+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе от печат книгата на Мая Дойчинова „Ендо-пародонтални лезии“

През май 2017 Университетско издателство МУ-Варна отпечата монографията на Мая Дойчинова „Ендо-пародонтални лезии”. Книгата представя и анализира актуални проблеми в областта на ендодонтското дентално лечение и поставя акцент върху модерните практически постижения в тази научна сфера. Благодарение на добрата илюстративност – 52 фигури, и систематизираността на публикуваните протоколи за диагностика и лечение, монографията е препоръчително четиво за млади специалисти. Представените клинични случаи и съвременни методи за терапия на ендо-пародонталните лезии са полезни и за вече практикуващи специалисти в областта, които непрестанно се стремят към развитие и усъвършенстване.

Книгата е на български език.

За повече информация относно нейното съдържание и библиография четете в раздел ИЗДАНИЯ, подраздел КНИГИ.