+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе „Topical Guideline Of Practical Pathophysiology“ от Ганка Бекярова и Красимир Христов

Основна цел на книгата е да даде ресурс на студентите, изучаващи здравни науки, за изграждане на познания по патофизиология посредством запознаване с клинични случаи и създаване на умения за критическо осмисляне. Така, обвързвайки теория и практика, ръководството е предназначено за студенти по медицина, дентална медицина, фармация, медицинска сестра и др. Съдържанието интегрира в едно патофизиологична теория, рискови фактори, изследвания и лабораторни клинични данни по различни проблеми, част от медицинското обучение.

Ръководството е разделено на две части, снабдено е с полезни приложения от различно естество и библиография. Всяка една глава включва: дефиниция на болестта; видове; характеристики; практически тренинг (клинични случаи).

Изданието е на английски език.

Bekyarova, Ganka, et al.
Topical Guideline Of Practical Pathophysiology/ Ganka Bekyarova, Krasimir Hristov. – 2nd ed. – Varna: Medical University, 2014. 176 p. ; 23 cm.
ISBN 978-619-7137-15-6