+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Ръководства

Genre: Manuals
Handbook of Propedeutics of Internal Diseases

Handbook of Propedeutics of Internal Diseases

Автори: ,
Genres: eBooks, Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192211011
"Ръководство по пропедевтика на вътрешните болести" с автори Бранимир Каназирев и Жанета Георгиева е в помощ на студентите, изучаващи тази дисциплина. Изданието е на CD носител. More info →
Pharmacology Handbook for Pharmacy Students

Pharmacology Handbook for Pharmacy Students

Автори: ,
Genres: Manuals, Handbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210762
„Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по фармация“ е първо издание на книга-сборник, състояща се от 29 упражнения, събрани в 143 страници. Съставена е под редакцията на доц. д-р Мариета Петрова Георгиева и доц. д-р Калоян Добринов Георгиев, а авторският колектив се допълва от ас. маг.-фарм. Стела Тошкова Драгоманова, ас. маг.-фарм. Надежда Руменова Хвърчанова, ас. д-р Габриела Красимирова Кехайова, ас. маг.-фарм. Мая Петрова Радева-Илиева и ас. маг.-фарм. Симеонка Димитрова Димитрова. More info →
Practical Exercises in Physiology. Handbook for Students of Medicine and Dental Medicine

Practical Exercises in Physiology. Handbook for Students of Medicine and Dental Medicine

Автори: ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210847
Ръководството е предназначено за студенти по медицина и дентална медицина и представя много класически експерименти, както и редица физиологично обосновани диагностични методи, с напътствия как се ползва съответното оборудване и как се интерпретират резултатите. More info →
Oral Health Surveys: Basic Methods – 5th edition (Translated into Bulgarian)

Oral Health Surveys: Basic Methods – 5th edition (Translated into Bulgarian)

Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210540
През 2015 г. СЗО предостави на Медицински университет - Варна изключителните права за превод на български език на ръководството: "Проучвания на оралното здраве - основни методи". More info →
Workbook: Pharmacology for Dental Students

Workbook: Pharmacology for Dental Students

Автори: ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210496
The 2017 revised handbook issued in Bulgarian includes 29 exercises in pharmacology suitable for dental medicine students. More info →
Types of Working Model Systems in Dentistry

Types of Working Model Systems in Dentistry

Автори: ,
Genres: Manuals, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137934
Абаджиев, Методи и др. Видове системи за работни модели в зъботехниката / Методи Абаджиев, Светлана Ангелова. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 90 с. : с ил. ; 24 см. More info →
Methodology of Academic Teaching at Medical Universities

Methodology of Academic Teaching at Medical Universities

Автори: , ,
Genres: Manuals, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210014
Грудева, Маринела Иванова и др. Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище / Маринела Грудева, Вяра Гюрова, Тодорка Костадинова. - Варна : МУ-Варна, 2016. More info →
Clinical pharmacology manual for medical students

Clinical pharmacology manual for medical students

Автори: ,
Genres: Manuals, Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137828
The Clinical Pharmacology manual aims to introduce to the students the principles of rational selection of the proper medicine for a specific patient with the purpose of finding the optimal treatment with maximum therapeutic results and minimal risks and costs for the patient and the society. The goal is for the students to master these principles and to add them to their approach in their individualized and therapeutic work with patients. More info →
Pharmacology Handbook Medical Students

Pharmacology Handbook Medical Students

Автори: ,
Genres: Manuals, Handbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137798
Вълчева-Кузманова, Стефка и др. Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по медицина / Стефка Вълчева-Кузманова, Мария Желязкова-Савова. - Варна : Медицински университет - Варна, 2016. - 152 с. ; 21 см. More info →
Project Management

Project Management

Author(s):
Genre: Manuals
Tag: In English
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
Georgieva, Mila Project Management / Mila Georgieva . - Varna : STENO, Varna Medical University Press, 2015 . - 102 p. ; 24 cm. ISBN 978-954-449-806-1 ISBN 978-619-7137-45-3 ISBN 978-619-7137-45-3 More info →
Microbiology Handbook with Practical Exercises

Microbiology Handbook with Practical Exercises

Автори: , ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137514
Русев, Веселин и др. Ръководство за практически упражнения по микробиология : За студенти по медицина, стоматология, фармация и за медицинските колежи / Веселин Русев, Лилия Иванова, Калинка Божкова; Ред. В. Русев. - Варна : МУ-Варна, 2015. More info →
Chronic Inflammatory Bowel Diseases – A View from the 21st Century (Contemporary Aspects)

Chronic Inflammatory Bowel Diseases – A View from the 21st Century (Contemporary Aspects)

Author(s):
Genres: Monographs, Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137330
Атанасова, Антония Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти) / Антония Атанасова; Рец. Ваня Герова, Пламен Пенчев. - Варна: Медицински университет – Варна ; Стено, 2015. 224 с. : с цв. ил. ; 23,5 см. More info →
Biopharmaceutical and Pharmacokinetic Aspects of Using Non-Invasive Ways for Implementing Medicine Substances with a Peptide Structure

Biopharmaceutical and Pharmacokinetic Aspects of Using Non-Invasive Ways for Implementing Medicine Substances with a Peptide Structure

Author(s):
Genres: Monographs, Manuals
Publisher: Медицински университет - Варна
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137439
Георгиев, Калоян Добринов Биофармацевтични и фармакокинетични аспекти при използване на неинвазивни пътища за въвеждане на лекарствени вещества с пептидна структура / Калоян Георгиев; Рец. Тамара Пайпанова, Мариета Георгиева. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. 148 с. : с ил. ; 24 см. More info →
Dental Materials. Part 2

