+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Книги

Books
Children – Norm and Pathology. Compendium for Nursing Care

Children – Norm and Pathology. Compendium for Nursing Care

Автори: , , ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210359
"Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи", с автори Катя Генова, Диана Гроздева, Силвия Борисова и Тамара Цветкова, е учебник за студенти от професионално направление "Здравни грижи", образователно-квалификационна степен "Бакалавър". More info →
Chemistry Test Question Handbook for Prospective Students. 2018

Chemistry Test Question Handbook for Prospective Students. 2018

Author(s):
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2018
ISBN: 9786192211189
"Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия", с авторски колектив преподаватели от Катедра "Химия" на МУ-Варна и под редакцията на Мона Станчева, е предназначен за подготовка за конкурсния изпит по химия в МУ-Варна за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", както и направление „Военен лекар". More info →
Chemistry Entrance Exam Assignments for Prospective Students. 2018

Chemistry Entrance Exam Assignments for Prospective Students. 2018

Автори: , ,
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2018
ISBN: 9786192211103
"Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия. 2018", с автори Мона Станчева, Любомир Македонски и Румяна Черкезова, е предназначен за подготовка за конкурсния изпит по химия в МУ-Варна за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", както и направление „Военен лекар". More info →
How We Talk About Health

How We Talk About Health

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2018
ISBN: 9786192211073
Монографията „Как говорим за здраве“ изследва задълбочено и обстойно един важен за българското общество проблем – говоренето за здраве с диагностичен, терапевтичен и психологически ефект. More info →
First Steps in Midwifery Care

First Steps in Midwifery Care

Автори: , ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2018
ISBN: 9786192210304
Изданието на Медицински университет-Варна, с автори Валя Димитрова, Силвия Борисова и Славена Илиева, е практически полезно четиво за всички, желаещи да навлязат в акушерската професия. More info →
Modern Language and Communication Strategies for Drug Advertising

Modern Language and Communication Strategies for Drug Advertising

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2018
ISBN: 9786192211066
Обект на изследването на Силвена Ставрева-Доростолска са рекламните печатни (листовки и брошури) и видео материали за безрецептурни лекарства и хранителни добавки. Монографията е значим научен принос в една непроучена досега от филолозите българисти област от рекламната комуникация. More info →
Structural and Linguistic Features of the Scientific Medical Article in English

Structural and Linguistic Features of the Scientific Medical Article in English

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192211110
Книгата на Илина Дойкова „Структурни и езикови особености на научната статия по медицина на английски език“ е пионерска в една сравнително неизследвана област от съпоставителното езикознание, свързана със специализираните научни текстове. More info →
Zika Fever

Zika Fever

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210892
В монографията на доц. Господинова Зика треска е многоаспектно разгледана с акцент върху епидемиологията, клиниката и възможните подходи в терапията и профилактиката. More info →
Male Infertility and Assisted Reproductive Technologies

Male Infertility and Assisted Reproductive Technologies

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192211080
Монографичният труд на д-р Кремен Цветков разглежда актуален проблем с важно медико-социално значение, особено на фона на неблагоприятните демографски показатели в развитите страни и България. More info →
Handbook of Propedeutics of Internal Diseases

Handbook of Propedeutics of Internal Diseases

Автори: ,
Genres: eBooks, Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192211011
"Ръководство по пропедевтика на вътрешните болести" с автори Бранимир Каназирев и Жанета Георгиева е в помощ на студентите, изучаващи тази дисциплина. Изданието е на CD носител. More info →
Enthesopathies in the Orthopedic Practice

Enthesopathies in the Orthopedic Practice

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210953
Монографичният труд "Ентезопатии в ортопедичната практика" на Димитър Райков е една необходима, актуална и навременна научно-практическа разработка. More info →
Introduction to Accounting

Introduction to Accounting

Автори: ,
Genre: Repertories
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210984
"Въведение в счетоводството. Сборник от решени и нерешени задачи, тестове и казуси" на Любомира Коева-Димитрова и Минчо Минев е предназначен главно за студентите от специалност „Здравен мениджмънт“ – бакалавър и магистър, и „Фармацевтичен мениджмънт“ – магистър. More info →
History and Development of the Midwife Profession

History and Development of the Midwife Profession

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210977
Книгата „История и развитие на акушерската професия“ на дългогодишния преподавател Валя Димитрова е ценен учебник по въведение в акушерската професия. More info →
Variability of Blood Pressure

Variability of Blood Pressure

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210939
Монографичният труд "Вариабилност на артериалното налягане" на Йото Йотов е задълбочен научен прочит на нови доказателства в областта на хипертензиологията като вариабилност на артериалното налягане. More info →
Neurotrophins

Neurotrophins

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210694
Монографията "Невротрофини. Физиологична и патогенна мултифункционалност" на д-р Николай Евтимов задълбочено анализира участието на невротрофините в патогенезата на различни заболявания. More info →
Surgical treatment of the anterior ocular surface

Surgical treatment of the anterior ocular surface

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210663
Монографията на Яна Манолова е препоръчително четиво за всички обучаващи се офталмолози, както и за всеки, който желае да разбере принципите на хирургическото лечение на предната очна повърхност. More info →
A Workbook with Practical Exercises on Drug Formulation Technology – Part 2

A Workbook with Practical Exercises on Drug Formulation Technology – Part 2

Автори: , ,
Genres: Workbooks, Workbook
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210809
"Учебна тетрадка за практически упражнения по технология на лекарствените форми. II част. Течни лекарствени форми. Разтвори, емулсии, суспензии" е учебно помагало, предназначено за студенти по фармация от III курс. More info →
Colonic diverticulosis

Colonic diverticulosis

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210595
"Дивертикулоза на дебелото черво" на Дилян Петров е ценна монография - наръчник относно това не толкова рядко заболяване, възможностите за диагностиката му и изграждането на лечебен план. More info →
Pathogenesis of psoriatic disease

Pathogenesis of psoriatic disease

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210854
Монографията „Патогенеза на псориатичната болест“ на Стоян Павлов представя един задълбочен анализ на съвременните публикации в научната литература относно етиопатогенезата и развитието на псориатичната болест. More info →
Clinical Pathways in Maxillo-Facial Surgery

Clinical Pathways in Maxillo-Facial Surgery

Author(s):
Genres: Monographs, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210687
Монографичният труд „Клинични пътеки в Лицево-челюстната хирургия“, разработен от Росен Коларов, представлява обобщено проучване върху някои основни въпроси, свързани със специалността Лицево-челюстна хирургия. More info →
Pathophysiological, Clinical-Diagnostic and Therapeutic Aspects of Delirium

Pathophysiological, Clinical-Diagnostic and Therapeutic Aspects of Delirium

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210656
Монографията „Патофизиологични, клинико-диагностични и терапевтични аспекти на делира“ на Мариана Арнаудова-Жекова разглежда най-значимите и актуални проблеми в геронтопсихиатрията. Научният труд анализира не само класическата, но и най-новата научна информация в областта, очертавайки доказани терапевтични подходи. More info →
I Study in Bulgaria. Bulgarian as a Foreign Language – Level B1 (Video Coursebook)

I Study in Bulgaria. Bulgarian as a Foreign Language – Level B1 (Video Coursebook)

"I Study in Bulgaria" is a textbook aimed at the international students of the Medical University of Varna who have already studied Bulgarian as a foreign language and have successfully reached level B1. The video materials for the course are available at: http://elearn.mu-varna.bg/ More info →
I Study in Bulgaria. Bulgarian as a Foreign Language – Level A1-A2 (Video Coursebook)

I Study in Bulgaria. Bulgarian as a Foreign Language – Level A1-A2 (Video Coursebook)

"Аз уча в България" A1-А2 e учебник към видеокурс за първокурсници, създаден от шестима опитни преподаватели по български език в Медицински университет – Варна. Основната цел на видео курса е да развие четирите комуникативни умения: слушане, четене, говорене и писане с помощта на атрактивни учебни материали като автентични филми, аудиозаписи, оригинални визуализации и забавни езикови задачи. Курсът обхваща 10 теми с 2 или 3 подтеми. More info →
A Workbook with Practical Exercises on Drug Formulation Technology – Part 1

A Workbook with Practical Exercises on Drug Formulation Technology – Part 1

Автори: , ,
Genres: Workbooks, Workbook
Publisher: Медицински университет - Варна
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210793
„Технология на лекарствените форми и биофармация. Учебна тетрадка за практически упражнения по технология на лекарствените форми – I част. Изчисления във фармацевтичната технология. Прахове“ е учебно помагало предназначено за студенти по фармация от III курс. More info →
Pharmacology Handbook for Pharmacy Students

Pharmacology Handbook for Pharmacy Students

Автори: ,
Genres: Manuals, Handbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210762
„Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по фармация“ е първо издание на книга-сборник, състояща се от 29 упражнения, събрани в 143 страници. Съставена е под редакцията на доц. д-р Мариета Петрова Георгиева и доц. д-р Калоян Добринов Георгиев, а авторският колектив се допълва от ас. маг.-фарм. Стела Тошкова Драгоманова, ас. маг.-фарм. Надежда Руменова Хвърчанова, ас. д-р Габриела Красимирова Кехайова, ас. маг.-фарм. Мая Петрова Радева-Илиева и ас. маг.-фарм. Симеонка Димитрова Димитрова. More info →
Quality Assessment Approaches of Medical Services in Obstetrics and Gynecology

Quality Assessment Approaches of Medical Services in Obstetrics and Gynecology

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210786
Тази книга е първата по рода си монография в България, съсредоточена върху безопасността на пациентите и стремежа към повишаване на качеството на предоставяните здравни услуги в клиничната специалност „Акушерство и гинекология“. More info →
Laparoscopic Myomectomy

