+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Genre: Monographs

Target and Systemic Therapy in Pulmonary Carcinoma: From Molecular Biology to Clinical Studies

Target and Systemic Therapy in Pulmonary Carcinoma: From Molecular Biology to Clinical Studies

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2013
ISBN: 9789549685954
Таргетна и системна терапия при белодробен карцином - от молекулярната биология до клиничните проучвания / Иван Донев . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2013 . - 103 с. ; 22 см. More info →
The Frozen Shoulder Syndrome – Specifications and a Contemporary Therapeutic Approach

The Frozen Shoulder Syndrome – Specifications and a Contemporary Therapeutic Approach

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
ISBN: 9786197137125
Тодоров, Илия Синдромът на „замръзналото” рамо – особености и съвременен терапевтичен подход / Илия Тодоров. - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014. - 114 с. ; 25 см. УДК 616.72 616-085 615.825 More info →
Heart Failure: Survival and Prognosis

Heart Failure: Survival and Prognosis

Автори: , ,
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2012
ISBN: 9789549685718
Каназирев, Бранимир и др. Сърдечна недостатъчност : Преживяемост и прогноза / Бранимир Каназирев, Жанета Георгиева, Катерина Витлиянова . - Варна : МУ-Варна, 2012 . - 156 с. ; 24 см. УДК 616.12-008.315 More info →
Cholestasis – Clinical, Diagnostic and Therapeutic Aspects

Cholestasis – Clinical, Diagnostic and Therapeutic Aspects

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137538
Ганчева, Диана Холестаза – клинични, диагностични и терапевтични аспекти / Диана Ганчева; Рец. Искрен Коцев, Мария Атанасова. - Варна: Медицински университет – Варна ; Стено, 2015. - 166 с. : с цв. ил. ; 24 см. 200 тир. More info →
Recent Advances in the Prevention of Ischemic Stroke

Recent Advances in the Prevention of Ischemic Stroke

Author(s):
Genre: Monographs
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137699
Arabadzhieva, Daniela Recent Advances in the Prevention of Ischemic Stroke / Daniela Arabadzhieva. - Varna : Medical University of Varna, 2015. - 184 p. More info →
Combined Approaches and Methods in the Treatment of Inflammatory Diseases of the Pulp and the Periodontium

Combined Approaches and Methods in the Treatment of Inflammatory Diseases of the Pulp and the Periodontium

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786197137965
Борисова, Цветелина Комбинирани подходи и методи при лечение на възпалителните заболявания на пулпата и периодонциума / Цветелина Борисова-Папанчева. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 176 с. ; 24 см. Рец. Тихомир Георгиев, Стефан Пеев More info →
Ovarian Cancer – Etiology and Pathogenesis, Diagnosis and Treatment

Ovarian Cancer – Etiology and Pathogenesis, Diagnosis and Treatment

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210410
Монографичният труд на д-р Елис Исмаил, на тема „Рак на яйчника - етиопатогенеза, диагноза и лечение“ разглежда подробно етиопатогенезата, клиниката и диагностиката на яйчниковият карцином, но най-голям акцент е поставен върху хирургичното лечение. More info →
Metabolism of Calcium, Phosphorus and Magnesium

Metabolism of Calcium, Phosphorus and Magnesium

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137521
Дечева-Икономова, Любка Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия / Любка Дечева-Икономова; Рец. Златислав Стоянов, Добрин Паскалев. - Варна: Медицински университет – Варна, 2015. More info →
Diagnosis and Healing Approaches to Deviation in Permanent Teeth Breakthrough

Diagnosis and Healing Approaches to Deviation in Permanent Teeth Breakthrough

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137750
Арнаутска, Христина Иванова Диагностика и лечебни подходи при отклонение в пробива на постоянните зъби / Христина Арнаутска. - Варна: Медицински университет - Варна, 2015. - 108 с.; 29 см. Рец. Вера Крумова, Цветан Тончев. 200 тир. More info →
Elevation of the Maxillary Sinus Floor through Lateral Access

Elevation of the Maxillary Sinus Floor through Lateral Access

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786192210045
Папанчев, Георги Йорданов Повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп / Георги Папанчев. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 176 с. : с ил.; 24 см Рец. Тихомир Георгиев, Стефан Пеев. More info →
Application of Cone-Beam Tomography in the Preoperative Diagnosis in Oral Surgery

Application of Cone-Beam Tomography in the Preoperative Diagnosis in Oral Surgery

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210472
Монографията на доц. д-р Тихомир Георгиев цели да запознае денталните лекари и специализантите по орална хирургия с възможностите на съвременните рентгенологични методи, техните индикации и приложение в лечебната практика на денталната медицина. Разглежда използването на компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, ехография, PET скенер и др. за диагностика и определяне на характера на различни орални увреждания. More info →
Gender Psychophysiology

Gender Psychophysiology

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
ISBN: 9786197137132
Стоянов, Златислав Психофизиология на пола / Златислав Стоянов ; Рец. Боряна Пирьова, Негрин Несторов Негрев . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014 . - 190 с. : с ил. ; 23 см. More info →