+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Издателство и Библиотека представиха МУ-Варна в международен семинар свързан с интернет либерализацията и интелектуалната собственост

MU-Varna-konferenciq„Повишаване видимостта на научните разработки – инициативи на МУ-Варна, в отговор на световните тенденции за отворена наука“ бе темата на доклад, с който представители на Университета участваха в семинар за интернет либерализацията, провел се в София. Семинарът с международно участие, организиран от УниБИТ, е четвърти по ред и е част от интерактивната карта на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). По темата на семинара – „Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост“, дискутираха лектори и преподаватели от УниБИТ, УНСС, НАТФИЗ, Стопанска академия – Свищов, Югозападния университет – Благоевград, представители на НАП – София, Държавната комисия по сигурността на информация, адвокати от пловдивската Кантора за защита на интелектуална собственост, и Медицински университет – Варна.
Юристи, издатели, компютърни инженери, специалисти по библиотечен мениджмънт и др. обсъдиха различни аспекти на дигиталната култура и предизвикателствата пред интелектуалната собственост: авторски и сродни права, необходимостта от развитие на правото и модифициране на правни норми, които третират обекти на информационното общество от типа сайтове, бази данни, домейни, компютърни програми и приложения; проблеми на издателските права в цифрова бизнес среда; експертизите като основен метод за установяване на плагиатство и др.
Инициативите на МУ-Варна, свързани със световните тенденции за „отворена наука“ и „отворен достъп“, процесът на прилагане на идеите и най-вече конкретните резултати, а именно – повишаване видимостта и цитиранията на научни разработки, предизвикаха неподправен интерес сред професори, доценти и лектори от представените по-горе университети. Инж. Жанета Радкова – ръководител на университетското издателство, Румяна Радева – директор на Библиотеката, д-р Десислава Ванкова – ръководител на „Академична организация за клинични проучвания“, представиха интересна и добре поднесена презентация за трите направления в посока „Отворен достъп“, реализирани в МУ-Варна през последните 2 години, представляващи добрата университетска практика в посока повишаване откриваемостта на научните публикации. Представени бяха платформата за научни медицински списания с отворен достъп (10 онлайн списания, от които 8 са изцяло на английски език), създаването на над 500 профила на автори на МУ-Варна в Google Scholar, и стартирането на Академичен репозиториум на научни трудове. Всяка от реализираните вече идеи се храни от предишната и надгражда вече постигнатото в името на една обща визия и цел – повишаване видимостта на научните разработки, а оттам и престижа на МУ-Варна като водеща академична институция.
Проф. д-р Таня Тодорова – ръководител на катедра „Библиотечен мениджмънт“ към УниБИТ, коментира варненското представяне като нагледен урок за присъстващите студенти за бъдещето на академичните библиотеки и издателства.