+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе от печат книгата „Гликемичен контрол при критично болни“ – монографичен труд на д-р Мила Бояджиева

През 2017 г. Издателство Медицински университет – Варна отпечата монографията на д-р Мила Бояджиева, озаглавена „Гликемичен контрол при критично болни“. Книгата представлява съвременен обзор на нарушения глюкозен метаболизъм чрез трите му компонента: хипергликемия, хипогликемия и гликемична вариабилност, при пациенти с критични остри заболявания. Авторът разглежда асоциацията на трите компонента с неблагоприятните клинични последици и повишения риск от смъртност, причините за възникването на стресовата хипергликемия, както и механизмите на вредните влияния на тези три компонента. Освен обобщение на този медицински проблем книгата представя и препоръки относно съществуващите протоколи и алгоритми за инсулиново лечение.

 

Тъй като в България до този момент не е била издавана монография по темата, то именно тази книга би помогнала на мнозина лекари при разрешаване на терапевтичните предизвикателства в ежедневната практика при критично болните пациенти в интензивните отделения. Подходяща е за ендокринолози, невролози, интернисти, кардиолози и специалистите по анестезиология и интензивно лечение.

 

Монографията е рецензирана от проф. д-р Кирил Христозов, д.м. (ръководител Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Света Марина” – Варна, и ръководител УС по ендокринология, Медицински университет – Варна), и доц. д-р Атанас Ангелов, д.м. (началник Първа кардиологична клиника с интензивно кардиологично отделение, УМБАЛ „Света Марина” – Варна, и ръководител на Учебен сектор по кардиология към Катедра по вътрешни болести при Медицински университет – Варна). Анотация и съдържание на книгата можете да откриете в уебсайта на университетското издателство, секция книги.