Laparoscopic Myomectomy

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210830
Монографията на Благовест Бечев, озаглавена „Лапароскопска миомектомия“, съдържа подробно описание на различните оперативни техники на лапароскопска миомектомия. В нея авторът представя не само своите постижения, но и постиженията на множество съвременни чужди специалисти, работещи в тази област през последните години. От 1990 г. лапароскопската миомектомия представлява алтернатива на лапаротомията в случай на нужда от отстраняване на субсерозни и интрамурални миомни възли. More info →
Heart Failure with Preserved Ejection Fraction

Heart Failure with Preserved Ejection Fraction

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210779
Доц. д-р Бранимир Каназирев създава тази монография с цел да привлече вниманието на специалисти в сферата на медицината към един все по-обезпокоителен проблем – лечението на заболяването сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване (СНзИФ). More info →
Practical Exercises in Physiology. Handbook for Students of Medicine and Dental Medicine

Practical Exercises in Physiology. Handbook for Students of Medicine and Dental Medicine

Автори: ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210847
Ръководството е предназначено за студенти по медицина и дентална медицина и представя много класически експерименти, както и редица физиологично обосновани диагностични методи, с напътствия как се ползва съответното оборудване и как се интерпретират резултатите. More info →
Glycemic Control in Critically ill Patients

Glycemic Control in Critically ill Patients

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210625
Монографията на Мила Бояджиева „Гликемичен контрол при критично болни“, рецензирана от проф. д-р Кирил Христозов и доц. д-р Атанас Ангелов, разглежда обстойно голям брой актуални публикувани данни относно управлението на гликемичния контрол при пациенти с критични заболявания като остър коронарен синдром, мозъчно-съдови инциденти, след оперативна интервенция, сепсис и др. Отбелязани са и трудностите при дефинирането и оценката на разпространение на стресовата хипергликемия сред критично болни пациенти, както и особеното ú значение при тези без предходно известен захарен диабет. More info →
Съдебномедицински аспекти на травматизма oт eлектрически ток и електромагнитни вълни

Съдебномедицински аспекти на травматизма oт eлектрически ток и електромагнитни вълни

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210618
Монографията предлага много по-широк поглед с анализ – клиничен и съдебномедицински, на травматичното въздействие на електрическия ток и електромагнитните вълни. More info →
Endo-Periodontal Lesions

Endo-Periodontal Lesions

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210649
Монографията на Мая Дойчинова „Ендо-пародонтални лезии“, рецензирана от проф. д-р Цветан Тончев и проф. д-р Методи Абаджиев, д.м.н., представлява съвременен анализ на научните и практическите постижения в ендодонтското лечение в областта на денталната медицина. Тя е богато онагледена (съдържа 52 фигури) и допълнена от добре систематизирани протоколи за диагностика и лечение. Добавен е и списък с 211 библиографски източника. Изданието е българоезично. More info →
Mini-Invasive Surgery of the Thyroid Gland

Mini-Invasive Surgery of the Thyroid Gland

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210632
„Миниинвазивна хирургия на щитовидната жлеза“ е актуален монографичен труд на доц. д-р Румен Ненков, с обем от 228 страници, който е оформен, структуриран и онагледен изключително добре. Книгата е практическо четиво, тъй като представя и изследва значими в днешно време проблеми на съвременната тиреоидна хирургия и запознава читателя с иновативните миниинвазивни и ендоскопски техники, въведени през последните години. Именно това я прави необходимо помагало за лекари специалисти по обща хирургия, ендокринни хирурзи, специализанти, стажант лекари, както и студенти по медицина. More info →
Ovarian Cancer – Etiology and Pathogenesis, Diagnosis and Treatment

Ovarian Cancer – Etiology and Pathogenesis, Diagnosis and Treatment

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210410
Монографичният труд на д-р Елис Исмаил, на тема „Рак на яйчника - етиопатогенеза, диагноза и лечение“ разглежда подробно етиопатогенезата, клиниката и диагностиката на яйчниковият карцином, но най-голям акцент е поставен върху хирургичното лечение. More info →
Colorectal Precancerousis – Diagnosis, Prevention and Treatment Innovations

Colorectal Precancerousis – Diagnosis, Prevention and Treatment Innovations

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210625
Монографичният труд се състои от 7 глави (120 страници), в които са разгледани разнообразни проблеми като социална епидемиология на колоректалния рак (КРР), заболяемост и болестност, прогноза и смъртност при болните с КРР, както и профилактиката и лечението на колоректалните прекарцинози. More info →
Assisted Reproductive Technologies

Assisted Reproductive Technologies

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210601
Монографичният труд на доц. Емил Ковачев, д.м.н., разглежда изключително актуални за съвременната медицина проблеми с важно медико-социално значение, свързани със засилващите се в последните десетилетия фертилни смущения. More info →
Illnesses and Injuries of the Achilles Tendon

Illnesses and Injuries of the Achilles Tendon

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210298
Монографията е посветена на патологията на ахилесовото сухожилие и представлява съществен опит за обзор на отделните нозологии и на съвременните диагностични и терапевтични възможности. Впечатляващият литературен обзор от 231 заглавия доказва значимостта на избраната тема на монографията не само в национален, но и в международен мащаб. More info →
Analysis of the Financial Situation of the Diagnostic and Advisory Centers

Analysis of the Financial Situation of the Diagnostic and Advisory Centers

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210021
Предложеният от Любомира Коева – Димитрова монографичен труд „Анализ на финансовото състояние на диагностично-консултативните центрове – методични и приложни аспекти” дава възможност да бъдат преодолени пропуски при разработване на методики за анализ на дейността и финансовото състояние на лечебните заведения. More info →
Practical Handbook of Nephrology and Clinical Cases on Kidney Diseases

Practical Handbook of Nephrology and Clinical Cases on Kidney Diseases

Автори: ,
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210564
Practical Handbook of Nephrology and Clinical Cases on Kidney Diseases is a monograph published by Varna Medical University Press in 2017. It is a well-illustrated, 75-page book. It contains 17 figures and 11 clinical cases with follow up questions. More info →
Oral Health Surveys: Basic Methods – 5th edition (Translated into Bulgarian)

Oral Health Surveys: Basic Methods – 5th edition (Translated into Bulgarian)

Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210540
През 2015 г. СЗО предостави на Медицински университет - Варна изключителните права за превод на български език на ръководството: "Проучвания на оралното здраве - основни методи". More info →
Chemistry Textbook For The Entrance Test at Varna Medical University

Chemistry Textbook For The Entrance Test at Varna Medical University

Автори: , , , ,
Genre: Textbooks
Тагове: For Applicants, In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210571
The aim of this English language edition is to help the future applicants for the English language programmes in their preparation for the successful passing of the entrance exam in chemistry. More info →
Repertory: Mock Exam Biology Tests for Candidate Students in the Medical College of Varna for the Specialties “Midwife” and “Nurse”

Repertory: Mock Exam Biology Tests for Candidate Students in the Medical College of Varna for the Specialties “Midwife” and “Nurse”

Author(s):
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210564
This repertory is both a workbook and a handbook on biology that can help all Medical College of Varna applicants to prepare themselves for the admission campaign in 2017. It is ideal for candidate students interested in the specialties “Midwife” and “Nurse”. More info →
The Students’ Admission Resource Book for the Academic Year 2017/2018

The Students’ Admission Resource Book for the Academic Year 2017/2018

Genre: Handbooks
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 23678542
This book includes detailed information on the campaign for students applying at the Medical University of Varna and the Medical College of Varna for the academic year 2017/2018. It contains data about the specialties offered at the university, as well as details about the application documents, examination requirements and significant deadlines. More info →
Chemistry Test Question Handbook for Prospective Students

Chemistry Test Question Handbook for Prospective Students

Author(s):
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210427
Първото издание на "Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия" е с авторски колектив: Катедра по химия, МУ-Варна, под редакцията на проф. М. Станчева, д.х.н. То е с обем от 113 стр., в които са поместени задачи от обща и неорганична химия, както и от раздел органична химия. More info →
Kinesitherapy in Public Health

Kinesitherapy in Public Health

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210182
Монографичният труд „Кинезитерапията в общественото здраве“ е посветен на значим и неизследван до момента в България медицински и общественоздравеопазен проблем – мястото на кинезитерапията в общественото здраве и ролята на кинезитерапевтите в развитието на екипните рехабилитационни грижи. More info →
Dental Implantology Repertory

Dental Implantology Repertory

Author(s):
Genre: Workbook
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210519
Справочникът „Репетиториум по дентална имплантология“ на Методи Абаджиев представлява кратко учебно помагало за самоподготовка, подходящо за студенти по дентална медицина, които вече са запознати с тази област. More info →
Application of Cone-Beam Tomography in the Preoperative Diagnosis in Oral Surgery

Application of Cone-Beam Tomography in the Preoperative Diagnosis in Oral Surgery

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210472
Монографията на доц. д-р Тихомир Георгиев цели да запознае денталните лекари и специализантите по орална хирургия с възможностите на съвременните рентгенологични методи, техните индикации и приложение в лечебната практика на денталната медицина. Разглежда използването на компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, ехография, PET скенер и др. за диагностика и определяне на характера на различни орални увреждания. More info →
Clinical Pharmacology: Clinical Pharmacology Approaches in the Treatment of Socially Significant Diseases

Clinical Pharmacology: Clinical Pharmacology Approaches in the Treatment of Socially Significant Diseases

Автори: , ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210489
Second, revised edition of the textbook for medical students issued in 2017 in Bulgarian. More info →
Workbook: Pharmacology for Dental Students

Workbook: Pharmacology for Dental Students

Автори: ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210496
The 2017 revised handbook issued in Bulgarian includes 29 exercises in pharmacology suitable for dental medicine students. More info →
Melatonin – Modern Conceptions of the Ancient Molecule

Melatonin – Modern Conceptions of the Ancient Molecule

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210212
В литературата на български език до момента липсва изследване с толкова обширен информационен материал относно функционалното значение на епифизната жлеза и нейният хормон мелатонин. More info →
Stroke-Related Autonomic Disorders

