+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Предстоящи издания

Tag: Upcoming
(Български) [ПРЕДСТОИ] Аз уча в България. Видеокурс български език като чужд за англоезично обучение – ниво A1-A2
(Български) [ПРЕДСТОИ] Аз уча в България. Видеокурс български език като чужд за англоезично обучение – ниво B1
[ПРЕДСТOИ] Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по фармация
[UPCOMING] Quality Assessment Approaches of Medical Services in Obstetrics and Gynecology
[ПРЕДСТOИ] Лапароскопска миомектомия
[UPCOMING] Handbook. Practical Exercises in Physiology for Students of Medicine and Dental Medicine

[UPCOMING] Handbook. Practical Exercises in Physiology for Students of Medicine and Dental Medicine

Автори: ,
Genre: Manuals
Tag: Upcoming
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210847
Под редакцията на Златислав Стоянов, д.м.н. и Маргарита Стефанова, д.м. Ръководството е предназначено за студенти по медицина и дентална медицина и представя много класически експерименти, както и редица физиологично обосновани диагностични методи, с напътствия как се ползва съответното оборудване и как се интерпретират резултатите. More info →