+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Medical Terminology

Medical Terminology
Автор:
Жанр: Учебници
Таг: На английски език
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2012
ISBN: 978-954-9685-77-0
About the Book

Настоящото издание представлява учебник по латински език с медицинска терминология за англоговорящи студенти в България. С това сериозно филологическо и методическо предизвикателство авторът си е поставил за цел да подпомогне овладяването на специализираната анатомична, клинична и фармацевтична терминология.

Най-голямо внимание е отделено на съществителните и прилагателните имена, на причастията и степените за сравнение. Според учебната програма, в учебника е представена граматическата част на обучението с петте склонения на латинските съществителни имена, илюстрирани с множество примери на словосъчетания.?