Stroke-Related Autonomic Disorders

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210465
Монографията на д-р Дарина Георгиева, представя в седем раздела съвременни данни за разпространението, лечението и медико-социалната значимост на мозъчните инсулти в световен мащаб и у нас. Книгата дава отговор на много въпроси, касаещи различни аспекти на кардиоваскуларната, гастроинтестиналната, пикочо-половата и терморегулаторната автономна дисфункция след мозъчен инсулт. More info →
Surgical Treatment of Prostate Cancer

Surgical Treatment of Prostate Cancer

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Faber
Year of publication: 2013
ISBN: 9789544008680
Монография, обобщаваща в едно четиво, цялостна информация за съвременното хирургично лечение на простатния карцином, базирана на над 2000 библиографски източника, предимно от последното десетилетие. More info →
Pelvic Lymph Node Dissection and Prostate Cancer-Related Radical Prostatectomy  

Pelvic Lymph Node Dissection and Prostate Cancer-Related Radical Prostatectomy  

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Faber
Year of publication: 2012
ISBN: 9789544006549
Монография, посветена на радикалното оперативно лечение на рака на простатната жлеза. Подробно представя модерните оперативни техники на отворената и лапароскопска тазова лимфна дисекция и на радикалната простатектомия (ретропубична, периенална и лапароскопска), съвместно с всички основни модификации в съвременната медицина. More info →
Functional Outcomes and Haemorrhagic Complications after the Treatment of an Ischemic Stroke with Intravenous Thrombolysis

Functional Outcomes and Haemorrhagic Complications after the Treatment of an Ischemic Stroke with Intravenous Thrombolysis

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210458
Понастоящем исхемичният мозъчен инсулт, който представлява около 85% от всички инсулти, е водеща причина за инвалидност и 4-та водеща причина за смърт в развитите страни. Представената за първи път у нас монография се отличава с разбираема медицинска терминология, систематизирано теоретично познание и ясна практическа насоченост. More info →
Maxillofacial Injuries And Defects : Quality of life after orthopedic rehabilitation

Maxillofacial Injuries And Defects : Quality of life after orthopedic rehabilitation

Автори: , , ,
Genres: Monographs, Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210281
Двуезичната монография е посветена на широкоспектърната проблематика на протетичното лечение на уврежданията и дефектите в лицево-челюстната област и на възможностите за рехабилитация при оптимално удовлетворяване на медико-биологичните показатели - профилактика, функция и естетика. More info →
Conventional and Digital Impression Methods in Fixed Prosthetics

Conventional and Digital Impression Methods in Fixed Prosthetics

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210106
Монографията "Конвенционални и цифрови отпечатъчни методи в неснемаемото протезиране" на Светлана Ангелова е едно актуално и полезно помагало, насочено към студентите по зъботехника и практикуващите медицински специалисти. More info →
Chronic Venous Disease

Chronic Venous Disease

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210038
Монографията "Хронична венозна болест" на Николай Дончев засяга изключително актуална тема, свързана с най-честата патологична изява на съдовите заболявания. More info →
Technologies and Materials in Contemporary Dental Prosthetics

Technologies and Materials in Contemporary Dental Prosthetics

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210090
"Технологии и материали в съвременното зъбопротезиране" на Максим Симов представя за първи път у нас систематизирано и подробно проучване на съвременните тенденции, свързани със зъбопротезирането. More info →
Mechanical Icterus

Mechanical Icterus

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210069
Монографичният труд "Механичен иктер" на Пламен Чернополски представя актуално и изчерпателно един често срещан проблем, описвайки съвременните методи на хирургично и миниинвазивно лечение при тази патология. More info →
Kidney Disease-Related Parent-Doctor Dialogue

Kidney Disease-Related Parent-Doctor Dialogue

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210175
Монографията на доц. д-р Димитричка Близнакова „Диалог между родител и лекар с грижа за детските бъбреци“ е пълноцветно, богато илюстрирано издание, ясно оформено в 3 главни раздела. Структурирано е така, че да улесни максимално читателя и да е достъпно не само за специалисти педиатри, но и за студенти и родители, които се интересуват от заболявания, свързани с отделителната система при деца. Използваният език не е неразбираемо академичен, което прави това медицинско четиво широкодостъпно. More info →
55 Years of Medical University “Prof. Dr. Paraskev Stoyanov” – Varna: Past, Present, Future

55 Years of Medical University “Prof. Dr. Paraskev Stoyanov” – Varna: Past, Present, Future

Genre: Anniversary editions
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210205
Part of the anniversary books, compiled and published to mark the 55th anniversary of the establishment of the Medical University of Varna. More info →
55 Years in Rhyme: Anthology

55 Years in Rhyme: Anthology

Genre: Anniversary editions
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210229
Poem collection / Issued for the 55th Anniversary of Medical University - Varna More info →
Psychiatry (Translated Bulgarian Edition)

Psychiatry (Translated Bulgarian Edition)

Author(s):
Genres: eBooks, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210274
This translated textbook is issued with the courtesy and assistance of its author prof. Saxby Pridmor for which we express our immense gratitude. More info →
Social Aspects of Methadone Treatment in Bulgaria

Social Aspects of Methadone Treatment in Bulgaria

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210144
Извън контролираното приложение за медицински цели около 250 милиона души (5,7%) от световното население на възраст 15-64 години употребяват нелегални наркотични вещества, а според данни от доклад на Международния комитет по контрол над наркотиците към ООН около 200 000 от тях впоследствие умират. More info →
Atrial Fibrillation – Changes in the Cytokine Response

Atrial Fibrillation – Changes in the Cytokine Response

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210113
Цитокините са значими модулатори на имунния отговор в човешкия организъм, което неизбежно ги прави участници в интимните механизми на редица заболявания. Научноизследователският интерес към тях е голям и те все по-често се възприемат като нова самостоятелна регулаторна система, участваща в поддържане на хомеостазата. More info →
Oral Manifestations of Allergic, Infectious, and Immune-Mediated Disease

Oral Manifestations of Allergic, Infectious, and Immune-Mediated Disease

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210168
Балчева-Енева, Миглена Илиева Орофациални изяви на някои алергични болести / Миглена Балчева. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 152 с. ; 24 см. Рец. Ангелина Янева, Богдан Петрунов. More info →
Current Issues Related to Percutaneous Coronary Intervention

Current Issues Related to Percutaneous Coronary Intervention

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210151
Обобщавайки данните, както и на базата на дългогодишния ми опит в сферата на инвазивната диагностика и интервенционалното лечение на сърдечните заболявания с наблюдения на над 25 000 болни считам, че перкутанните коронарни интервенции са едно от най-големите достижения на съвременната медицина и медицинските технологии поради редица причини. More info →
Helicobacter Pylori and the Oral Cavity

Helicobacter Pylori and the Oral Cavity

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137835
Инфекцията с Хеликобактер пилори е една от най-често срещаните в човешката популация и при някои животински видове. След откриването на бактерията проучванията, свързани с инфекцията, са многобройни, но все още редица въпроси остават открити. More info →
Contemporary Techniques for Magnetic Resonance Neuro Imaging

Contemporary Techniques for Magnetic Resonance Neuro Imaging

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210120
Съвременните магнитно-резонансни техники имат важна роля при поставяне на първоначална диференциална диагноза, евентуална предоперативна оценка и планиране, мониторинг и проследяване терапевтичния ефект при повечето заболявания на ЦНС. Еволюцията на софтуерните модули и протоколи е непрекъснат процес, който води до постоянната поява на иновации и подобрения в сферата на магнитно-резонансната томография. Монографията на Р. Георгиев цели да запълни нуждата от съвременно четиво по темата, от което полза биха могли да имат, както практикуващи лекари, така и студенти по медицина. Текстът е допълнен от 141 фигури, които илюстрират дадените примери. More info →
Paraskev Stoyanov – Patron of the Medical University of Varna

Paraskev Stoyanov – Patron of the Medical University of Varna

Author(s):
Genres: Anniversary editions, Anniversary editions
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210236
2016 - The 55th Annivesary of the Medical University of Varna & 145 Years Since the Birth of Prof. Dr. Paraskev Stoyanov More info →
Types of Working Model Systems in Dentistry

Types of Working Model Systems in Dentistry

Автори: ,
Genres: Manuals, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137934
Абаджиев, Методи и др. Видове системи за работни модели в зъботехниката / Методи Абаджиев, Светлана Ангелова. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 90 с. : с ил. ; 24 см. More info →
Treatment of Complete Edentulism with Prosthetic Superimplant

Treatment of Complete Edentulism with Prosthetic Superimplant

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137941
Абаджиев, Методи Лечение на цялостно обеззъбяване с надимплантатни протезни конструкции / Методи Абаджиев. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 128 с. : с ил.; 24 см. More info →
Elevation of the Maxillary Sinus Floor through Lateral Access

Elevation of the Maxillary Sinus Floor through Lateral Access

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210045
Папанчев, Георги Йорданов Повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп / Георги Папанчев. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 176 с. : с ил.; 24 см Рец. Тихомир Георгиев, Стефан Пеев. More info →
Combined Approaches and Methods in the Treatment of Inflammatory Diseases of the Pulp and the Periodontium

Combined Approaches and Methods in the Treatment of Inflammatory Diseases of the Pulp and the Periodontium

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137965
Борисова, Цветелина Комбинирани подходи и методи при лечение на възпалителните заболявания на пулпата и периодонциума / Цветелина Борисова-Папанчева. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 176 с. ; 24 см. Рец. Тихомир Георгиев, Стефан Пеев More info →
Priority Chemical Pollutants

Priority Chemical Pollutants

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210076
Георгиева, Станислава Кателиева Приоритетни химични замърсители във водни организми / Станислава Кателиева. - Варна : МУ-Варна, 2016. More info →
Methodology of Academic Teaching at Medical Universities

