+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Лечебни растения на българското черноморско крайбрежие

Лечебни растения на българското черноморско крайбрежие
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2015
ISBN: 9786197137729
Павлов, Данаил Василев Лечебни растения на българското черноморско крайбрежие / Данаил Павлов. - Варна : Медицински университет – Варна, 2015 . - 132 с. ; 24 см.
About the Book

Съдържание:

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

 • Биоразнообразие на българските лечебни растения
 • Българска нормативна уредба за лечебни растения
 • Международна нормативна уредба за лечебни растения
 • Стопанско значение на българските лечебните растения
 • Заплахи за българските лечебни растения

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ

 • Флора на българското черноморско крайбрежие
 • Растителност на българското черноморско крайбрежие
 • Защитени природни територии по българското черноморско крайбрежие
 • Видове лечебни растения по българското черноморско крайбрежие
 • Разрешени за стопанско ползване лечебни растения, но с определяне на годишно допустимо за събиране количество билки от естествените им находища (по квоти)
 • Забранени за стопанско ползване лечебни растения, които могат да се ползват за лични нужди
 • Забранени за събиране лечебни растения от естествените им находища
 • Опазване на лечебните растения по българското черноморско крайбрежие
 • Източници на финансиране за дейности, свързани с лечебните растения

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА