+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Tag: Предстоящи издания

[ПРЕДСТОИ] Рак на яйчника – етиопатогенеза, диагноза и лечение

[ПРЕДСТОИ] Рак на яйчника – етиопатогенеза, диагноза и лечение

Автор:
Жанр: Монографии
Таг: Предстоящи издания
Издателство: Медицински университет-Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210410
Монографичният труд на д-р Елис Исмаил, на тема „Рак на яйчника - етиопатогенеза, диагноза и лечение“ разглежда подробно етиопатогенезата, клиниката и диагностиката на яйчниковият карцином, но най-голям акцент е поставен върху хирургичното лечение. More info →
[ПРЕДСТОЯЩИ] Chemistry Textbook For The Entrance Test at Varna Medical University

[ПРЕДСТОЯЩИ] Chemistry Textbook For The Entrance Test at Varna Medical University

Второто преработено издание на англоезичния учебник (първо изд. 2014) подпомага бъдещите кандидати за англоезичните програми в подготовката им за успешно полагане на входящия изпит по химия. More info →