+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Интегрирани грижи – съвременни подходи за здравни, фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните заболявания

Интегрирани грижи – съвременни подходи за здравни, фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните заболявания
Автор:
Жанр: Монографии
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Publication Year: 2015
ISBN: 9786197137583
Петрова, Галина Интегрирани грижи – съвременни подходи за здравни, фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните заболявания / Галина Петрова . - Варна : Медицински университет – Варна ; Стено, 2015 . - 175 с. ; 24 см. Рец. Тодорка Костадинова, Емануела Мутафова. 200 тир. ISBN 978-619-7137-58-3 ISBN 978-954-449-823-8
About the Book

Монографичният труд – пишат рецензентите – е посветен на въпросите на демографските промени, все по-големия дял на хроничните заболявания и възможните модели и решения, които могат да предложат различните системи за здравеопазване.

Структурата на монографията включва въведения, три логически свързани глави, заключение, използвана литература и приложение.

В първа глава са представени съвременните тенденции в развитието на грижите за пациенти с хронични заболявания. Втора глава включва различните аспекти при управление на хроничните заболявания в България в контекста на интегрираните грижи. Трета глава представя международния опит в областта на интегрираните грижи и добрите практики в Европа и по света.

Трудът е полезен – допълват рецензентите – за интересуващите се от темата и с големия брой посочени литературни източници (232), и с терминологичния си речник, и с включения в приложение списък на Центрове за социална рехабилитация и интеграция, функциониращи на територията на България.

 

Галина Петрова преподава в катедрата „Икономика и управление на здравеопазването“ при МУ-Варна; притежава магистърска степен по здравен мениджмънт и докторска степен по организация и управление извън сферата на материалното производство. Преподава организационно поведение, управление на човешките ресурси, интегрирани грижи, управление на продажбите и търговско представителство, стратегическо управление и контролинг и др.