+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Forensic Aspects of Traumatism Caused by Electrical Currents and Electromagnetic Waves

Forensic Aspects of Traumatism Caused by Electrical Currents and Electromagnetic Waves
Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210618

Монографията предлага много по-широк поглед с анализ – клиничен и съдебномедицински, на травматичното въздействие на електрическия ток и електромагнитните вълни.

Разделена е на 63 раздела, в които авторът разглежда всички аспекти на обсъждания въпрос – от действието на битовото и промишлено електричество с несмъртоносен електротравматизъм или травми с фатален изход до действието на електрическите оръжия, пораженията от биологично електричество, лазерно и електромагнитно оръжие, включително такива редки случаи като увреждания от кълбовидна мълния, биологично и статично електричество и странните като инциденти и трудни за обяснение в практиката и науката спонтанни самозапалвания.

 

За първи път в българската съдебномедицинска литература се прави диференциално диагностичен анализ на морфологията на уврежданията, причинени от различни електрични въздействия върху човешкото тяло, както и задълбочена съпоставка между публикуваните резултати по темата от световни литературни източници и проведени собствени изследвания и наблюдения. Материалът e богато онагледен с 89 броя снимки, 44 броя фигури, 2 броя таблици и 1 схема.

 

Книгата е в помощ на много широк кръг от специалисти – юристи, клиницисти, лекари от общата медицина, специализанти, студенти, т.е. може да се използва и като практическо ръководство в работата на разследващите органи в лицето на МВР, прокуратура и съд.

 

Кратко съдържание:

Рецензия, доц. д-р Петко Лисаев, д.м. и рецензия, доц. д-р Александър Апостолов, д.м.

Въведение       

Исторически преглед на развитието на науката за електричеството и електротравматизма

Несмъртоносен електротравматизъм

Електротравматизъм с фатален изход

Техническо електричество

Електрическо оръжие

Видове електротравми според рода на смъртта

Особености на електротравматизма със смъртен изход при деца и подрастващи

Атмосферно електричество

Биологично електричество

Увреждания от статично електричество

Спонтанно самозапалване (spontaneous human combustion)

Атипични електротравми

Въпроси към медицинската експертиза

Специални оцветявания на хистологични препарати при съмнение за електротравма

Речник на някои основни термини

Приложения

Библиография