Methodology of Academic Teaching at Medical Universities

Автори: , ,
Genres: Manuals, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210014
Грудева, Маринела Иванова и др. Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище / Маринела Грудева, Вяра Гюрова, Тодорка Костадинова. - Варна : МУ-Варна, 2016. More info →
Foreign and Invasive Tree Species in Bulgaria

Foreign and Invasive Tree Species in Bulgaria

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137002
Желев, Илия Чужди и инвазивни дървесни видове в България : Биологични особености, химичен състав, действие и приложение / Илия Желев. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 120 с. ; 24 см. Рец. Стефан Николов, Иванка Димитрова-Дюлгерова More info →
Serum Markers in Solid Tumors

Serum Markers in Solid Tumors

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137767
Настоящата монография отразява актуален проблем – туморните маркери са нови лабораторни показатели, които позволяват на клиницистите онколози да оптимизират лечението на болните с неопластични заболявания. Обсъдени са туморни маркери при рак на белия дроб и трахеята; на простатната жлеза; на дебелото и правото черво; на млечната жлеза; на ендометриума; на маточната шийка и яйчниците. Представени са туморни маркери при най-честите туморни заболявания. More info →
Systemic Inflammatory Response in Laparoscopic Radical Prostatectomy of Prostate Cancer

Systemic Inflammatory Response in Laparoscopic Radical Prostatectomy of Prostate Cancer

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137958
Евтимов, Николай Системен възпалителен отговор при лапароскопска радикална простатектомия при рак на простатната жлеза / Николай Евтимов. – Варна : МУ-Варна, 2016. – 189 с.; 24 см. Рец. Димитър Младенов, Иван Дечев More info →
Past and Present Unfinishing

Past and Present Unfinishing

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210137
Цеков, Христо Минало и сегашно несвършващо / Христо Цеков. – Варна : МУ-Варна, 2016. More info →
Historical Medical Aspects of Water Rescue in Bulgaria

Historical Medical Aspects of Water Rescue in Bulgaria

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210007
Ставрев, Димитър Исторически медицински аспекти на водното спасяване в България / Димитър Ставрев. – Варна : МУ-Варна, 2016. – 140 с.; 24 см. Рец. Красимир Гигов, Вилиян Платиканов More info →
Propedeutics of Marine Psychology and Marine Activities

Propedeutics of Marine Psychology and Marine Activities

Автори: ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137989
Пеев, Илия Петров и др. Пропедевтика на морската психология и морската дейност : Човешкият фактор и безопасността на корабоплаването / Илия Пеев, Димитър Ставрев; Ил. Сияна Струнчева. - Варна : МУ-Варна, 2016. Рец. Веселин Костов Василев, Златислав Стоянов Димитров Илюстрации Сияна Илиева Струнчева More info →
Pharmaceutical Care

Pharmaceutical Care

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137972
Тодорова, Анна Фармацевтични грижи : Съвременни фармацевтични подходи при неконтролирани пациенти с алергичен ринит / Анна Тодорова. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 124 с. ; 24 см. Рец. Валентина Петкова, Красимира Кисьова More info →
Risk Profile and Prevention of Children with Complex Treatment of Prematurely Extracted Temporary Teeth – Therapeutic and Orthodontic Aspects

Risk Profile and Prevention of Children with Complex Treatment of Prematurely Extracted Temporary Teeth – Therapeutic and Orthodontic Aspects

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137910
Андреева-Борисова, Радосвета Стоянова Рисков профил и профилактика на деца с преждевременно екстрахирани временни зъби : Комплексно лечение - терапевтични и ортодонтски аспекти / Радосвета Андреева-Борисова. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 116 с. : с ил.; 24 см. Рец. Ани Белчева, Стефан Пеев. More info →
Cardiac Tumors in Childhood Age

Cardiac Tumors in Childhood Age

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137880
Шивачев, Петър Тумори на сърцето в детската възраст / Петър Шивачев. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 218 с. ; 24 см. Рец. Анна Кънева-Ненчева, Маргарита Цонзарова. More info →
Happiness, Quality of Life, and Health

Happiness, Quality of Life, and Health

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137927
Ванкова, Десислава Иванова Щастие, качество на живот и здраве : Научно изследване на класическите философски принципи за щастието и еволюцията им до оценка на иновативните здравни технологии / Десислава Ванкова. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 152 с. ; 24 см. Рец. Невяна Фесчиева, Христина Групчева. More info →
Project Activities: Information Catalog 2012-2016

Project Activities: Information Catalog 2012-2016

Author(s):
Genre: Handbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137859
Медицински университет – Варна Проектна дейност : Информационен каталог 2012-2016 / Авт. кол. Тодорка Костадинова и др. - Варна: МУ-Варна, 2016. - 96 с. ; 28 см. Др. авт.: Слава Пенова, София Колева, Илияна Георгиева, Александър Дончев, Ангел Дипчиков More info →
International Cooperation: Information Catalog 2012-2016

International Cooperation: Information Catalog 2012-2016

Author(s):
Genre: Handbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137873
Медицински университет – Варна Международно сътрудничество : Информационен каталог 2012-2016 / Авт. кол. Тодорка Костадинова и др. - Варна: МУ-Варна, 2016. - 64 с. ; 28 см. Др. авт.: Анета Докова, Сияна Бойновска, Светлана Панайотова, Александра Стефанова, Силвана Добрева More info →
Quality Management and Accreditation: Information Catalog 2012-2016

Quality Management and Accreditation: Information Catalog 2012-2016

Author(s):
Genre: Handbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137866
Медицински университет – Варна Управление на качество и акредитация : Информационен каталог 2012-2016 / Авт. кол. Тодорка Костадинова и др. - Варна: МУ-Варна, 2016. - 96 с. ; 28 см. Др. авт.: Мартин Мирчев, Марияна Попова, Соня Колева, Теодора Русева More info →
Surgical Treatment of Benign Tumors of the Perioral Gland

Surgical Treatment of Benign Tumors of the Perioral Gland

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137842
Тончев, Цветан Любенов Хирургично лечение при доброкачествени тумори на паротидната жлеза / Цветан Тончев. - Варна: МУ-Варна, 2016. - 188 с. : с ил.; 24 см. More info →
Genetic Variants Associated with Systemic Lupus Erythematosus and Lupus Nephritis

Genetic Variants Associated with Systemic Lupus Erythematosus and Lupus Nephritis

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137811
Раданова, Мария Атанасова Генетични варианти, асоциирани със системен лупус еритематодес и лупусен нефрит / Мария Мария. - Варна: МУ-Варна, 2016. - 124 с. ; 24 см. Рец. Диана Иванова, Любка Руменина More info →
Clinical pharmacology manual for medical students

Clinical pharmacology manual for medical students

Автори: ,
Genres: Manuals, Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137828
The Clinical Pharmacology manual aims to introduce to the students the principles of rational selection of the proper medicine for a specific patient with the purpose of finding the optimal treatment with maximum therapeutic results and minimal risks and costs for the patient and the society. The goal is for the students to master these principles and to add them to their approach in their individualized and therapeutic work with patients. More info →
Handbook of Biology and Chemistry Test Items: for The Entrance Tests at Varna Medical University

Handbook of Biology and Chemistry Test Items: for The Entrance Tests at Varna Medical University

Автори: , , , , ,
Genre: Repertories
Тагове: For Applicants, In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137774
A handbook of biology and chemistry test items : For the entrance test AT Varna Medical University / Lubomir Makedonski, Katya Peycheva et al ; Ed. Lubomir Makedonski, Dobri Ivanov . - Varna : Varna Medical University Press, 2016. Autors: Zlatina Peteva, Veselina Panayotova, Mona Stancheva More info →
Marketing in Healthcare

Marketing in Healthcare

Автори: ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 97861971378042
Костадинова, Тодорка и др. Маркетинг в здравеопазването / Тодорка Костадинова, Мария Рохова. - Варна : Медицински университет - Варна, 2016. - 160 с. ; 21 см. More info →
Pharmacology Handbook Medical Students

Pharmacology Handbook Medical Students

Автори: ,
Genres: Manuals, Handbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137798
Вълчева-Кузманова, Стефка и др. Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по медицина / Стефка Вълчева-Кузманова, Мария Желязкова-Савова. - Варна : Медицински университет - Варна, 2016. - 152 с. ; 21 см. More info →
The Students’ Admission Resource Book for the Academic Year 2016/2017

The Students’ Admission Resource Book for the Academic Year 2016/2017

Genre: Handbooks
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 23678542
В справочника за прием на студенти за учебната 2016-2017 г. в МУ-Варна кандидатите за всички специалности, предлагани в университета, могат да намерят пълна и актуална информация за предстоящата кандидатстудентска кампания More info →
Bone Augmentation in Dental Implantology

Bone Augmentation in Dental Implantology

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: [2016]
ISBN: 9786197137743
Настоящата монография е посветена на един специфичен проблем в денталната имплантология - дефицита на наличната кост и методите за лечение с помощта на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост. More info →
Hereditary Neoplastic Syndromes in Gastroenterology

Hereditary Neoplastic Syndromes in Gastroenterology

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137712
Мирчев, Милко Наследствени неопластични синдроми в гастроентерологията / Милко Мирчев. - Варна: Изд. на МУ-Варна, 2015. - 166 с. : с ил.; 24 см. Рец. Искрен Коцев, Мария Кателиева-Атанасова More info →
Diagnosis and Healing Approaches to Deviation in Permanent Teeth Breakthrough

Diagnosis and Healing Approaches to Deviation in Permanent Teeth Breakthrough

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137750
Арнаутска, Христина Иванова Диагностика и лечебни подходи при отклонение в пробива на постоянните зъби / Христина Арнаутска. - Варна: Медицински университет - Варна, 2015. - 108 с.; 29 см. Рец. Вера Крумова, Цветан Тончев. 200 тир. More info →
Recent Advances in the Prevention of Ischemic Stroke

