+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

A Workbook with Practical Exercises on Drug Formulation Technology – Part 1

A Workbook with Practical Exercises on Drug Formulation Technology – Part 1
Автори: , ,
Genres: Workbooks, Workbook
Publisher: Медицински университет - Варна
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210793

„Технология на лекарствените форми и биофармация. Учебна тетрадка за практически упражнения по технология на лекарствените форми – I част. Изчисления във фармацевтичната технология. Прахове“ е учебно помагало предназначено за студенти по фармация от III курс.

Как да цитирате:

Титева, С., Гуглева, В., Добрева, М. Технология на лекарствените форми и биофармация. Учебна тетрадка за практически упражнения по технология на лекарствените форми – I част. Изчисления във фармацевтичната технология. Прахове. Варна, МУ-Варна, 2017. 103 с.

Учебната тетрадка съдържа 3 практически упражнения, 5 подробни таблици и списък със 7-те използвани литературни източника, за направата ѝ. Разпространява се в Медицински колеж – Варна.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Използвани съкращения
 2. Инструкция за работа в лабораторията за практически упражнения
 3. Практическо упражнение №1. Технология на лекарствените форми и биофармация. Общи технологични понятия. Рецепта. Фармацевтични калкулации
  • Основни понятия
  • Рецепта
  • Фармакопея
  • Претегляне. Везни. Правила за работа
  • Изчисляване на дози при възрастни
  • Изчисляване на дози в гериатрията
  • Изчисляване на дози в педиатрията
  • Протокол №1. Тема: Изчисляване и проверка на дозите в зависимост от вида на ЛФ, начина на предписание и възраст на пациента
 4. Практическо упражнение № 2. Прахове (Pulveres). Характеристика на праховете. Основни технологични операции при приготвяне
  • Основни технологични операции при приготвяне на праховете
  • Контролни показатели на праховете
  • Протокол №2. Тема: Приготвяне на прости и сложни и прахове
  • Задачи за самостоятелна подготовка
 5. Практическо упражнение №3. Частни случаи при приготвяне на сложните прахове. Несъвместимост при сложните прахове

5.1.Частни случаи при приготвяне на сложните прахове

5.2.Несъвместимост при сложните прахове

5.3.Протокол №3. Тема: Частни случаи при приготвяне на сложните прахове

5.4.Задачи за самостоятелна подготовка

 1. Приложения

6.1.Табл. 1. Максимално допустими дози на ЛВ за възрастни

6.2.Табл. 2. Максимално допустими дози на ЛВ за деца

6.3.Табл. 3. Взаимодействия и несъвместимости при сложните прахове

6.4.Табл. 4. Често използвани съкращения

6.5.Табл. 5. Използвани синоними на фармацевтични субстанции

 1. Използвана литература
Details
Автори: , ,
Genres: Workbooks, Workbook
Publisher: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192210793