+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Genre: Monographs

How We Talk About Health

How We Talk About Health

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2018
ISBN: 9786192211073
Монографията „Как говорим за здраве“ изследва задълбочено и обстойно един важен за българското общество проблем – говоренето за здраве с диагностичен, терапевтичен и психологически ефект. More info →
Modern Language and Communication Strategies for Drug Advertising

Modern Language and Communication Strategies for Drug Advertising

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2018
ISBN: 9786192211066
Обект на изследването на Силвена Ставрева-Доростолска са рекламните печатни (листовки и брошури) и видео материали за безрецептурни лекарства и хранителни добавки. Монографията е значим научен принос в една непроучена досега от филолозите българисти област от рекламната комуникация. More info →
Structural and Linguistic Features of the Scientific Medical Article in English

Structural and Linguistic Features of the Scientific Medical Article in English

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192211110
Книгата на Илина Дойкова „Структурни и езикови особености на научната статия по медицина на английски език“ е пионерска в една сравнително неизследвана област от съпоставителното езикознание, свързана със специализираните научни текстове. More info →
Zika Fever

Zika Fever

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210892
В монографията на доц. Господинова Зика треска е многоаспектно разгледана с акцент върху епидемиологията, клиниката и възможните подходи в терапията и профилактиката. More info →
Male Infertility and Assisted Reproductive Technologies

Male Infertility and Assisted Reproductive Technologies

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192211080
Монографичният труд на д-р Кремен Цветков разглежда актуален проблем с важно медико-социално значение, особено на фона на неблагоприятните демографски показатели в развитите страни и България. More info →
Enthesopathies in the Orthopedic Practice

Enthesopathies in the Orthopedic Practice

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210953
Монографичният труд "Ентезопатии в ортопедичната практика" на Димитър Райков е една необходима, актуална и навременна научно-практическа разработка. More info →
Variability of Blood Pressure

Variability of Blood Pressure

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210939
Монографичният труд "Вариабилност на артериалното налягане" на Йото Йотов е задълбочен научен прочит на нови доказателства в областта на хипертензиологията като вариабилност на артериалното налягане. More info →
Neurotrophins

Neurotrophins

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210694
Монографията "Невротрофини. Физиологична и патогенна мултифункционалност" на д-р Николай Евтимов задълбочено анализира участието на невротрофините в патогенезата на различни заболявания. More info →
Surgical treatment of the anterior ocular surface

Surgical treatment of the anterior ocular surface

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210663
Монографията на Яна Манолова е препоръчително четиво за всички обучаващи се офталмолози, както и за всеки, който желае да разбере принципите на хирургическото лечение на предната очна повърхност. More info →
Colonic diverticulosis

Colonic diverticulosis

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210595
"Дивертикулоза на дебелото черво" на Дилян Петров е ценна монография - наръчник относно това не толкова рядко заболяване, възможностите за диагностиката му и изграждането на лечебен план. More info →
Pathogenesis of psoriatic disease

Pathogenesis of psoriatic disease

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210854
Монографията „Патогенеза на псориатичната болест“ на Стоян Павлов представя един задълбочен анализ на съвременните публикации в научната литература относно етиопатогенезата и развитието на псориатичната болест. More info →
Clinical Pathways in Maxillo-Facial Surgery

Clinical Pathways in Maxillo-Facial Surgery

Author(s):
Genres: Monographs, Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210687
Монографичният труд „Клинични пътеки в Лицево-челюстната хирургия“, разработен от Росен Коларов, представлява обобщено проучване върху някои основни въпроси, свързани със специалността Лицево-челюстна хирургия. More info →