Recent Advances in the Prevention of Ischemic Stroke

Author(s):
Genre: Monographs
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137699
Arabadzhieva, Daniela Recent Advances in the Prevention of Ischemic Stroke / Daniela Arabadzhieva. - Varna : Medical University of Varna, 2015. - 184 p. More info →
A Repertory of Biology Test Assignments Based on the Compulsory 10th Grade School Materials

A Repertory of Biology Test Assignments Based on the Compulsory 10th Grade School Materials

The repertory aims to aid the exam preparation process of the candidates for the specialties "Medicine", "Dentistry" and "Pharmacy" at the Medical University - Varna. More info →
Chemistry Mock Exam Questions for Prospective Students 2016

Chemistry Mock Exam Questions for Prospective Students 2016

Автори: , ,
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9789549685817
Изданието е предназначено за подготовката на кандидат-студентите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет – Варна. More info →
Medicinal Plants of the Bulgarian Black Sea Coast

Medicinal Plants of the Bulgarian Black Sea Coast

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137729
Павлов, Данаил Василев Лечебни растения на българското черноморско крайбрежие / Данаил Павлов. - Варна : Медицински университет – Варна, 2015 . - 132 с. ; 24 см. More info →
Medical psychology

Medical psychology

Медицинска психология : Учебник за специалисти по здравни грижи / Румяна Георгиева, Георги Попов и др ; Ред. Иванка Бончева . - Варна : Стено, 2013 . - 165 с. ; 24 см. Автори на МУ-Варна: Вероника Иванова, Мариана Арнаудова, Риналдо Шишков, Иван Александров, Петър Маринов, Петър Петров, Калоян Куков, Десислава Русева, Христо Кожухаров, Коралия Тодорова ISBN 978-954-9685-89-3 More info →
Reimbursement Medicine Policy – Analysis of the Implementation of National Models

Reimbursement Medicine Policy – Analysis of the Implementation of National Models

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137545
Златарева, Албена Реимбурсна лекарствена политика – анализ на приложението на национални модели / Албена Златарева. - Варна : Стено ; Медицински университет – Варна, 2015 . - 126 с. ; 24 см. Рец. Генка Петрова, Емануела Мутафова. 200 тир. ISBN 978-619-7137-54-5 ISBN 978-954-449-819-1 More info →
Scalp Defects – Reconstruction Opportunities

Scalp Defects – Reconstruction Opportunities

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 97895444974469786197137316
Монографията на Йоланда Заякова „Дефекти на скалпа – Възможности за реконструкция“ разглежда детайлно реконструкцията на скалпа като отделна и специфична анатомична зона. Книгата е съвременен труд, в който е представен алгоритъм на хирургично поведение при различните дефекти на скалпа. Може да бъде полезна на пластични хирурзи и широк кръг от специалисти и специализанти. More info →
Ptosis in Hypotrophic and Normotrophic Bust

Ptosis in Hypotrophic and Normotrophic Bust

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 97895444974779786197137309
Монографичният труд на д-р Йоланда Заякова „Птоза при хипотрофичен и нормотрофичен бюст. Информираност на пациента, предоперативен анализ, хирургични техники за корекция“ дава възможност на интересуващите се от проблемите на корективната естетична хирургия на женската гърда да се запознаят със съвременните аспекти на индикациите, планирането и оперативните техники при различните спетени на птоза на гърдата. More info →
Clinical Audiology

Clinical Audiology

Автори: ,
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 97895444983139786197137644
В монографията на Пламен Недев и Марио Милков „Клинична аудиология“ двамата автори са отделили заслужено внимание на проблемите за изследване на слуха, както в ранна детска възраст, така и при възрастни. More info →
Practical Book on Pediatric Nephrology

Practical Book on Pediatric Nephrology

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137590
Монографията на Димитричка Близнакова „За детската нефрология – Практично“ третира важни практически и социално значими заболявания в областта на бъбречните заболявания при децата. В нея са изложени особеностите на физиологията на отделителната система и възможни здравословни проблеми свързани с нея в детска възраст. Представени са примерни диагнози и съвременни решения на клинични случаи. More info →
Project Management

Project Management

Author(s):
Genre: Manuals
Tag: In English
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
Georgieva, Mila Project Management / Mila Georgieva . - Varna : STENO, Varna Medical University Press, 2015 . - 102 p. ; 24 cm. ISBN 978-954-449-806-1 ISBN 978-619-7137-45-3 ISBN 978-619-7137-45-3 More info →
Project Management Opportunities in Healthcare

Project Management Opportunities in Healthcare

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137224
Георгиева, Мила Възможности на проектния мениджмънт в здравеопазването / Мила Георгиева . - Варна : Стено ; Медицински университет – Варна, 2015 . - 272 с. : с ил. ; 24 см. Рец. Тодорка Костадинова, Емануела Мутафова. 200 тир. ISBN 978-619-7137-22-4 ISBN 978-954-449-804-7 More info →
Neuroendocrine Control Asymmetries

Neuroendocrine Control Asymmetries

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137477
Николова, Пиарета Асиметрии в невроендокринния контрол / Пиарета Николова. - Варна : Ун. изд. на МУ-Варна, 2015. - 124 с. ; 23 см. Рец. Тодор Ганчев, Маргарита Стефанова. 250 тир. More info →
Medicinal Plants Fighting Diabetes – Scientific Proof of Some Bulgarian Traditional Natural Remedies

Medicinal Plants Fighting Diabetes – Scientific Proof of Some Bulgarian Traditional Natural Remedies

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137620
Нашар, Милка Лечебните растения в борбата с диабета – научни основи на българската традиция / Милка Нашар . - Варна : [МУ-Варна], 2015 . - 123 с. : с ил. ; 23 см. Рец. Диана Иванова, Йоана Киселова-Кънева. 350 тир. More info →
Integrated Care – Modern Approaches to Health, Pharmaceutical and Social Care in the Field of Chronic Diseases

Integrated Care – Modern Approaches to Health, Pharmaceutical and Social Care in the Field of Chronic Diseases

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137583
Петрова, Галина Интегрирани грижи – съвременни подходи за здравни, фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните заболявания / Галина Петрова . - Варна : Медицински университет – Варна ; Стено, 2015 . - 175 с. ; 24 см. Рец. Тодорка Костадинова, Емануела Мутафова. 200 тир. ISBN 978-619-7137-58-3 ISBN 978-954-449-823-8 More info →
Introduction to Psychiatry for the Middle- and Old-Aged

Introduction to Psychiatry for the Middle- and Old-Aged

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137569
Арнаудова-Жекова, Мариана Димитрова Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст / Мариана Арнаудова-Жекова. - Варна : Изд. на МУ-Варна, 2015. - 204 с. : с ил. ; 23,5 см. Рец. Марин Роглев, Стефан Тодоров. 300 тир. More info →
Role of Matrix Metalloproteinases-2 and -9 in Normal and Pathological Processes in the Nervous System

Role of Matrix Metalloproteinases-2 and -9 in Normal and Pathological Processes in the Nervous System

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137552
Горанова, Ваня Роля на матриксните металопротеинази-2 и -9 при нормални и патологични процеси в нервната система / Ваня Горанова; Рец. Николай Лазаров, Антон Тончев. - Варна : Медицински университет – Варна; Стено, 2015. - 170 с. : с цв. ил. ; 24 см. 200 тир. ISBN 978-619-7137-55-2 ISBN 978-954-449-814-6 More info →
Psychiatry: A textbook for nurses and midwives

Psychiatry: A textbook for nurses and midwives

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137668
Психиатрия : Учебник за медицински сестри и акушерки / Георги Попов, Риналдо Шишков и др ; Ред. Риналдо Шишков . - Варна : Медицински Университет – Варна, 2015 . - 278 с. ; 24 см. More info →
Eyesight 20/20 – Myth or Reality

Eyesight 20/20 – Myth or Reality

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137606
Ненчева, Бинна Николаева Зрение 20/20 – мит или реалност / Бинна Ненчева; Рец. Христина Групчева, З. Златарова. - Варна: Медицински университет – Варна ; Стено, 2015. - 136 с. : с диагр. ; 24 см. 200 тир. ISBN 978-619-7137-60-6 ISBN 978-954-449-820-7 More info →
Research and Educational Aspects of Breastfeeding

Research and Educational Aspects of Breastfeeding

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137613
Ушева, Наталия Изследователски и образователни аспекти на кърменето / Наталия Ушева; Рец. Емилия Христова, Невяна Фесчиева. - Варна: Медицински университет – Варна, 2015. - 174 с. ; 24 см. 200 тир. More info →
Metabolism of Calcium, Phosphorus and Magnesium

Metabolism of Calcium, Phosphorus and Magnesium

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137521
Дечева-Икономова, Любка Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия / Любка Дечева-Икономова; Рец. Златислав Стоянов, Добрин Паскалев. - Варна: Медицински университет – Варна, 2015. More info →
Oncology: Clinical Trials and the Most Popular Targeting System

Oncology: Clinical Trials and the Most Popular Targeting System

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137736
Донев, Иван Щерев Онкология: клинични проучвания и най-популярната таргетна система / Иван Донев; Рец. Петър Генев. - Варна: МУ-Варна, 2015. More info →
Rhinoplasty: Contemporary Surgical Techniques

Rhinoplasty: Contemporary Surgical Techniques

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137248
Недев, Пламен Риносептопластика : Съвременни хирургични техники / Пламен Недев. - Варна : [МУ-Варна], 2015. - 240 с. : с цв. ил. ; 29 см. Рец. Румен Бенчев, Цветан Тончев. - 200 тир. More info →
Microbiology Handbook with Practical Exercises

Microbiology Handbook with Practical Exercises

Автори: , ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137514
Русев, Веселин и др. Ръководство за практически упражнения по микробиология : За студенти по медицина, стоматология, фармация и за медицинските колежи / Веселин Русев, Лилия Иванова, Калинка Божкова; Ред. В. Русев. - Варна : МУ-Варна, 2015. More info →
Personal Рegulatory Processes in Hospital Environment

