+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Учебници

Genre: Textbooks
Children – Norm and Pathology. Compendium for Nursing Care

Children – Norm and Pathology. Compendium for Nursing Care

Автори: , , ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210359
"Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи", с автори Катя Генова, Диана Гроздева, Силвия Борисова и Тамара Цветкова, е учебник за студенти от професионално направление "Здравни грижи", образователно-квалификационна степен "Бакалавър". More info →
First Steps in Midwifery Care

First Steps in Midwifery Care

Автори: , ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2018
ISBN: 9786192210304
Изданието на Медицински университет-Варна, с автори Валя Димитрова, Силвия Борисова и Славена Илиева, е практически полезно четиво за всички, желаещи да навлязат в акушерската професия. More info →
History and Development of the Midwife Profession

History and Development of the Midwife Profession

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210977
Книгата „История и развитие на акушерската професия“ на дългогодишния преподавател Валя Димитрова е ценен учебник по въведение в акушерската професия. More info →
Clinical Pathways in Maxillo-Facial Surgery

Clinical Pathways in Maxillo-Facial Surgery

Author(s):
Genres: Monographs, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210687
Монографичният труд „Клинични пътеки в Лицево-челюстната хирургия“, разработен от Росен Коларов, представлява обобщено проучване върху някои основни въпроси, свързани със специалността Лицево-челюстна хирургия. More info →
I Study in Bulgaria. Bulgarian as a Foreign Language – Level B1 (Video Coursebook)

I Study in Bulgaria. Bulgarian as a Foreign Language – Level B1 (Video Coursebook)

"I Study in Bulgaria" is a textbook aimed at the international students of the Medical University of Varna who have already studied Bulgarian as a foreign language and have successfully reached level B1. The video materials for the course are available at: http://elearn.mu-varna.bg/ More info →
I Study in Bulgaria. Bulgarian as a Foreign Language – Level A1-A2 (Video Coursebook)

I Study in Bulgaria. Bulgarian as a Foreign Language – Level A1-A2 (Video Coursebook)

"Аз уча в България" A1-А2 e учебник към видеокурс за първокурсници, създаден от шестима опитни преподаватели по български език в Медицински университет – Варна. Основната цел на видео курса е да развие четирите комуникативни умения: слушане, четене, говорене и писане с помощта на атрактивни учебни материали като автентични филми, аудиозаписи, оригинални визуализации и забавни езикови задачи. Курсът обхваща 10 теми с 2 или 3 подтеми. More info →
Chemistry Textbook For The Entrance Test at Varna Medical University

Chemistry Textbook For The Entrance Test at Varna Medical University

Автори: , , , ,
Genre: Textbooks
Тагове: For Applicants, In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210571
The aim of this English language edition is to help the future applicants for the English language programmes in their preparation for the successful passing of the entrance exam in chemistry. More info →
Clinical Pharmacology: Clinical Pharmacology Approaches in the Treatment of Socially Significant Diseases

Clinical Pharmacology: Clinical Pharmacology Approaches in the Treatment of Socially Significant Diseases

Автори: , ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210489
Second, revised edition of the textbook for medical students issued in 2017 in Bulgarian. More info →
Maxillofacial Injuries And Defects : Quality of life after orthopedic rehabilitation

Maxillofacial Injuries And Defects : Quality of life after orthopedic rehabilitation

Автори: , , ,
Genres: Monographs, Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210281
Двуезичната монография е посветена на широкоспектърната проблематика на протетичното лечение на уврежданията и дефектите в лицево-челюстната област и на възможностите за рехабилитация при оптимално удовлетворяване на медико-биологичните показатели - профилактика, функция и естетика. More info →
Psychiatry (Translated Bulgarian Edition)

Psychiatry (Translated Bulgarian Edition)

Author(s):
Genres: eBooks, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210274
This translated textbook is issued with the courtesy and assistance of its author prof. Saxby Pridmor for which we express our immense gratitude. More info →
Types of Working Model Systems in Dentistry

Types of Working Model Systems in Dentistry

Автори: ,
Genres: Manuals, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137934
Абаджиев, Методи и др. Видове системи за работни модели в зъботехниката / Методи Абаджиев, Светлана Ангелова. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 90 с. : с ил. ; 24 см. More info →
Methodology of Academic Teaching at Medical Universities

Methodology of Academic Teaching at Medical Universities

Автори: , ,
Genres: Manuals, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210014
Грудева, Маринела Иванова и др. Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище / Маринела Грудева, Вяра Гюрова, Тодорка Костадинова. - Варна : МУ-Варна, 2016. More info →
Propedeutics of Marine Psychology and Marine Activities

Propedeutics of Marine Psychology and Marine Activities

Автори: ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137989
Пеев, Илия Петров и др. Пропедевтика на морската психология и морската дейност : Човешкият фактор и безопасността на корабоплаването / Илия Пеев, Димитър Ставрев; Ил. Сияна Струнчева. - Варна : МУ-Варна, 2016. Рец. Веселин Костов Василев, Златислав Стоянов Димитров Илюстрации Сияна Илиева Струнчева More info →
Clinical pharmacology manual for medical students

