+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Наръчникът „Management of innovation and change“ на книжния пазар от днес

Този наръчник е предназначен като помощен материал за курса “MANAGEMENT OF INNOVATION AND CHANGE” от магистърската програма по бизнес администрация на CASS Europe. Също така може да бъде полезен за други курсове и програми в сферата на мениджмънта и икономиката.

 

Основните инструменти, включени в наръчника, са:

– Работа в екип – насочена е към решаването на проблеми, намирането на решения за различни бизнес ситуации, както и споделянето на знания.
– Минути за дискусия, предизвикателства и въпроси към студентите – помагат на студентите в представянето на определена идея по ефективен и подреден начин.
– Проиграване и групови игри – спомагат за развитието на различни умения.
– Разглеждане на нормативни документи – помага на студентите при запознаването с основните законови изисквания, ограничения и правила.
– Преглед на източници на информация – фокусира се върху извличането на информация, агрегирането и убедителното представяне на гледна точка.
– Описание на ситуации – близък и задълбочен поглед, както и детайлни примери за бизнес ситуации.