+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Chemistry Entrance Exam Assignments for Prospective Students is Now Available in Bookstores

Желаещите да изучават специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, както и направление „Военен лекар“ вече могат да открият по книжарниците актуалния „Сборник задачи за...

The Annual Publishing Plan for 2018

Университетското издателство вече работи по новите заглавия, включени в Годишния издателски план за 2018 г. В края на всяка календарна година Медицински университет –...

A “Handbook of Propedeutics of Internal Diseases” Has Been Published

Студентите, изучаващи “Пропедевтика на вътрешните болести”, вече разполагат с ново учебно помагало, подробно онагледено с изображения, фигури и таблици. “Ръководство по пропедевтика на вътрешните...

Annual Publishing Plan 2018

November 15 is the official deadline for accepting offers regarding the annual publishing plan for 2018 Submitted proposals regarding the annual publishing plan of...

The Book Glycemic Control in Critically Ill Patients by Mila Boyazhieva Has Been Issued

През 2017 г. Издателство Медицински университет – Варна отпечата монографията на д-р Мила Бояджиева, озаглавена „Гликемичен контрол при критично болни“. Книгата представлява съвременен обзор...

The Monograph Colorectal Precanceroses. Advances in Diagnosis, Prevention and Treatment Has Been Published in Bulgarian

Излезе от печат монографията на д-р Кирил Киров, която представлява съвременно научно ръководство, въвеждащо читателя в прекарцерозния процес, неговото ранно диагностициране и лечение. Представени...

Volume 6, Number 1, 2017 of the Scientific Journal “Varna Medical Forum” Is Available Online

Vol. 6, number 1 for 2017 of the scientific journal “Varna Medical Forum” marks the sixth anniversary of this publication. The journal of the Medical University – Varna which contains articles in Bulgarian with abstracts in English covers various fields of the medicine and public health. You can find the PDF files with the articles in the open access journal system of MU- Varna. You can either read them online or download them.

The Abstracts of the Meeting of the Organization of Young Radiologists in Bulgaria EMERGENCY RADIOLOGY Available Online in Supplement 1 of the Scientific Journal Scripta Scientifica Medica

The conference EMERGENCY RADIOLOGY hosted in the period June 2-3, 2017 included 17 lectures, 8 case reports, and 4 special focus sessions. All of them as well as the detailed event schedule can be found in the latest Supplement of the scientific journal Scripta Scientifica Medica collected and issued by Varna Medical University Press. The whole magazine is uploaded in the online open access platform of the university’s press house.

Varna Medical University Press Has Published the Monograph Mini-Invasive Surgery of the Thyroid Gland

Излезе от печат монографията на доц. д-р Румен Николов Ненков, д.м., озаглавена „Миниинвазивна хирургия на щитовидната жлеза“. Книгата не само обобщава класически методи за лечение, но и представя съвременни техники, актуални към момента. Това я прави полезно четиво както за студенти, така и за практикуващи хирурзи специалисти.

The Proceedings of the Fifth Scientific Session for Teachers and Students of Medical College – Varna Have Been Published Online

Дългоочакваното четвърто приложение към научното списание „Варненски медицински форум“ е вече добавено в платформата за онлайн издания с отворен достъп на МУ-Варна. Електронното издание съдържа 90 доклада от „Пета научна сесия за преподаватели и студенти на Медицински колеж – Варна“, проведена в периода 13-14 октомври 2016 г.

Varna Medical University Press with a Presentation at an Intellectual Property Seminar in Sofia

Обединена платформа за навигация в собствени и чужди научни бази данни – MUVOAR, е най-новата разработка на Университетското издателство. Тя бе представена на Петия национален семинар на тема „Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда“ с международно участие, проведен на 26 април 2017 г. в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), София.

“Endo-Periodontal Lesions” a Monograph of Maya Doychinova Has Been Published

През май 2017 Университетско издателство МУ-Варна отпечата монографията на Мая Дойчинова „Ендо-пародонтални лезии”. Книгата представя и анализира актуални проблеми в областта на ендодонтското дентално...

Medical Books Published by Varna Medical University Press Are Now Available at the University Hospital “St. Marina”

От 4 април 2017г. Университетското издателство официално предлага своите издания на територията на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“-Варна. Освен медицинска литература,...

Annual Publishing Plan 2016

November 15 is the official deadline for accepting offers regarding the annual publishing plan for 2016 Submitted proposals regarding the annual publishing plan of...

Университетското издателство МУ-Варна отпечата книгата „Диалог между родител и лекар с грижа за детските бъбреци“

Университетско издателство МУ-Варна отпечата монографията на доц. д-р Димитричка Близнакова, озаглавена „Диалог между родител и лекар с грижа за детските бъбреци“. Книгата представя в...

Infoacademica, Volume 1, 2016 Has Been Issued Online

You can read the online version of the journal in Bulgarian HERE. * * * Информационният бюлетин „Инфоакадемика“ на МУ-Варна за вътрешноуниверситетски новини, излизащ...

The Latest Book on Vascular Ultrasound Issued by Varna Medical University Press

Наскоро от печат излезе монографията „Съдова ехография”, посветена на трудната и специфична съдова диагностика – ценно помагало за лекари и студенти, хирурзи и интернисти,...