Clinical pharmacology manual for medical students

Автори: ,
Genres: Manuals, Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137828
The Clinical Pharmacology manual aims to introduce to the students the principles of rational selection of the proper medicine for a specific patient with the purpose of finding the optimal treatment with maximum therapeutic results and minimal risks and costs for the patient and the society. The goal is for the students to master these principles and to add them to their approach in their individualized and therapeutic work with patients. More info →
Marketing in Healthcare

Marketing in Healthcare

Автори: ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 97861971378042
Костадинова, Тодорка и др. Маркетинг в здравеопазването / Тодорка Костадинова, Мария Рохова. - Варна : Медицински университет - Варна, 2016. - 160 с. ; 21 см. More info →
Medical psychology

Medical psychology

Медицинска психология : Учебник за специалисти по здравни грижи / Румяна Георгиева, Георги Попов и др ; Ред. Иванка Бончева . - Варна : Стено, 2013 . - 165 с. ; 24 см. Автори на МУ-Варна: Вероника Иванова, Мариана Арнаудова, Риналдо Шишков, Иван Александров, Петър Маринов, Петър Петров, Калоян Куков, Десислава Русева, Христо Кожухаров, Коралия Тодорова ISBN 978-954-9685-89-3 More info →
Psychiatry: A textbook for nurses and midwives

Psychiatry: A textbook for nurses and midwives

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137668
Психиатрия : Учебник за медицински сестри и акушерки / Георги Попов, Риналдо Шишков и др ; Ред. Риналдо Шишков . - Варна : Медицински Университет – Варна, 2015 . - 278 с. ; 24 см. More info →
Project Management: A Textbook for Students of Health Management Master’s Program

Project Management: A Textbook for Students of Health Management Master’s Program

Автори: , ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137491
Костадинова, Тодорка и др. Управление на проекти : Учебник за студенти от магистърската програма по здравен мениджмънт / Тодорка Костадинова, Мила Георгиева, Анета Докова. - Варна : МУ-Варна, 2015. 140 с. ; 29 см + прил. УДК 65.012.2(075.8)+614 More info →
Dental Materials. Part 2

Dental Materials. Part 2

Author(s):
Genres: Manuals, Workbooks, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137484
Дикова, Цанка Дентално материалознание. Част 2 / Цанка Дикова. - Варна : Медицински университет - Варна, 2014. 160 с. More info →
Diagnostic Аnalysis of the Аctivities of the Мedical Institutions. Part II

Diagnostic Аnalysis of the Аctivities of the Мedical Institutions. Part II

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137361
Георгиева, Мила Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения / Мила Георгиева. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. Част 2. Многомерен модел, алгоритъм и диагностични карти. More info →
Diagnostic Аnalysis of the Аctivities of the Мedical Institutions. Part I

Diagnostic Аnalysis of the Аctivities of the Мedical Institutions. Part I

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137354
Георгиева, Мила Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения / Мила Георгиева. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. Част 1. Същност, понятия и модели за комплексен анализ. More info →
Fundamentals of Ergonomics and Work Оrganization

Fundamentals of Ergonomics and Work Оrganization

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137347
Кавалджиева, Боряна Основи на ергономията и организацията на труда / Боряна Кавалджиева. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. 142 с. More info →
Clinical Pharmacology

Clinical Pharmacology

Автори: , ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137323
Желязкова-Савова, Мария и др. Клинична фармакология : Учебник за студенти по медицина / Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. УДК 615(075.8) More info →
Dental Physical Therapy

Dental Physical Therapy

Author(s):
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137279
Dimitrov, Slavcho Dental Physical Therapy : Course Of Lectures / Slavcho Dimitrov; Translated by Milena Purvanova. - Varna : Varna Medical University Press, 2015. - 82 p. More info →
Vascular Ultrasound

Vascular Ultrasound

Съдова ехография / Александър Хинев и др. ; Ред. Красимир Иванов и Веселин. Петров. - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2015. - 184 с. Други авт.: Ангел Ангелов, Антон Тончев, Боян Балев, Веселин Петров, Георги Вълчев, Георги Тодоров, Даниела Панайотова, Димитричка Близнакова, Добрин Калчев, Искрен Коцев, Красимир Иванов, Марианна Новакова, Никола Колев, Пламен Панайотов, Радослав Георгиев, Радослав Минков, Росица Недева, Светла Стайкова, Светослав Георгиев, Силва Андонова, Чавдар Бъчваров More info →
Cell Biology

Cell Biology

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9547995545
Клетъчна биология / Георги Чалдъков . - Варна : Офсет Експрес, 1996 | Второ разширено, допълнено и осъвременено издание More info →
Dental Materials

