+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Pharmacology Handbook for Pharmacy Students

Pharmacology Handbook for Pharmacy Students
Автори: ,
Genres: Manuals, Handbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210762

„Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по фармация“ е първо издание на книга-сборник, състояща се от 29 упражнения, събрани в 143 страници. Съставена е под редакцията на доц. д-р Мариета Петрова Георгиева и доц. д-р Калоян Добринов Георгиев, а авторският колектив се допълва от ас. маг.-фарм. Стела Тошкова Драгоманова, ас. маг.-фарм. Надежда Руменова Хвърчанова, ас. д-р Габриела Красимирова Кехайова, ас. маг.-фарм. Мая Петрова Радева-Илиева и ас. маг.-фарм. Симеонка Димитрова Димитрова.

Как да цитирате:

Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по фармация. Варна, МУ-Варна, 2017. 143 с.

Всяко от упражненията се състои от две основни части: теоретична и практическа част със задачи. Добавени са и 4 примерни колоквиума, които представляват примерни преговорни тестове с отворени въпроси, въпроси с няколко изброени отговора и задачи.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Упражнение №1 – ЛЕКАРСТВО. ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ. РЕЦЕПТА И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. МЕРНИ ЕДИНИЦИ В РЕЦЕПТУРАТА. ЕТАПИ И ФАЗИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДНО ЛЕКАРСТВО

Упражнение №2 – ФАРМАКОКИНЕТИКА. ФАРМАКОКИНЕТИЧНИ ПАРАМЕТРИ

ЗА БИОЕКВИВАЛЕНТНОСТ

Упражнение №3 – ФАРМАКОДИНАМИКА: РЕЦЕПТОРНИ И НЕРЕЦЕПТОРНИ МЕХАНИЗМИ НА ЛЕКАРСТВЕНОТО ДЕЙСТВИЕ

Упражнение №4 – ЗАВИСИМОСТ НА ЕФЕКТА НА ЛЕКАРСТВАТАОТ ТЯХНАТА ДОЗA

Упражнение №5 – КОЛОКВИУМ. РЕЦЕПТУРА И ОБЩА ФАРМАКОЛОГИЯ

Упражнение №6 – ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ХОЛИНЕРГИЧНАТА НЕВРОТРАНСМИСИЯ

Упражнение №7 – ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ АДРЕНЕРГИЧНАТА НЕВРОТРАНСМИСИЯ

Упражнение №8 – АНАЛГЕТИЦИ-АНТИПИРЕТИЦИ (НЕОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ). НЕСТЕРОИДНИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЛЕКАРСТВА. БОЛЕСТ-ПРОМЕНЯЩИ АНТИРЕВМАТОИДНИЛЕКАРСТВА. АНТИПОДАГРОЗНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №9 – ФАРМАКОЛОГИЯ НА ХИСТАМИНА И СЕРОТОНИНА

Упражнение №10 – КОЛОКВИУМ.ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ВЕГЕТАТИВНАТА  НЕРВНА СИСТЕМА. АНАЛГЕТИЦИ-АНТИПИРЕТИЦИ И НЕСТЕРОИДНИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЛЕКАРСТВА. БОЛЕСТ-ПРОМЕНЯЩИ АНТИРЕВМАТОИДНИ ЛЕКАРСТВА.АНТИПОДАГРОЗНИ ЛЕКАРСТВА. ФАРМАКОЛОГИЯ НА ХИСТАМИНА И СЕРОТОНИНА

Упражнение №11 – ОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ И АНТАГОНИСТИ. МЕСТНИ АНЕСТЕТИЦИ. ОБЩИ АНЕСТЕТИЦИ

Упражнение №12 – СЕДАТИВНО-СЪНОТВОРНИ ЛЕКАРСТВА. АНКСИОЛИТИЦИ. АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ И ПРОТИВОГЪРЧОВИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №13 – АХТИПСИХОТИЧНИ ЛЕКАРСТВА (НЕВРОЛЕПТИЦИ).  АНТИПАРКИНСОНОВИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №14 – АНТИДЕПРЕСАНТИ. ТИМОСТАБИЛИЗАТОРИ

Упражнение №15 – ФАКТОРИ ОТ СТРАНА НА ЛЕКАРСТВОТО, ОРГАНИЗМА И ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОВЛИЯВАЩИ ЛЕКАРСТВЕНОТО ДЕЙСТВИЕ. ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Упражнение №16 – ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛДОСТЕРОНОВАТА СИСТЕМА. КАРДИОТОНИЧНИ (ИНОТРОПНИ) ЛЕКАРСТВА. ПЕРИФЕРНИ СЪДОВОАКТИВНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №17 – ДИУРЕТИЦИ. КАЛЦИЕВИ АНТАГОНИСТИ. АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ И АНТИХИПОТЕНЗИВНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №18 – АНТИАНГИНОЗНИ ЛЕКАРСТВА. АНТИАРИТМИЧНИ ЛЕКАРСТВА. АНТИДИСЛИПЕДИМИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №19 – ФАРМАКОЛОГИЯ НА КРЪВТА

Упражнение №20 – КОЛОКВИУМ. ФАРМАКОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА И КРЪВТА

Упражнение №21 – БАКТЕРИЦИДНИ АНТИМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВА   102

Упражнение №22 – БАКТЕРИОСТАТИЧНИ АНТИМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВА. АНТИАНАЕРОБНИ АНТИМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №23 – ПРОТИВОГЪБИЧКОВИ ЛЕКАРСТВА.  ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗНИ ЛЕКАРСТВА. ПРОТИВОВИРУСНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №24 – КОЛОКВИУМ. АНТИМИКРОБНИ, ПРОТИВОГЪБИЧКОВИ, ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗНИ И ПРОТИВОВИРУСНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №25 – ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА.  МАТОЧНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №26 – ЛЕКАРСТВА С ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Упражнение №27 – ЛЕКАРСТВА С ЕНДОКРИННО-МЕТАБОЛИТНА АКТИВНОСТ (ЧАСТ I)

Упражнение №28 – ЛЕКАРСТВА С ЕНДОКРИННО-МЕТАБОЛИТНА АКТИВНОСТ (ЧАСТ II)

Упражнение №29 – ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВА. ИМУНОМОДУЛАТОРИ

Details
Автори: ,
Genres: Manuals, Handbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192210762