Dental Materials. Part 2

Author(s):
Genres: Manuals, Workbooks, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137484
Дикова, Цанка Дентално материалознание. Част 2 / Цанка Дикова. - Варна : Медицински университет - Варна, 2014. 160 с. More info →
Treatment of Hepatitis C in a Stage of Advanced Liver Disease

Treatment of Hepatitis C in a Stage of Advanced Liver Disease

Author(s):
Genres: Monographs, Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137392
Иванова, Ирина Лечение на хепатит С в стадий на напреднало чернодробно заболяване : Обзор и собствени данни / Ирина Иванова. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. 172 с. ; 16 см. More info →
Dental Materials

Dental Materials

Author(s):
Genres: Manuals, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137170
Дикова, Цанка Дентално материалознание / Цанка Дикова. - Варна : Унив. изд. МУ-Варна, 2014. Част 1. - 2014 . - 138 с. : с ил. More info →
Prenatal Diagnosis Guide

Prenatal Diagnosis Guide

Автори: ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137071
Предназначено за специалисти по акушерство и гинекология, педиатри, общопрактикуващи лекари, генетични консултанти, ръководството е и полезно помагало за специализанти и студенти по медицина, биолози и биохимици в генетични лаборатории.  Людмила Ангелова, Борислав Кирчев. - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014. - 204 с. ; 24 см. 200 тир. УДК 618.33 More info →
Handbook of Biology and Chemistry Test Items: for The Entrance Tests at Varna Medical University

Handbook of Biology and Chemistry Test Items: for The Entrance Tests at Varna Medical University

Автори: , , , , ,
Genre: Manuals
Тагове: For Applicants, In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137026
A handbook of biology and chemistry test items : For the entrance test AT Varna Medical University / Lubomir Makedonski, Katya Peycheva et al ; Ed. Lubomir Makedonski, Dobri Ivanov . - Varna: Varna Medical University Press, 2014 . - 97 p. ; 29 cm Autors: Zlatina Peteva, Veselina Panayotova, Mona Stancheva More info →
First Aid: Conventional and Unconventional Methods Used for Recovery and Bringing Back to Life

First Aid: Conventional and Unconventional Methods Used for Recovery and Bringing Back to Life

Author(s):
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2013
ISBN: 9789541502372
Долекарска помощ : Общоприети и нетрадиционни методи за възстановяване и връщане към живот / Под ред. на Стефан Цветанов Цеков. - Варна : Зограф, 2013 (В. Търново : Абагар). - 336 с. : с ил., сх., табл. ; 25 см Др. авт. Константин Герганов, Диана Димитрова, Валентин Игнатов, Калин Михов, Коралия Тодорова-Ненова, Риналдо Шишков, Цветан Цеков, Флора Цекова, Atillio Gironi. УДК 614.8 More info →
Nursing Care for Patients with Infectious Diseases: a Textbook for Students of the Specialty “Midwife”

Nursing Care for Patients with Infectious Diseases: a Textbook for Students of the Specialty “Midwife”

Автори: ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549685794
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания : Практическо ръководство за студенти от специалност "Медицинска сестра" / Анна Георгиева, Соня Тончева ; Ред. Соня Тончева . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2012 . - 29 см. | Задачите, които авторите си поставят, е изграждане у студентите на практически умения по планиране, организация и изпълнение на сестринските грижи, изграждане на приоритети в индивидуалния подход към болния, умения за разпознаване на клиничните прояви и придобиване на необходима квалификация за работа в инфекциозно отделение. Освен от студенти помагалата могат да се ползват в практиката от медицинските сестри от болничната и доболничната помощ. More info →
Biochemistry Guide for Dental Students

Biochemistry Guide for Dental Students

Автори: , , ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549685671
Ръководство по биохимия за студенти по дентална медицина / Бистра Галунска-Калчева, Диана Иванова, Деяна Ванкова, Оскан Тасинов . - Варна : МУ-Варна, 2012 . - 127 с. : ил. ; 30 см. More info →
Tests and Practical Exercises in Biochemistry: A Guide for Students of Pharmacy

Tests and Practical Exercises in Biochemistry: A Guide for Students of Pharmacy

Автори: , , ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549685749
Задачи и практически упражнения по биохимия : Ръководство за студенти по фармация / Диана Иванова, Бистра Галунска-Калчева, Неше Назифова, Йоана Киселова-Кънева. - Варна : МУ-Варна, 2012 . - 88 с. : с ил. ; 29 см More info →
Assignements and Practical Exercises in Biochemistry: a Guide for Medical Students

Assignements and Practical Exercises in Biochemistry: a Guide for Medical Students

Автори: , , ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2011
ISBN: 9789549685596
Задачи и практически упражнения по биохимия : Ръководство за студенти по медицина / Диана Иванова, Бистра Галунска-Калчева, Милка Нашар, Данаил Павлов . - Варна : МУ-Варна, 2011 . - 164 с. : с ил. ; 30 см. More info →
Medical Microbiology: Training Guide for Students in Medical Universities

Medical Microbiology: Training Guide for Students in Medical Universities

Author(s):
Genres: Manuals, Handbooks, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2011
ISBN: 9789549685602
Stoeva, T. Medical Microbiology : Training Guide for Students in Medical Universities / T. Stoeva. - Varna: Medical University, 2011. 100 p. ; 24 cm. The textbook is written in English. More info →