+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.

Плутарх

Учебна литература

Всеки велик успех в науката има за свой източник велика дързост на въображението.

 Джон Дюи

Монографии

Да опознаеш, да откриеш, да публикуваш  –  това е съдбата на един учен.

 Франсоа Араго

Автореферати и дисертации

В науката заслугата остава за онзи, който убеди света, а не когото го е споходила идеята.

Уилям Ослър

Научни списания

Точната информация е основна част от мотивацията.

Мери Ан Алисън

Информационни издания

Изгарям, служейки на другите…

проф. д-р Параскев Стоянов – патрон на МУ-Варна

Юбилейни издания

News

The Annual Publishing Plan for 2018

Университетското издателство вече работи по новите заглавия, включени в Годишния издателски план за 2018 г. В края на всяка календарна година Медицински университет –...

A “Handbook of Propedeutics of Internal Diseases” Has Been Published

Студентите, изучаващи “Пропедевтика на вътрешните болести”, вече разполагат с ново учебно помагало, подробно онагледено с изображения, фигури и таблици. “Ръководство по пропедевтика на вътрешните...

Upcoming

Latest

Varna Medical University Press

55 Marin Drinov Str.

Varna, 9002

Phone.:+359 52 677 112​

E-mail: press@mu-varna.bg