+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Genre: Monographs

Target and Systemic Therapy in Pulmonary Carcinoma: From Molecular Biology to Clinical Studies

Target and Systemic Therapy in Pulmonary Carcinoma: From Molecular Biology to Clinical Studies

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2013
ISBN: 9789549685954
Таргетна и системна терапия при белодробен карцином - от молекулярната биология до клиничните проучвания / Иван Донев . - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2013 . - 103 с. ; 22 см. More info →
The Frozen Shoulder Syndrome – Specifications and a Contemporary Therapeutic Approach

The Frozen Shoulder Syndrome – Specifications and a Contemporary Therapeutic Approach

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
ISBN: 9786197137125
Тодоров, Илия Синдромът на „замръзналото” рамо – особености и съвременен терапевтичен подход / Илия Тодоров. - Варна : Университетско издателство МУ-Варна, 2014. - 114 с. ; 25 см. УДК 616.72 616-085 615.825 More info →
Heart Failure: Survival and Prognosis

Heart Failure: Survival and Prognosis

Автори: , ,
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2012
ISBN: 9789549685718
Каназирев, Бранимир и др. Сърдечна недостатъчност : Преживяемост и прогноза / Бранимир Каназирев, Жанета Георгиева, Катерина Витлиянова . - Варна : МУ-Варна, 2012 . - 156 с. ; 24 см. УДК 616.12-008.315 More info →
Treatment of Hepatitis C in a Stage of Advanced Liver Disease

Treatment of Hepatitis C in a Stage of Advanced Liver Disease

Author(s):
Жанрове: Monographs, Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137392
Иванова, Ирина Лечение на хепатит С в стадий на напреднало чернодробно заболяване : Обзор и собствени данни / Ирина Иванова. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. 172 с. ; 16 см. More info →
Introduction to Psychiatry for the Middle- and Old-Aged

Introduction to Psychiatry for the Middle- and Old-Aged

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137569
Арнаудова-Жекова, Мариана Димитрова Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст / Мариана Арнаудова-Жекова. - Варна : Изд. на МУ-Варна, 2015. - 204 с. : с ил. ; 23,5 см. Рец. Марин Роглев, Стефан Тодоров. 300 тир. More info →
Surgical Treatment of Benign Tumors of the Perioral Gland

Surgical Treatment of Benign Tumors of the Perioral Gland

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786197137842
Тончев, Цветан Любенов Хирургично лечение при доброкачествени тумори на паротидната жлеза / Цветан Тончев. - Варна: МУ-Варна, 2016. - 188 с. : с ил.; 24 см. More info →
Current Issues Related to Percutaneous Coronary Intervention

Current Issues Related to Percutaneous Coronary Intervention

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786192210151
Обобщавайки данните, както и на базата на дългогодишния ми опит в сферата на инвазивната диагностика и интервенционалното лечение на сърдечните заболявания с наблюдения на над 25 000 болни считам, че перкутанните коронарни интервенции са едно от най-големите достижения на съвременната медицина и медицинските технологии поради редица причини. More info →
Colorectal Precancerousis – Diagnosis, Prevention and Treatment Innovations

Colorectal Precancerousis – Diagnosis, Prevention and Treatment Innovations

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210625
Монографичният труд се състои от 7 глави (120 страници), в които са разгледани разнообразни проблеми като социална епидемиология на колоректалния рак (КРР), заболяемост и болестност, прогноза и смъртност при болните с КРР, както и профилактиката и лечението на колоректалните прекарцинози. More info →
Biopharmaceutical and Pharmacokinetic Aspects of Using Non-Invasive Ways for Implementing Medicine Substances with a Peptide Structure

Biopharmaceutical and Pharmacokinetic Aspects of Using Non-Invasive Ways for Implementing Medicine Substances with a Peptide Structure

Author(s):
Жанрове: Monographs, Manuals
Publisher: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137439
Георгиев, Калоян Добринов Биофармацевтични и фармакокинетични аспекти при използване на неинвазивни пътища за въвеждане на лекарствени вещества с пептидна структура / Калоян Георгиев; Рец. Тамара Пайпанова, Мариета Георгиева. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. 148 с. : с ил. ; 24 см. More info →
Integrated Care – Modern Approaches to Health, Pharmaceutical and Social Care in the Field of Chronic Diseases

Integrated Care – Modern Approaches to Health, Pharmaceutical and Social Care in the Field of Chronic Diseases

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137583
Петрова, Галина Интегрирани грижи – съвременни подходи за здравни, фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните заболявания / Галина Петрова . - Варна : Медицински университет – Варна ; Стено, 2015 . - 175 с. ; 24 см. Рец. Тодорка Костадинова, Емануела Мутафова. 200 тир. ISBN 978-619-7137-58-3 ISBN 978-954-449-823-8 More info →
Happiness, Quality of Life, and Health

Happiness, Quality of Life, and Health

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786197137927
Ванкова, Десислава Иванова Щастие, качество на живот и здраве : Научно изследване на класическите философски принципи за щастието и еволюцията им до оценка на иновативните здравни технологии / Десислава Ванкова. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 152 с. ; 24 см. Рец. Невяна Фесчиева, Христина Групчева. More info →
Oral Manifestations of Allergic, Infectious, and Immune-Mediated Disease

Oral Manifestations of Allergic, Infectious, and Immune-Mediated Disease

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786192210168
Балчева-Енева, Миглена Илиева Орофациални изяви на някои алергични болести / Миглена Балчева. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 152 с. ; 24 см. Рец. Ангелина Янева, Богдан Петрунов. More info →