Personal Рegulatory Processes in Hospital Environment

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137422
Александров, Иван Личностни регулативни процеси в болничната среда : Основни направления в психологичната помощ / Иван Александров; Рец. Валери Стоянов, Георги Попов. - Варна : Медицински университет – Варна ; Стено, 2015. 116 с. ; 24 см. More info →
Cholestasis – Clinical, Diagnostic and Therapeutic Aspects

Cholestasis – Clinical, Diagnostic and Therapeutic Aspects

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137538
Ганчева, Диана Холестаза – клинични, диагностични и терапевтични аспекти / Диана Ганчева; Рец. Искрен Коцев, Мария Атанасова. - Варна: Медицински университет – Варна ; Стено, 2015. - 166 с. : с цв. ил. ; 24 см. 200 тир. More info →
Management of Innovation and Change

Management of Innovation and Change

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137446
This handbook is meant as a pedagogical support material to the “MANAGEMENT OF INNOVATION AND CHANGE” course in the CASS Europe Master of Business Administration (MBA) Program. It could also be useful for other courses and studies in the fields of management and economics. More info →
Project Management: A Textbook for Students of Health Management Master’s Program

Project Management: A Textbook for Students of Health Management Master’s Program

Автори: , ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137491
Костадинова, Тодорка и др. Управление на проекти : Учебник за студенти от магистърската програма по здравен мениджмънт / Тодорка Костадинова, Мила Георгиева, Анета Докова. - Варна : МУ-Варна, 2015. 140 с. ; 29 см + прил. УДК 65.012.2(075.8)+614 More info →
Modern Prevention of Gastric Cancer

Modern Prevention of Gastric Cancer

Author(s):
Genre: Monographs
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137507
Stamboliyska, Miglena Modern prevention of gastric cancer / Miglena Stamboliyska. - Varna : Medical University, 2015. More info →
Chronic Inflammatory Bowel Diseases – A View from the 21st Century (Contemporary Aspects)

Chronic Inflammatory Bowel Diseases – A View from the 21st Century (Contemporary Aspects)

Author(s):
Genres: Monographs, Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137330
Атанасова, Антония Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти) / Антония Атанасова; Рец. Ваня Герова, Пламен Пенчев. - Варна: Медицински университет – Варна ; Стено, 2015. 224 с. : с цв. ил. ; 23,5 см. More info →
Surviving an Infectious Disease

Surviving an Infectious Disease

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137408
Радкова, Диана Преживяване на инфекциозна болест / Диана Радкова; Рец. Петър Манолов, Иванка Бончева. - Варна: Медицински университет – Варна ; Стено, 2015. 120 с. : с ил. ; 24 см + прил. More info →
Patient Safety in Neurosurgery

Patient Safety in Neurosurgery

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137217
Енчев, Явор Безопасност на пациентите в неврохирургията / Явор Енчев; Рец. Христо Цеков, Кирил Георгиев. - Варна: Медицински университет - Варна ; Стено, 2014. 200 с. ; 24 см. More info →
Biopharmaceutical and Pharmacokinetic Aspects of Using Non-Invasive Ways for Implementing Medicine Substances with a Peptide Structure

Biopharmaceutical and Pharmacokinetic Aspects of Using Non-Invasive Ways for Implementing Medicine Substances with a Peptide Structure

Author(s):
Genres: Monographs, Manuals
Publisher: Медицински университет - Варна
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137439
Георгиев, Калоян Добринов Биофармацевтични и фармакокинетични аспекти при използване на неинвазивни пътища за въвеждане на лекарствени вещества с пептидна структура / Калоян Георгиев; Рец. Тамара Пайпанова, Мариета Георгиева. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. 148 с. : с ил. ; 24 см. More info →
Dental Materials. Part 2

Dental Materials. Part 2

Author(s):
Genres: Manuals, Workbooks, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137484
Дикова, Цанка Дентално материалознание. Част 2 / Цанка Дикова. - Варна : Медицински университет - Варна, 2014. 160 с. More info →
Treatment of Hepatitis C in a Stage of Advanced Liver Disease

Treatment of Hepatitis C in a Stage of Advanced Liver Disease

Author(s):
Genres: Monographs, Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137392
Иванова, Ирина Лечение на хепатит С в стадий на напреднало чернодробно заболяване : Обзор и собствени данни / Ирина Иванова. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. 172 с. ; 16 см. More info →
Diagnostic Аnalysis of the Аctivities of the Мedical Institutions. Part II

Diagnostic Аnalysis of the Аctivities of the Мedical Institutions. Part II

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137361
Георгиева, Мила Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения / Мила Георгиева. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. Част 2. Многомерен модел, алгоритъм и диагностични карти. More info →
Diagnostic Аnalysis of the Аctivities of the Мedical Institutions. Part I

Diagnostic Аnalysis of the Аctivities of the Мedical Institutions. Part I

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137354
Георгиева, Мила Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения / Мила Георгиева. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. Част 1. Същност, понятия и модели за комплексен анализ. More info →
Fundamentals of Ergonomics and Work Оrganization

Fundamentals of Ergonomics and Work Оrganization

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137347
Кавалджиева, Боряна Основи на ергономията и организацията на труда / Боряна Кавалджиева. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. 142 с. More info →
Clinical Pharmacology

Clinical Pharmacology

Автори: , ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137323
Желязкова-Савова, Мария и др. Клинична фармакология : Учебник за студенти по медицина / Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. УДК 615(075.8) More info →
A Repertory of Biology Test Assignments Based on the Compulsory 9th Grade School Materials

A Repertory of Biology Test Assignments Based on the Compulsory 9th Grade School Materials

Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология : Върху учебния материал за задължителна подготовка, изучаван в 9 клас / Добри Иванов, Василена Несторова и др ; Ред. Добри Иванов . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2015 . - 176 с. ; 30 см. More info →
The Students’ Admission Resource Book for the Academic Year 2015/2016

The Students’ Admission Resource Book for the Academic Year 2015/2016

Author(s):
Genre: Handbooks
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 23678542
Кандидатите за всички специалности, изучавани в МУ-Варна, могат да намерят пълна и актуална информация и документация за приема през 2015 г. в този справочник. More info →
Dental Physical Therapy

Dental Physical Therapy

Author(s):
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137279
Dimitrov, Slavcho Dental Physical Therapy : Course Of Lectures / Slavcho Dimitrov; Translated by Milena Purvanova. - Varna : Varna Medical University Press, 2015. - 82 p. More info →
Anatomy and Angiographic Classification of the Internal Carotid Artery for Clinical Practice

Anatomy and Angiographic Classification of the Internal Carotid Artery for Clinical Practice

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9789544497682
Аврамов, Тони Анатомия и ангиографска класификация на вътрешната сънна артерия за клиничната практика / Тони Аврамов. - Варна: СТЕНО, 2014. - 184 с. ; 24 см : с цв. ил. Рец. Антон Тончев, Явор Енчев. 200 тир. More info →
Pharmacology Workbook for Medical Students

Pharmacology Workbook for Medical Students

Автори: ,
Genre: Workbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137262
Проф. Стефка Василева Вълчева-Кузманова, проф. Мария Желязкова-Савова. Pharmacology for Medical students. - Варна: Издателство МУ-Варна, 2015. More info →
Pharmacology Workbook for Dental Students

Pharmacology Workbook for Dental Students

Автори: ,
Genre: Workbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137255
Проф. Мария Желязкова-Савова, проф. Стефка Василева Вълчева-Кузманова. Pharmacology for Dental students. - Варна: Издателство МУ-Варна, 2015. More info →
Chemistry Mock Exam Assignments for Prospective Students 2016

Chemistry Mock Exam Assignments for Prospective Students 2016

Автори: , ,
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137200
Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия / Мона Станчева, Любомир Македонски и др . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2015 . - 50 с. ; 29 см. More info →
Publication Ethics in Biomedical Research

Publication Ethics in Biomedical Research

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9789544497712
Керековска, Албена Публикационна етика в биомедицинските изследвания : Нарушения и стандарти за добра публикационна практика / Албена Керековска. - Варна : СТЕНО, 2015. - 200 с. ; 24 см. More info →
Vascular Ultrasound

Vascular Ultrasound

Съдова ехография / Александър Хинев и др. ; Ред. Красимир Иванов и Веселин. Петров. - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2015. - 184 с. Други авт.: Ангел Ангелов, Антон Тончев, Боян Балев, Веселин Петров, Георги Вълчев, Георги Тодоров, Даниела Панайотова, Димитричка Близнакова, Добрин Калчев, Искрен Коцев, Красимир Иванов, Марианна Новакова, Никола Колев, Пламен Панайотов, Радослав Георгиев, Радослав Минков, Росица Недева, Светла Стайкова, Светослав Георгиев, Силва Андонова, Чавдар Бъчваров More info →
Cell Biology

Cell Biology

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9547995545
Клетъчна биология / Георги Чалдъков . - Варна : Офсет Експрес, 1996 | Второ разширено, допълнено и осъвременено издание More info →
Gender Psychophysiology

Gender Psychophysiology

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137132
Стоянов, Златислав Психофизиология на пола / Златислав Стоянов ; Рец. Боряна Пирьова, Негрин Несторов Негрев . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014 . - 190 с. : с ил. ; 23 см. More info →
Dental Materials

Dental Materials

Author(s):
Genres: Manuals, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137170
Дикова, Цанка Дентално материалознание / Цанка Дикова. - Варна : Унив. изд. МУ-Варна, 2014. Част 1. - 2014 . - 138 с. : с ил. More info →
Chemistry: an Introduction to General and Organic Chemistry

Chemistry: an Introduction to General and Organic Chemistry

Author(s):
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137163
Makedonski, Lubomir Chemistry : An Introduction to General and Organic Chemistry / Lubomir Makedonski. - Varna : [Varna Medical University], 2014. 356 p. ; 29 cm. Reviwers Mona Stancheva, Bistra Galunska More info →
Topical Guideline of Practical Pathophysiology