Dental Materials

Author(s):
Genres: Manuals, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137170
Дикова, Цанка Дентално материалознание / Цанка Дикова. - Варна : Унив. изд. МУ-Варна, 2014. Част 1. - 2014 . - 138 с. : с ил. More info →
Chemistry: an Introduction to General and Organic Chemistry

Chemistry: an Introduction to General and Organic Chemistry

Author(s):
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137163
Makedonski, Lubomir Chemistry : An Introduction to General and Organic Chemistry / Lubomir Makedonski. - Varna : [Varna Medical University], 2014. 356 p. ; 29 cm. Reviwers Mona Stancheva, Bistra Galunska More info →
Chemistry Textbook: for the Entrance Tests at Varna Medical University

Chemistry Textbook: for the Entrance Tests at Varna Medical University

Автори: , , , ,
Genre: Textbooks
Тагове: For Applicants, In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137040
Chemistry textbook : For the entrance test AT Varna Medical University / Lubomir Makedonski, Katya Peycheva et al . - Varna : Varna Medical University Press, 2014 . - 155 p. : ill. ; 29 cm. Autors: Zlatina Peteva, Veselina Panayotova, Mona Stancheva More info →
Biostatistics: Lecture Course and Practical Seminars for Medical Students

Biostatistics: Lecture Course and Practical Seminars for Medical Students

Автори: ,
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137057
Mircheva, Iskra et al Biostatistics : Lecture course and practical seminars for medical students / Iskra Mircheva, Klara Dokova . - Varna : Medical university of Varna, 2014. - 124 p. ; 21 cm. More info →
Dental Material Science: Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 2

Dental Material Science: Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 2

Author(s):
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137064
Dikova, Tsanka Dental Materials Science. Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 2. Varna, [Varna Medical University Press], 2014 148 p. ISBN 978-619-7137-06-4 More info →
Medical Microbiology

Medical Microbiology

Автори: ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2013
ISBN: 9789549685862
„Медицинска микробиология" се издава на CD. В удобен за четене електронен формат, в рамките на над 500 стр., учебното помагало разглежда трите основни раздела – обща микробиология, специална микробиология и вирусология.  ? More info →
Dental Material Science: Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 1

Dental Material Science: Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 1

Author(s):
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2013
ISBN: 9789549685961
Dental materials science / Tsanka Dikova . - Varna, 2013 Part. 1. Lectures and laboratory classes notes . - 2013 . - 123 p. : ill. More info →
Nursing Care for Patients with Infectious Diseases: a Textbook for Students of the Specialty “Nursing”

Nursing Care for Patients with Infectious Diseases: a Textbook for Students of the Specialty “Nursing”

Автори: ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549685800
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания : Учебник за студенти от специалност "Медицинска сестра" / Анна Георгиева, Соня Тончева ; Ред. Соня Тончева . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2012 . - 29 см. ISBN 978-954-9685-80-0 | Задачите, които авторите си поставят, е изграждане у студентите на практически умения по планиране, организация и изпълнение на сестринските грижи, изграждане на приоритети в индивидуалния подход към болния, умения за разпознаване на клиничните прояви и придобиване на необходима квалификация за работа в инфекциозно отделение. Освен от студенти авторите и рецензентите вярват, че помагалата могат да се ползват в практиката от медицинските сестри от болничната и доболничната помощ, както и за справка по въпроси, свързани с инфекциозно болни. More info →
Medical Terminology

Medical Terminology

Author(s):
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549685770
This textbook is outlining the basic Latin grammar and medical terminology that students of medicine may need throughout their course of education as well as their future career. It has been collected by Veselin Stoykov and issued by Varna Medical University Press in 2012. More info →
Hygiene and Medical Ecology: a Textbook for Students of Dental Medicine and Pharmacy

Hygiene and Medical Ecology: a Textbook for Students of Dental Medicine and Pharmacy

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549685732
Юстиниянова, Бисера Хигиена и медицинска екология : Учебник за студенти по дентална медицина и фармация / Бисера Юстиниянова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2012 . - 305 с. ; 24 см. УДК 613 + 574:61(075.8) More info →
Pharmacology Basics, Drug Use and Pharmaco-Economics: Textbook and Workbook for Students

Pharmacology Basics, Drug Use and Pharmaco-Economics: Textbook and Workbook for Students

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549685756
Основи на фармакологията, лекарствена употреба и фармакоикономика : Учебник и учебна тетрадка за студенти / Стефка Вълчева-Кузманова . - Варна : МУ-Варна, 2012 . - 118 с. : с ил. ; 29 см. More info →
Medical Microbiology: Training Guide for Students in Medical Universities

Medical Microbiology: Training Guide for Students in Medical Universities

Author(s):
Genres: Manuals, Handbooks, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2011
ISBN: 9789549685602
Stoeva, T. Medical Microbiology : Training Guide for Students in Medical Universities / T. Stoeva. - Varna: Medical University, 2011. 100 p. ; 24 cm. The textbook is written in English. More info →