+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Преживяване на инфекциозна болест

Преживяване на инфекциозна болест
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2015
ISBN: 9786197137408
Радкова, Диана Преживяване на инфекциозна болест / Диана Радкова; Рец. Петър Манолов, Иванка Бончева. - Варна: Медицински университет – Варна ; Стено, 2015. 120 с. : с ил. ; 24 см + прил.
About the Book

Настоящата монография предлага на читателя систематичен обзор на научните постижения на класическите и съвременните медицински, психологични и психосоматични теоретични разбирания за преживяването на инфекциозна болест. Резултатите от емпиричното проучване на преживяването на пациентите с най-често срещаните инфекциозни болести (трансмисивен и остър вирусен хепатит) са дискутирани в контекста на холистичното лечение. Особен акцент в проучването е поставен върху пациентите с остър вирусен хепатит, отчитайки демографската значимост на заболяването, неговите клинични симптоми, протичане и последствия, както и специфична картина на преживяването с широк диапазон от противоречиви емоционални абреакции при различните видове хепатит. Предложен е работен алгоритъм за използването на трифокален подход при хоспитализирани пациенти, поставени в изолация. Разглеждани са спецификите на преморбидните характеристики на пациента в сравнителна перспектива спрямо трите третирани групи, основно базирани на минали преживявания и значимост на изключително важни към момента събития. Настоящото преживяване се представя като цялост според балансовия модел на Н. Песешкиан (1993) и в контекста на важни концепции и отношения към болестите.
Монографията може да бъде може да бъде използвана от специалисти по инфекциозни заболявания и от всички специалисти и общопрактикуващи лекари, от медицински сестри, клинични психолози, психиатри и психотерапевти, както студенти и докторанти по медицина и психология, които проявяват интерес към съвременните психосоматични анализи на болните с инфекциозни заболявания.