+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Genre: Textbooks

Dental Materials

Dental Materials

Author(s):
Жанрове: Manuals, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
ISBN: 9786197137170
Дикова, Цанка Дентално материалознание / Цанка Дикова. - Варна : Унив. изд. МУ-Варна, 2014. Част 1. - 2014 . - 138 с. : с ил. More info →
Nursing Care for Patients with Infectious Diseases: a Textbook for Students of the Specialty “Nursing”

Nursing Care for Patients with Infectious Diseases: a Textbook for Students of the Specialty “Nursing”

Автори: ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2012
ISBN: 9789549685800
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания : Учебник за студенти от специалност "Медицинска сестра" / Анна Георгиева, Соня Тончева ; Ред. Соня Тончева . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2012 . - 29 см. ISBN 978-954-9685-80-0 | Задачите, които авторите си поставят, е изграждане у студентите на практически умения по планиране, организация и изпълнение на сестринските грижи, изграждане на приоритети в индивидуалния подход към болния, умения за разпознаване на клиничните прояви и придобиване на необходима квалификация за работа в инфекциозно отделение. Освен от студенти авторите и рецензентите вярват, че помагалата могат да се ползват в практиката от медицинските сестри от болничната и доболничната помощ, както и за справка по въпроси, свързани с инфекциозно болни. More info →
Chemistry Textbook: for the Entrance Tests at Varna Medical University

Chemistry Textbook: for the Entrance Tests at Varna Medical University

Автори: , , , ,
Genre: Textbooks
Тагове: For Applicants, In English
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
ISBN: 9786197137040
[:en]Chemistry textbook : For the entrance test AT Varna Medical University / Lubomir Makedonski, Katya Peycheva et al . - Varna : Varna Medical University Press, 2014 . - 155 p. : ill. ; 29 cm. Autors: Zlatina Peteva, Veselina Panayotova, Mona Stancheva[:bg]Chemistry textbook : For the entrance test AT Varna Medical University / Lubomir Makedonski, Katya Peycheva et al . - Varna : Университетско издателство МУ-Варна, 2014 . - 155 p. : ill. ; 29 cm. Autors: Zlatina Peteva, Veselina Panayotova, Mona Stancheva[:] More info →
Chemistry: an Introduction to General and Organic Chemistry

Chemistry: an Introduction to General and Organic Chemistry

Author(s):
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
ISBN: 9786197137163
Makedonski, Lubomir Chemistry : An Introduction to General and Organic Chemistry / Lubomir Makedonski. - Varna : [Varna Medical University], 2014. 356 p. ; 29 cm. Reviwers Mona Stancheva, Bistra Galunska More info →
Biostatistics: Lecture Course and Practical Seminars for Medical Students

Biostatistics: Lecture Course and Practical Seminars for Medical Students

Автори: ,
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
ISBN: 9786197137057
Mircheva, Iskra et al Biostatistics : Lecture course and practical seminars for medical students / Iskra Mircheva, Klara Dokova . - Varna : Medical university of Varna, 2014. - 124 p. ; 21 cm. More info →
Pharmacology Basics, Drug Use and Pharmaco-Economics: Textbook and Workbook for Students

Pharmacology Basics, Drug Use and Pharmaco-Economics: Textbook and Workbook for Students

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2012
ISBN: 9789549685756
Основи на фармакологията, лекарствена употреба и фармакоикономика : Учебник и учебна тетрадка за студенти / Стефка Вълчева-Кузманова . - Варна : МУ-Варна, 2012 . - 118 с. : с ил. ; 29 см. More info →
Medical Microbiology: Training Guide for Students in Medical Universities

Medical Microbiology: Training Guide for Students in Medical Universities

Author(s):
Жанрове: Manuals, Handbooks, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2011
ISBN: 9789549685602
[:en]Stoeva, T. Medical Microbiology : Training Guide for Students in Medical Universities / T. Stoeva. - Varna: Medical University, 2011. 100 p. ; 24 cm. The textbook is written in English.[:bg]Stoeva, T. Medical Microbiology : Training Guide for Students in Medical Universities / T. Stoeva. - Varna: Medical University, 2011. 100 p. ; 24 cm.[:] More info →
Medical Microbiology

Medical Microbiology

Автори: ,
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2013
ISBN: 9789549685862
„Медицинска микробиология" се издава на CD. В удобен за четене електронен формат, в рамките на над 500 стр., учебното помагало разглежда трите основни раздела – обща микробиология, специална микробиология и вирусология.  ? More info →
Medical Terminology

Medical Terminology

Author(s):
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2012
ISBN: 9789549685770
[:en]This textbook is outlining the basic Latin grammar and medical terminology that students of medicine may need throughout their course of education as well as their future career. It has been collected by Veselin Stoykov and issued by Varna Medical University Press in 2012.[:] More info →
Dental Material Science: Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 1

Dental Material Science: Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 1

Author(s):
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2013
ISBN: 9789549685961
Dental materials science / Tsanka Dikova . - Varna, 2013 Part. 1. Lectures and laboratory classes notes . - 2013 . - 123 p. : ill. More info →
Dental Material Science: Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 2

Dental Material Science: Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 2

Author(s):
Genre: Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
ISBN: 9786197137064
[:en]Dikova, Tsanka Dental Materials Science. Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 2. Varna, [Varna Medical University Press], 2014 148 p. ISBN 978-619-7137-06-4[:bg]Dikova, Tsanka Dental Materials Science. Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 2. Varna, [Varna Medical University Publishing], 2014 148 p.[:] More info →
Hygiene and Medical Ecology: a Textbook for Students of Dental Medicine and Pharmacy

Hygiene and Medical Ecology: a Textbook for Students of Dental Medicine and Pharmacy

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2012
ISBN: 9789549685732
Юстиниянова, Бисера Хигиена и медицинска екология : Учебник за студенти по дентална медицина и фармация / Бисера Юстиниянова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2012 . - 305 с. ; 24 см. УДК 613 + 574:61(075.8) More info →