+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

[ПРЕДСТOИ] Лапароскопска миомектомия

[ПРЕДСТOИ] Лапароскопска миомектомия
Автор(и):
Жанр: Монографии
Таг: Предстоящи издания
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210830

Монографията на Благовест Бечев, озаглавена „Лапароскопска миомектомия“ съдържа подробно описание на различните оперативни техники на лапароскопска миомектомия. В нея авторът представя не само своите постижения, но и постиженията на множество съвременни чужди специалисти, работещи в тази област през последните години. От 1990 г. лапароскопската миомектомия представлява алтернатива на лапаротомията в случай на нужда от отстраняване на субсерозни и интрамурални миомни възли.

В тази книга автора дава предложение за алгоритъм за извършване на лапароскопска миомектомия. Тя е подходяща за общопрактикуващи лекари, специалисти в областта, студенти по медицина и всички останали, които проявяват интерес по темата.

 

Изданието е добре онагледено и съдържа 50 броя снимки, под формата на фигури. В края си има  книгопис, съдържащ 286 източника. Обемът му е 229 страници.

 

Съдържание:

Предговор

Съдържание

Списък на използваните съкращения

 1. Епидемиология, етиология и патогенеза

       1.1.  Рискови фактори

       1.2.  Иницииращи фактори

       1.3.  Подпомагащи фактори

       1.4.  Въздействащи фактори

 1. Разновидности и класификация
 2. Клинична картина
 3. Диагностика
 4. Лапароскопска апаратура и инструментариум
 5. Устройство на оперативната зала и разположение на оперативния екип
 6. Подготовка на пациентката
 7. Анатомични маркери на предна коремна стена
 8. Селекция на пациентките, индикации и контраиндикации
 9. Въвеждане на лапароскопа и поставяне на работните троакари
 10. Фази на лапароскопската миомектомия

       11.1  Инцизия на миомния възел

      11.2  Енуклеация на миомния възел

      11.3  Зашиване на миомното ложе

11.3.1   Шев със стандартни абсорбируеми конци

11.3.2   Шев с бидирекционални конци- Quill

11.3.3   Шев с унидирекционални конци- V-Lock

       11.4  Евакуация на миомния възел

11.4.1   Директна супрапубична екстракция

11.4.2   Електрическа морселация

11.4.3   Евакуация на възела посредством колпотомия

 1. Лапароскопска миомектомия при възли с особена локализация
 2. Усложнения при лапароскопска миомектомия
 3. Препоръки за избягване на усложненията по време на лапароскопската миомектомия
 4. Алгоритъм за извършване на лапароскопска миомектомия
 5. Заключение
 6. Книгопис