Topical Guideline of Practical Pathophysiology

Автори: ,
Genre: Handbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137156
Bekyarova, Ganka, et al. Topical Guideline Of Practical Pathophysiology/ Ganka Bekyarova, Krasimir Hristov. - 2nd ed. - Varna: Medical University, 2014. 176 p. ; 23 cm. More info →
Тest Questions on Toxicology for Pharmacy Students

Тest Questions on Toxicology for Pharmacy Students

Автори: , , , ,
Genre: Repertories
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137107
Сборник с тестови въпроси по токсикология за студенти по фармация / Мариета Георгиева и др. ; Ред. Мариета Георгиева. - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014. - 72 с. ; 29 см. Други авт.: Петко Маринов, Калоян Георгиев, Николай Манолов, Юличка Събева 200 тир. УДК 615.9(075.8) More info →
Workbook on Toxicology for Pharmacy Students

Workbook on Toxicology for Pharmacy Students

Учебна тетрадка по токсикология за студенти по фармация / Мариета Георгиева и др. ; Ред. Мариета Георгиева. - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014. - 76 с. ; 29 см. Други авт.: Петко Маринов, Калоян Георгиев, Стела Драгоманова, Галина Хараланова, Николай Манолов, Юличка Събева 200 тир. УДК 615.9 More info →
Prenatal Diagnosis Guide

Prenatal Diagnosis Guide

Автори: ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137071
Предназначено за специалисти по акушерство и гинекология, педиатри, общопрактикуващи лекари, генетични консултанти, ръководството е и полезно помагало за специализанти и студенти по медицина, биолози и биохимици в генетични лаборатории.  Людмила Ангелова, Борислав Кирчев. - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014. - 204 с. ; 24 см. 200 тир. УДК 618.33 More info →
The Frozen Shoulder Syndrome – Specifications and a Contemporary Therapeutic Approach

The Frozen Shoulder Syndrome – Specifications and a Contemporary Therapeutic Approach

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137125
Тодоров, Илия Синдромът на „замръзналото” рамо – особености и съвременен терапевтичен подход / Илия Тодоров. - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014. - 114 с. ; 25 см. УДК 616.72 616-085 615.825 More info →
Test Assignments and Clinical Cases Related to Pathophysiology

Test Assignments and Clinical Cases Related to Pathophysiology

Автори: , , , , ,
Genre: Repertories
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137118
Сборник с тестови задачи и клинични случаи по патофизиология / Ганка Бекярова, Радко Радев, Мирослав Маринов, Минка Христова, Камелия Братоева, Красимир Христов . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014 . - 124 с. ; 24 см. Други авт.: Радко Радев, Мирослав Маринов, Минка Христова, Камелия Братоева, Красимир Христов 200 тир. УДК 616-092(075.8) ISBN 978-619-7137-11-8 More info →
Chemistry Textbook: for the Entrance Tests at Varna Medical University

Chemistry Textbook: for the Entrance Tests at Varna Medical University

Автори: , , , ,
Genre: Textbooks
Тагове: For Applicants, In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137040
Chemistry textbook : For the entrance test AT Varna Medical University / Lubomir Makedonski, Katya Peycheva et al . - Varna : Varna Medical University Press, 2014 . - 155 p. : ill. ; 29 cm. Autors: Zlatina Peteva, Veselina Panayotova, Mona Stancheva More info →
A Brief Student’s Survival Guide to Varna

A Brief Student’s Survival Guide to Varna

Author(s):
Genre: Handbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
This book is a short and compact guide to the city of Varna, intended for foreign students in the Medical University of Varna and written by its students. This book is fun and colorful, with a mix of text, graphics, drawings, photos, and logos. It can aid freshman students to get to know the main points of the city, and contains important information about the university buildings, transport halls, restaurants, etc. More info →
Pharmacology Workbook for Students in Pharmacy

Pharmacology Workbook for Students in Pharmacy

Основен принцип, следван от авторите от Катедрата по предклинична и клинична фармакология (Факултет по медицина) и Катедрата по предклинични и клинични науки (Факултет по фармация), е непрестанното обновяване на преподавания материал и съобразяване на обучението с динамиката на съвременната наука. More info →
Pharmacology Workbook for Medical Students

Pharmacology Workbook for Medical Students

Учебна тетрадка по фармакология за студенти по медицина / Ред. Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Мариета Георгиева . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014 . - 123 с. ; 29 см. Други автори: Силвия Ганчева, Калоян Георгиев, Антоанета Георгиева, Стела Драгоманова , Мирослав Евтимов, Емил Милев | Основен принцип, следван от авторите от Катедрата по предклинична и клинична фармакология (Факултет по медицина) и Катедрата по предклинични и клинични науки (Факултет по фармация), е непрестанното обновяване на преподавания материал и съобразяване на обучението с динамиката на съвременната наука. More info →
Pharmacology Workbook for Dental Students

Pharmacology Workbook for Dental Students

Учебна тетрадка по фармакология за студенти по дентална медицина / Ред. Стефка Вълчева-Кузманова, Мария Желязкова-Савова, Мариета Георгиева . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014 . - 87 с. : с ил. ; 29 см. Други автори: Силвия Ганчева, Калоян Георгиев, Антоанета Георгиева, Стела Драгоманова , Мирослав Евтимов, Емил Милев | Основен принцип, следван от авторите от Катедрата по предклинична и клинична фармакология (Факултет по медицина) и Катедрата по предклинични и клинични науки (Факултет по фармация), е непрестанното обновяване на преподавания материал и съобразяване на обучението с динамиката на съвременната наука. More info →
A Repertory of Biology Test Assignments Based on the Compulsory 8th Grade School Materials

A Repertory of Biology Test Assignments Based on the Compulsory 8th Grade School Materials

Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология върху учебния материал за задължителна подготовка изучаван в 8 клас / Добрил Иванов, Димитър Цанев и др ; Ред. Диана Иванова . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014 . - 219 с. ; 29 см. Други автори: Веселина Несторова, Галина Янева, Дияна Христова, Светла Славова, Цонка Димитрова More info →
Наръчник на първокурсника

Наръчник на първокурсника

Author(s):
Genre: Handbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
Наръчникът съдържа кратка история и интересни данни за града и университета. Полезни за студентите са разделите, в които се посочват възможните затруднения и проблеми и начините за решаването им, както и към кого могат да се обърнат. More info →
Freshman Handbook

Freshman Handbook

Author(s):
Genre: Handbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
The handbook contains a brief history and interesting data about the city and the Medical University of Varna. There are sections in the book where a freshman can find information on the possible difficulties and problems and the ways to solve them, as well as advice on the people, university departments and institutions that they can turn to in case of an emergency. More info →
Biostatistics: Lecture Course and Practical Seminars for Medical Students

Biostatistics: Lecture Course and Practical Seminars for Medical Students

Автори: ,
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137057
Mircheva, Iskra et al Biostatistics : Lecture course and practical seminars for medical students / Iskra Mircheva, Klara Dokova . - Varna : Medical university of Varna, 2014. - 124 p. ; 21 cm. More info →
Chemistry Mock Exam Assignments for Prospective Students 2014

Chemistry Mock Exam Assignments for Prospective Students 2014

Автори: , ,
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9789549685817
Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия / Мона Станчева, Любомир Македонски, Румяна Черкезова . - Варна : МУ-Варна ЦИО, 2013 . - 32 с. ; 29 см. More info →
Handbook of Biology and Chemistry Test Items: for The Entrance Tests at Varna Medical University

Handbook of Biology and Chemistry Test Items: for The Entrance Tests at Varna Medical University

Автори: , , , , ,
Genre: Manuals
Тагове: For Applicants, In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137026
A handbook of biology and chemistry test items : For the entrance test AT Varna Medical University / Lubomir Makedonski, Katya Peycheva et al ; Ed. Lubomir Makedonski, Dobri Ivanov . - Varna: Varna Medical University Press, 2014 . - 97 p. ; 29 cm Autors: Zlatina Peteva, Veselina Panayotova, Mona Stancheva More info →
Dental Material Science: Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 2

Dental Material Science: Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 2

Author(s):
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137064
Dikova, Tsanka Dental Materials Science. Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 2. Varna, [Varna Medical University Press], 2014 148 p. ISBN 978-619-7137-06-4 More info →
Target and Systemic Therapy in Pulmonary Carcinoma: From Molecular Biology to Clinical Studies

Target and Systemic Therapy in Pulmonary Carcinoma: From Molecular Biology to Clinical Studies

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2013
ISBN: 9789549685954
Таргетна и системна терапия при белодробен карцином - от молекулярната биология до клиничните проучвания / Иван Донев . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2013 . - 103 с. ; 22 см. More info →
Test Questions in Pharmacology for Students Majoring in Nursing, Midwifery and Medical Cosmetics

Test Questions in Pharmacology for Students Majoring in Nursing, Midwifery and Medical Cosmetics

Автори: ,
Genre: Repertories
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2013
ISBN: 9789549685923
Сборник с тестови въпроси по фармакология : За студенти от специалностите Медицинска сестра, Акушерка и Медицински козметик / Ред. Стефка Вълчева-Кузманова, Мария Желязкова-Савова . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2013 . - 86 с. ; 30 см. | Под редакцията на: Доц. д-р Стефка Вълчева-Кузманова, д.м. Доц. д-р Мария Желязкова-Савова, д.м. More info →
Repertory with Test Questions in Pharmacology

Repertory with Test Questions in Pharmacology

Автори: , ,
Genre: Repertories
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2013
ISBN: 9789549685824
Сборник с тестови въпроси по фармакология / Ред. Стефка Вълчева-Кузманова, Мария Желязкова-Савова . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2012 . - 131 с. ; 30 см. Други автори: Анна Белчева, Силвия Ганчева, Калоян Георгиев, Мариета Георгиева, Антоанета Георгиева, Стела Драгоманова, Мирослав Ефтимов, Емил Милев More info →
Medical Microbiology

