първата целенасочена и подробна научна разработка на тази тема в страната. Сърцевината на труда е систематизираният преглед на историята на проблема, на терапевтичните подходи. Отлично развита и визуализирана е топографската анатомия, свързана със синдрома.

Цитирани са автори от целия свят, включително и по-малко известни от Азия, но имащи специфичен подход към заболяването. Изследването е снабдено с богат илюстративен материал, цитираната литература наброява 187 източника.

Тодоров, Илия

Синдромът на „замръзналото” рамо – особености и съвременен терапевтичен подход / Илия Тодоров. – Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014. – 114 с. ; 25 см.

ISBN 978-619-7137-12-5

УДК 616.72

616-085

615.825