+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Управление на проекти : Учебник за студенти от магистърската програма по здравен мениджмънт

Автори: Тодорка Костадинова, Мила Георгиева, Анета Докова

През последните 15 години в България се провежда реформа в здравеопазването, която се изразява в подобряване на управлението на системата на всички нива и въвеждането на свободен пазар в здравеопазването чрез предоставяне на автономност на лечебните заведения. Наред с новите възможности пред здравните мениджъри бяха поставени и нови изисквания по отношение на дейности, организация, управление на човешките ресурси, технологии и финансиране.

Наличието на ограничени ресурси и непрекъснато нарастване на обществените потребности наложиха въвеждането на проектния мениджмънт в здравеопазването като нова форма за осъществяване на редица инициативи и тяхното ресурсно обезпечаване. Развитието на този клон от здравния мениджмънт бе вдъхновен от силната нужда от пресечна точка между добрите идеи, от една страна, и онези частни и обществени донори, които търсят да подкрепят такива идеи, от друга.

С присъединяването на България към ЕС проектният мениджмънт се превърна в общ инструмент, чрез който и двете страни на уравнението “евросъюз – еврочлен” подпомагат прехода към пазарна икономика и ефективно управление.

В настоящия учебник са представени същността и особеностите на проектите в здравеопазването, методологията на тяхното изработване, осъществяване, контрол и оценка. Той е предназначен за студенти от специалността “Здравен мениджмънт”, както и за всички специалисти от практиката, които се интересуват от темата за управление на проекти или работят по изпълнението им в лечебни заведения, общинска и областна администрация, публични и частни организации и институции, както и НПО в здравеопазването.

 

Костадинова, Тодорка и др.

Управление на проекти : Учебник за студенти от магистърската програма по здравен мениджмънт / Тодорка Костадинова, Мила Георгиева, Анета Докова. – Варна : МУ-Варна, 2015. 140 с. ; 29 см + прил.

ISBN 978-619-7137-49-1