Medical Microbiology

Автори: ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2013
ISBN: 9789549685862
„Медицинска микробиология" се издава на CD. В удобен за четене електронен формат, в рамките на над 500 стр., учебното помагало разглежда трите основни раздела – обща микробиология, специална микробиология и вирусология.  ? More info →
Dental Material Science: Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 1

Dental Material Science: Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 1

Author(s):
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2013
ISBN: 9789549685961
Dental materials science / Tsanka Dikova . - Varna, 2013 Part. 1. Lectures and laboratory classes notes . - 2013 . - 123 p. : ill. More info →
First Aid: Conventional and Unconventional Methods Used for Recovery and Bringing Back to Life

First Aid: Conventional and Unconventional Methods Used for Recovery and Bringing Back to Life

Author(s):
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2013
ISBN: 9789541502372
Долекарска помощ : Общоприети и нетрадиционни методи за възстановяване и връщане към живот / Под ред. на Стефан Цветанов Цеков. - Варна : Зограф, 2013 (В. Търново : Абагар). - 336 с. : с ил., сх., табл. ; 25 см Др. авт. Константин Герганов, Диана Димитрова, Валентин Игнатов, Калин Михов, Коралия Тодорова-Ненова, Риналдо Шишков, Цветан Цеков, Флора Цекова, Atillio Gironi. УДК 614.8 More info →
Repertory with Test Questions on Pharmacology

Repertory with Test Questions on Pharmacology

Сборник с тестови въпроси по фармакология / Ред. Стефка Вълчева-Кузманова, Мария Желязкова-Савова . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2012 . - 131 с. ; 30 см. Други автори: Анна Белчева, Силвия Ганчева, Калоян Георгиев, Мариета Георгиева, Антоанета Георгиева, Стела Драгоманова, Мирослав Ефтимов, Емил Милев | Под редакцията на: Доц. д-р Стефка Вълчева-Кузманова, д.м. Доц. д-р Мария Желязкова-Савова, д.м. More info →
Nursing Care for Patients with Infectious Diseases: a Textbook for Students of the Specialty “Nursing”

Nursing Care for Patients with Infectious Diseases: a Textbook for Students of the Specialty “Nursing”

Автори: ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549685800
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания : Учебник за студенти от специалност "Медицинска сестра" / Анна Георгиева, Соня Тончева ; Ред. Соня Тончева . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2012 . - 29 см. ISBN 978-954-9685-80-0 | Задачите, които авторите си поставят, е изграждане у студентите на практически умения по планиране, организация и изпълнение на сестринските грижи, изграждане на приоритети в индивидуалния подход към болния, умения за разпознаване на клиничните прояви и придобиване на необходима квалификация за работа в инфекциозно отделение. Освен от студенти авторите и рецензентите вярват, че помагалата могат да се ползват в практиката от медицинските сестри от болничната и доболничната помощ, както и за справка по въпроси, свързани с инфекциозно болни. More info →
Nursing Care for Patients with Infectious Diseases: a Textbook for Students of the Specialty “Midwife”

Nursing Care for Patients with Infectious Diseases: a Textbook for Students of the Specialty “Midwife”

Автори: ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549685794
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания : Практическо ръководство за студенти от специалност "Медицинска сестра" / Анна Георгиева, Соня Тончева ; Ред. Соня Тончева . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2012 . - 29 см. | Задачите, които авторите си поставят, е изграждане у студентите на практически умения по планиране, организация и изпълнение на сестринските грижи, изграждане на приоритети в индивидуалния подход към болния, умения за разпознаване на клиничните прояви и придобиване на необходима квалификация за работа в инфекциозно отделение. Освен от студенти помагалата могат да се ползват в практиката от медицинските сестри от болничната и доболничната помощ. More info →
Medical Terminology

Medical Terminology

Author(s):
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549685770
This textbook is outlining the basic Latin grammar and medical terminology that students of medicine may need throughout their course of education as well as their future career. It has been collected by Veselin Stoykov and issued by Varna Medical University Press in 2012. More info →
Hygiene and Medical Ecology: a Textbook for Students of Dental Medicine and Pharmacy

Hygiene and Medical Ecology: a Textbook for Students of Dental Medicine and Pharmacy

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549685732
Юстиниянова, Бисера Хигиена и медицинска екология : Учебник за студенти по дентална медицина и фармация / Бисера Юстиниянова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2012 . - 305 с. ; 24 см. УДК 613 + 574:61(075.8) More info →
Heart Failure: Survival and Prognosis

Heart Failure: Survival and Prognosis

Автори: , ,
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549685718
Каназирев, Бранимир и др. Сърдечна недостатъчност : Преживяемост и прогноза / Бранимир Каназирев, Жанета Георгиева, Катерина Витлиянова . - Варна : МУ-Варна, 2012 . - 156 с. ; 24 см. УДК 616.12-008.315 More info →
Brief History of the Medical College of Varna: [70 Years on the Road to Success]

Brief History of the Medical College of Varna: [70 Years on the Road to Success]

Author(s):
Genre: Anniversary editions
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549685244
Желева, Тодорка Кратка история на Медицински колеж – Варна : [70 години по пътя към успеха] / Тодорка желева; Ред. Ема Димитрова. - Варна : Издателство на МУ-Варна, 2012. - 112 с. : ил. ; 24 см. More info →
Biochemistry Guide for Dental Students

Biochemistry Guide for Dental Students

Автори: , , ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549685671
Ръководство по биохимия за студенти по дентална медицина / Бистра Галунска-Калчева, Диана Иванова, Деяна Ванкова, Оскан Тасинов . - Варна : МУ-Варна, 2012 . - 127 с. : ил. ; 30 см. More info →
Tests and Practical Exercises in Biochemistry: A Guide for Students of Pharmacy

Tests and Practical Exercises in Biochemistry: A Guide for Students of Pharmacy

Автори: , , ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549685749
Задачи и практически упражнения по биохимия : Ръководство за студенти по фармация / Диана Иванова, Бистра Галунска-Калчева, Неше Назифова, Йоана Киселова-Кънева. - Варна : МУ-Варна, 2012 . - 88 с. : с ил. ; 29 см More info →
Pharmacology Basics, Drug Use and Pharmaco-Economics: Textbook and Workbook for Students

Pharmacology Basics, Drug Use and Pharmaco-Economics: Textbook and Workbook for Students

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549685756
Основи на фармакологията, лекарствена употреба и фармакоикономика : Учебник и учебна тетрадка за студенти / Стефка Вълчева-Кузманова . - Варна : МУ-Варна, 2012 . - 118 с. : с ил. ; 29 см. More info →
Cardiovascular Biomarkers

Cardiovascular Biomarkers

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2012
ISBN: 9789549293661
Георгиева, Жанета Сърдечно-съдови биомаркери / Жанета Георгиева. - София : Арбилис, 2012 (София : ПК "Д. Благоев"). - 484 с. : с ил. ; 24 см Рец. Мила Власковска, Корнелия Коцева. - Библиогр.: с. 413-483 УДК 616.12-076 More info →
Assignements and Practical Exercises in Biochemistry: a Guide for Medical Students

Assignements and Practical Exercises in Biochemistry: a Guide for Medical Students

Автори: , , ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2011
ISBN: 9789549685596
Задачи и практически упражнения по биохимия : Ръководство за студенти по медицина / Диана Иванова, Бистра Галунска-Калчева, Милка Нашар, Данаил Павлов . - Варна : МУ-Варна, 2011 . - 164 с. : с ил. ; 30 см. More info →
Medical Microbiology: Training Guide for Students in Medical Universities

Medical Microbiology: Training Guide for Students in Medical Universities

Author(s):
Genres: Manuals, Handbooks, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2011
ISBN: 9789549685602
Stoeva, T. Medical Microbiology : Training Guide for Students in Medical Universities / T. Stoeva. - Varna: Medical University, 2011. 100 p. ; 24 cm. The textbook is written in English. More info →
50th Anniversary Medical University Prof. Paraskev Stoyanov – Varna

50th Anniversary Medical University Prof. Paraskev Stoyanov – Varna

Author(s):
Genres: Anniversary editions, Anniversary editions
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2011
ISBN: 9789549685401
The anniversary book about the Medical University of Varna is bilingual – in Bulgarian and in English. More info →
Almanac 1961 – 2011: [50th Anniversary Medical University Prof. Paraskev Stoyanov – Varna]

Almanac 1961 – 2011: [50th Anniversary Medical University Prof. Paraskev Stoyanov – Varna]

Author(s):
Genre: Anniversary editions
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2011
ISBN: 9789549685619
Медицински университет - Варна Алманах 1961 - 2011 : 50 години Медицински университет "Проф, д-р П. Стоянов" - Варна . - Варна : МУ-Варна, 2011 . - 327 с. : ил. ; 30 см. 61(059) More info →
Prof. Paraskev Stoyanov (1871-1940)

Prof. Paraskev Stoyanov (1871-1940)

Author(s):
Genre: Anniversary editions
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2008
ISBN: 9789549685401
Проф. Параскев Стоянов /1871 - 1940/ / Ред. Анелия Клисарова, Невена Фесчиева ; Съст. Димитър Ставрев, Искра Капинчева . - Варна : МУ-Варна, 2008 . - 143 с. : ил. ; 23 см. 61(091) + 92 Стоянов, Параскев More info →
Almanac 1961 – 2006

Almanac 1961 – 2006

Author(s):
Genres: Anniversary editions, Anniversary editions
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2006
ISBN: 9789549685329
Медицински университет - Варна Алманах 1961 - 2006 : 45 години Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" - Варна . - Варна : МУ-Варна, 2006 . - 221 с. : ил. ; 30 см. 61(0.35) More info →