+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Осигурен е онлайн достъп към докладите от първата конференция с международно участие „Здравните грижи – принос за качеството на живот“, провела се в периода 29-30 септември 2016г. във Варна

Електронната платформа на издателството към Медицински университет – Варна, която е с отворен достъп, предлага пълнотекстови доклади от първата конференция с международно участие „Здравните грижи – принос за качеството на живот“, провела се под патронажа на ректора на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Оригиналното съдържание е публикувано като Supplement към международното научно списание на МУ-Варна Scripta Scientifica Salutis Publicae.

На конференцията, провела се в периода 29-30 септември 2016г. бяха представени актуални проблеми в областта на здравните грижи и обучението на студенти в това направление. Участие в събитието взеха организации и учебни заведения от цялата страна – преподаватели, студенти, специалисти, представители на БАПЗГ, както и висши учебни институции в чужбина – партньори по програма „Еразъм+“.

Тематичните направления представени в 40-те доклада, които можете да намерите ТУК са:

– Съвременни тенденции в здравните грижи;

– Клинични аспекти на здравните грижи;

– Комуникация в медицинската практика.