+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе „Ръководство за практически упражнения по микробиология“

Ръководство по микробиологияНовата книга на Университетското издателство е с авторски колектив:

Доц. Веселин Колев Русев,дм

Доц. Калинка Божкова, дм

Доц. Лилия Иванова, дм

и под общата редакция на Веселин Русев.

Ръководството е предназначено за студенти по медицина, стоматология, фармация и за медицинските колежи на Медицински университет – Варна.

Пособието включва подробни и обхватни сведения по всички основни теми на лабораторията по микробиология:

 • структура и обзавеждане,
 • правила за безопасност,
 • микроскопи,
 • методи за оцветяване,
 • култивиране на бактерии,
 • биохимични методи на изследване,
 • химична стерилизация,
 • бактериофаги,
 • генетика на микроорганизмите,
 • заразяване на опитни животни,
 • видове имунни реакции,
 • фагоцитоза,
 • микробиологични методи за изследване на инфекциозните болести,
 • микробиологична диагноза на инфекции,
 • клинична микробиология,
 • санитарно-микробиологично изследване на жилищно-комунални, трудови и други обекти от външната среда,
 • микрофлора на лекарствените суровини и готовите лекарствени форми.

 

Книгата можете да намерите в книжарницата на университета, както и да я поръчате в онлайн магазина на университетското издателство от тук.