+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Genre: Manuals

Handbook of Propedeutics of Internal Diseases

Handbook of Propedeutics of Internal Diseases

Автори: ,
Genres: eBooks, Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192211011
"Ръководство по пропедевтика на вътрешните болести" с автори Бранимир Каназирев и Жанета Георгиева е в помощ на студентите, изучаващи тази дисциплина. Изданието е на CD носител. More info →
Pharmacology Handbook for Pharmacy Students

Pharmacology Handbook for Pharmacy Students

Автори: ,
Genres: Manuals, Handbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210762
„Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по фармация“ е първо издание на книга-сборник, състояща се от 29 упражнения, събрани в 143 страници. Съставена е под редакцията на доц. д-р Мариета Петрова Георгиева и доц. д-р Калоян Добринов Георгиев, а авторският колектив се допълва от ас. маг.-фарм. Стела Тошкова Драгоманова, ас. маг.-фарм. Надежда Руменова Хвърчанова, ас. д-р Габриела Красимирова Кехайова, ас. маг.-фарм. Мая Петрова Радева-Илиева и ас. маг.-фарм. Симеонка Димитрова Димитрова. More info →
Practical Exercises in Physiology. Handbook for Students of Medicine and Dental Medicine

Practical Exercises in Physiology. Handbook for Students of Medicine and Dental Medicine

Автори: ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210847
Ръководството е предназначено за студенти по медицина и дентална медицина и представя много класически експерименти, както и редица физиологично обосновани диагностични методи, с напътствия как се ползва съответното оборудване и как се интерпретират резултатите. More info →
Oral Health Surveys: Basic Methods – 5th edition (Translated into Bulgarian)

Oral Health Surveys: Basic Methods – 5th edition (Translated into Bulgarian)

Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210540
През 2015 г. СЗО предостави на Медицински университет - Варна изключителните права за превод на български език на ръководството: "Проучвания на оралното здраве - основни методи". More info →
Workbook: Pharmacology for Dental Students

Workbook: Pharmacology for Dental Students

Автори: ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210496
[:en]The 2017 revised handbook issued in Bulgarian includes 29 exercises in pharmacology suitable for dental medicine students.[:bg]Преработено издание от 2017, което включва 29 упражнения по фармакология подходящи за студенти по дентална медицина.[:] More info →
Types of Working Model Systems in Dentistry

Types of Working Model Systems in Dentistry

Автори: ,
Genres: Manuals, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137934
Абаджиев, Методи и др. Видове системи за работни модели в зъботехниката / Методи Абаджиев, Светлана Ангелова. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 90 с. : с ил. ; 24 см. More info →
Methodology of Academic Teaching at Medical Universities

Methodology of Academic Teaching at Medical Universities

Автори: , ,
Genres: Manuals, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210014
Грудева, Маринела Иванова и др. Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище / Маринела Грудева, Вяра Гюрова, Тодорка Костадинова. - Варна : МУ-Варна, 2016. More info →
Clinical pharmacology manual for medical students

Clinical pharmacology manual for medical students

Автори: ,
Genres: Manuals, Textbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137828
[:en]The Clinical Pharmacology manual aims to introduce to the students the principles of rational selection of the proper medicine for a specific patient with the purpose of finding the optimal treatment with maximum therapeutic results and minimal risks and costs for the patient and the society. The goal is for the students to master these principles and to add them to their approach in their individualized and therapeutic work with patients.[:bg]Учебникът цели да запознае студентите с принципите на рационалния избор на правилното лекарство за конкретен пациент, с оглед на оптимално лечение с максималните терапевтични резултати и минимални рискове и разходи за пациента и обществото. Целта е студентите да усвоят тези принципи и да ги добавят към своите професионални умения в терапевтична работа с пациенти.[:] More info →
Pharmacology Handbook Medical Students

Pharmacology Handbook Medical Students

Автори: ,
Genres: Manuals, Handbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137798
Вълчева-Кузманова, Стефка и др. Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по медицина / Стефка Вълчева-Кузманова, Мария Желязкова-Савова. - Варна : Медицински университет - Варна, 2016. - 152 с. ; 21 см. More info →
Project Management

Project Management

Author(s):
Genre: Manuals
Tag: In English
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
[:en]Georgieva, Mila Project Management / Mila Georgieva . - Varna : STENO, Varna Medical University Press, 2015 . - 102 p. ; 24 cm. ISBN 978-954-449-806-1 ISBN 978-619-7137-45-3 ISBN 978-619-7137-45-3[:bg]Georgieva, Mila Project Management / Mila Georgieva . - Varna : Стено ; Медицински университет - Варна, 2015 . - 102 p. ; 24 cm. ISBN 978-954-449-806-1 ISBN 978-619-7137-45-3[:] More info →
Microbiology Handbook with Practical Exercises

Microbiology Handbook with Practical Exercises

Автори: , ,
Genre: Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137514
Русев, Веселин и др. Ръководство за практически упражнения по микробиология : За студенти по медицина, стоматология, фармация и за медицинските колежи / Веселин Русев, Лилия Иванова, Калинка Божкова; Ред. В. Русев. - Варна : МУ-Варна, 2015. More info →
Chronic Inflammatory Bowel Diseases – A View from the 21st Century (Contemporary Aspects)

Chronic Inflammatory Bowel Diseases – A View from the 21st Century (Contemporary Aspects)

Author(s):
Genres: Monographs, Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 9786197137330
Атанасова, Антония Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти) / Антония Атанасова; Рец. Ваня Герова, Пламен Пенчев. - Варна: Медицински университет – Варна ; Стено, 2015. 224 с. : с цв. ил. ; 23,5 см. More info →