+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Genre: Repertories

A Repertory of Biology Test Assignments Based on the Compulsory 8th Grade School Materials

A Repertory of Biology Test Assignments Based on the Compulsory 8th Grade School Materials

Автори: , , , , , ,
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
ISBN: 9786197137033
Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология върху учебния материал за задължителна подготовка изучаван в 8 клас / Добрил Иванов, Димитър Цанев и др ; Ред. Диана Иванова . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014 . - 219 с. ; 29 см. Други автори: Веселина Несторова, Галина Янева, Дияна Христова, Светла Славова, Цонка Димитрова More info →
Test Assignments and Clinical Cases Related to Pathophysiology

Test Assignments and Clinical Cases Related to Pathophysiology

Автори: , , , , ,
Genre: Repertories
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
ISBN: 9786197137118
Сборник с тестови задачи и клинични случаи по патофизиология / Ганка Бекярова, Радко Радев, Мирослав Маринов, Минка Христова, Камелия Братоева, Красимир Христов . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014 . - 124 с. ; 24 см. Други авт.: Радко Радев, Мирослав Маринов, Минка Христова, Камелия Братоева, Красимир Христов 200 тир. УДК 616-092(075.8) ISBN 978-619-7137-11-8 More info →
Тest Questions on Toxicology for Pharmacy Students

Тest Questions on Toxicology for Pharmacy Students

Автори: , , , ,
Genre: Repertories
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
ISBN: 9786197137107
Сборник с тестови въпроси по токсикология за студенти по фармация / Мариета Георгиева и др. ; Ред. Мариета Георгиева. - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014. - 72 с. ; 29 см. Други авт.: Петко Маринов, Калоян Георгиев, Николай Манолов, Юличка Събева 200 тир. УДК 615.9(075.8) More info →
Test Questions in Pharmacology for Students Majoring in Nursing, Midwifery and Medical Cosmetics

Test Questions in Pharmacology for Students Majoring in Nursing, Midwifery and Medical Cosmetics

Автори: ,
Genre: Repertories
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2013
ISBN: 9789549685923
Сборник с тестови въпроси по фармакология : За студенти от специалностите Медицинска сестра, Акушерка и Медицински козметик / Ред. Стефка Вълчева-Кузманова, Мария Желязкова-Савова . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2013 . - 86 с. ; 30 см. | Под редакцията на: Доц. д-р Стефка Вълчева-Кузманова, д.м. Доц. д-р Мария Желязкова-Савова, д.м. More info →
Repertory with Test Questions in Pharmacology

Repertory with Test Questions in Pharmacology

Автори: , ,
Genre: Repertories
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2013
ISBN: 9789549685824
Сборник с тестови въпроси по фармакология / Ред. Стефка Вълчева-Кузманова, Мария Желязкова-Савова . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2012 . - 131 с. ; 30 см. Други автори: Анна Белчева, Силвия Ганчева, Калоян Георгиев, Мариета Георгиева, Антоанета Георгиева, Стела Драгоманова, Мирослав Ефтимов, Емил Милев More info →
Repertory with Test Questions on Pharmacology

Repertory with Test Questions on Pharmacology

Сборник с тестови въпроси по фармакология / Ред. Стефка Вълчева-Кузманова, Мария Желязкова-Савова . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2012 . - 131 с. ; 30 см. Други автори: Анна Белчева, Силвия Ганчева, Калоян Георгиев, Мариета Георгиева, Антоанета Георгиева, Стела Драгоманова, Мирослав Ефтимов, Емил Милев | Под редакцията на: Доц. д-р Стефка Вълчева-Кузманова, д.м. Доц. д-р Мария Желязкова-Савова, д.м. More info →
Chemistry Mock Exam Assignments for Prospective Students 2014

Chemistry Mock Exam Assignments for Prospective Students 2014

Автори: , ,
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
ISBN: 9789549685817
Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия / Мона Станчева, Любомир Македонски, Румяна Черкезова . - Варна : МУ-Варна ЦИО, 2013 . - 32 с. ; 29 см. More info →
Chemistry Mock Exam Assignments for Prospective Students 2016

Chemistry Mock Exam Assignments for Prospective Students 2016

Автори: , ,
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137200
Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия / Мона Станчева, Любомир Македонски и др . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2015 . - 50 с. ; 29 см. More info →
A Repertory of Biology Test Assignments Based on the Compulsory 9th Grade School Materials

A Repertory of Biology Test Assignments Based on the Compulsory 9th Grade School Materials

Автори: , , , , , ,
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137286
Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология : Върху учебния материал за задължителна подготовка, изучаван в 9 клас / Добри Иванов, Василена Несторова и др ; Ред. Добри Иванов . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2015 . - 176 с. ; 30 см. More info →
Chemistry Mock Exam Questions for Prospective Students 2016

Chemistry Mock Exam Questions for Prospective Students 2016

Автори: , ,
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2016
ISBN: 9789549685817
Изданието е предназначено за подготовката на кандидат-студентите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет – Варна. More info →
A Repertory of Biology Test Assignments Based on the Compulsory 10th Grade School Materials

A Repertory of Biology Test Assignments Based on the Compulsory 10th Grade School Materials

Автори: , , , , , , ,
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786197137705
[:en]The repertory aims to aid the exam preparation process of the candidates for the specialties "Medicine", "Dentistry" and "Pharmacy" at the Medical University - Varna.[:bg]Сборникът е предназначен за подготовката на кандидат-студентите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет – Варна.[:] More info →
Handbook of Biology and Chemistry Test Items: for The Entrance Tests at Varna Medical University

Handbook of Biology and Chemistry Test Items: for The Entrance Tests at Varna Medical University

Автори: , , , , ,
Genre: Repertories
Тагове: For Applicants, In English
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786197137774
[:en]A handbook of biology and chemistry test items : For the entrance test AT Varna Medical University / Lubomir Makedonski, Katya Peycheva et al ; Ed. Lubomir Makedonski, Dobri Ivanov . - Varna : Varna Medical University Press, 2016. Autors: Zlatina Peteva, Veselina Panayotova, Mona Stancheva[:bg]Изданието е предназначено за англоезичните кандидат-студенти в Медицински университет – Варна. Това е второто преработено издание, включващо допълнителни въпроси, а целта му е да подпомогне бъдещите кандидати...[:] More info →