+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Рисков профил и профилактика на деца с преждевременно екстрахирани временни зъби комплексно лечение – Терапевтични и ортодонтски аспекти

Рисков профил и профилактика на деца с преждевременно екстрахирани временни зъби комплексно лечение – Терапевтични и ортодонтски аспекти
Автор:
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2016
ISBN: 9786197137910
Андреева-Борисова, Радосвета Стоянова Рисков профил и профилактика на деца с преждевременно екстрахирани временни зъби : Комплексно лечение - терапевтични и ортодонтски аспекти / Радосвета Андреева-Борисова. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 116 с. : с ил.; 24 см. Рец. Ани Белчева, Стефан Пеев.
About the Book

В нашата литература липсват – споделят рецензентите – изградени правила и принципи на мултидисциплинарен подход при лечение на деца с преждевременна екстракция на временни зъби, както с локална, така и под обща анестезия. Това е причината монографията на д-р Радосвета Андреева да е особено актуална и значима.

Авторката подробно анализира рисковите фактори, които сами по себе си биха предизвикали преждевременна зъбна екстракция, като по този начин определя степента на значимост на всеки от тях. Най-високо оценени обаче трябва да бъдат създадените от авторката:

  • алгоритъм за лечение на деца с преждевременна загуба на временни зъби на три нива на профилактика,
  • алгоритъм за лечение на такива деца под обща анестезия и протокол за поставяне на местопазители от детски и общопрактикуващи дентални лекари.

Всичко това подкрепено със собствени снимки, таблици и фигури, без аналог в нашата литература, прави авторския труд оригинален и ценен.

Съдържанието е организирано в 7 глави, всяка глава е снабдена с библиография, има представени и клинични случаи.