+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Systemic Inflammatory Response in Laparoscopic Radical Prostatectomy of Prostate Cancer

Systemic Inflammatory Response in Laparoscopic Radical Prostatectomy of Prostate Cancer
Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137958
Евтимов, Николай Системен възпалителен отговор при лапароскопска радикална простатектомия при рак на простатната жлеза / Николай Евтимов. – Варна : МУ-Варна, 2016. – 189 с.; 24 см. Рец. Димитър Младенов, Иван Дечев
About the Book

Изданието включва задъл­бочени данни в подкрепа на генетична предиспозиция и представя подробна информа­ция за генетични аномалии, свързани с простатния карци­ном. Авторът представя лите­ратурен обзор на тема адипоп­ростатология. Под­робно и задълбочено са отразени същност­та на системния възпалителен и антивъзпалителен отговор. Сериозно внимание е отде­лено на анализа и клиничната оценка на влиянието на дока­зани важни и международно приети съвременни критерии. Монографията се отличава с подчертана це­ленасоченост и актуалност.