+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Mini-Invasive Surgery of the Thyroid Gland

Mini-Invasive Surgery of the Thyroid Gland
Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210632

„Миниинвазивна хирургия на щитовидната жлеза“ е актуален монографичен труд на доц. д-р Румен Ненков, с обем от 228 страници, който е оформен, структуриран и онагледен изключително добре. Книгата е практическо четиво, тъй като представя и изследва значими в днешно време проблеми на съвременната тиреоидна хирургия и запознава читателя с иновативните миниинвазивни и ендоскопски техники, въведени през последните години. Именно това я прави необходимо помагало за лекари специалисти по обща хирургия, ендокринни хирурзи, специализанти, стажант лекари, както и студенти по медицина.

Как да цитирате:

Ненков, Р. Миниинвазивна хирургия на щитовидната жлеза. Варна, МУ-Варна, 2017. 228 с.

Монографията представя не само съвременните тенденции, но обобщава и дългогодишният опит по разработването и приложението на миниинвазивните техники в хирургията на щитовидната жлеза. Всички раздели от книгата са илюстрирани с интраоперативен снимков материал, заснет от автора по време на практиката му, като главен акцент е поставен върху хирургичната анатомия на щитовидната жлеза и околощитовидните структури.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. ВЪВЕДЕНИЕ
 2. ХИРУРГИЧЕСКА АНАТОМИЯ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА: Обща топографска анатомия и съотношения; мускули; кръвоснабдяване на щитовидната жлеза; артериално кръвоснабдяване на щитовидната жлеза; венозен дренаж на щитовидната жлеза; лимфен дренаж на щитовидната жлеза; инервация на щитовидната жлеза; паращитовидни жлези; фасции на шията
 3. ИСТОРИЯ НА ХИРУРГИЯТА НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА: Ранна тиреоидна хирургия; революция в тиреоидната хирургия; последващо развитие; развитие на тиреоидната хирургия в България
 4. ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ТИРЕОИДНАТА ХИРУРГИЯ: Въведение; енергийни средства; аргон-плазмен коагулатор; ултразвуков скалпел; биполарна съдова клампа; ултразвукова дисекция срещу биполарно съдово коагулиране; thunderbeat; заключение
 5. МИНИИНВАЗИВЕН ОТКРИТ ДОСТЪП (МИНИИНВАЗИВНА НЕЕНДОСКОПСКА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ): Тиреоидни резекции през миниинвазивен открит достъп (миод) с конвенционални инструменти; тиреоидни резекции през миниинвазивен открит достъп с аргон-плазмен коагулатор. Миниинвазивна аргон-плазмена резекция (МИАР); тиреоидни резекции през миниинвазивен открит достъп с хармоничен скалпел, предимства на МИОД; заключение
 6. МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ВИДЕОАСИСТИРАНА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ: Въведение; показания за МИВАТ и предоперативна подготовка; положение на пациента и операционния екип; инструментариум; оперативна техника; следоперативен период; заключение
 7. ЕНДОСКОПСКА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ С ШИЕН ДОСТЪП: Въведение, преден шиен достъп, латерален шиен достъп, обсъждане, заключение
 8. ЕНДОСКОПСКА ТРАНСАКСИЛАРНА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ: Въведение; показания и противопоказания; предоперативна подготовка и оценка; оперативна техника; заключение
 9. ЕНДОСКОПСКА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ С БЕЗГАЗОВ ТРАНСАКСИЛАРЕН ДОСТЪП: Въведение; разположение на пациента; оперативен разрез; създаване на работен тунел; лобектомия / тиреоидектомия; затваряне; обсъждане
 10. РОБОТИЗИРАНА БЕЗГАЗОВА ТРАНСАКСИЛАРНА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ: Въведение; развитие на роботизираната безгазова трансаксиларна тиреоидектомия; хирургическа техника; бъдеще на роботизираната безгазова техника; заключение
 11. РОБОТИЗИРАНА ЛАТЕРАЛНА ШИЙНА ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ ПРИ КАРЦИНОМ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА ПРЕЗ ТРАНСАКСИЛАРЕН ДОСТЪП: Въведение; хирургически показания; обем на дисекция при MRND; специално оборудване и съображения; оперативни техники; заключение
 12. ДВУСТРАНEН АКСИЛО-МАМАРЕН ДОСТЪП (ДАМД) – ЕНДОСКОПСКА И РОБОТИЗИРАНА ЩИТОВИДНА ХИРУРГИЯ: Терминология, въведение, ДАМД ендоскопска тиреоидектомия; роботизирана тиреоидектомия с двустранен аксило-мамарен достъп (ДАМД); заключение
 13. ДРУГИ МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ ТЕХНИКИ НА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТДАЛЕЧЕНИ ДОСТЪПИ ИЗВЪН ШИЙНАТА ОБЛАСТ: Въведение; преден достъп, мамарен достъп, аксиларен с двустранен мамарен достъп (AДМД); двустранен трансаксиларен ендоскопски достъп (ДAEД); заключение
 14. УСЛОЖНЕНИЯ НА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНАТА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ: Предоперативна преценка; интраоперативни усложнения, следоперативни усложнения, заключение
 15. КОНВЕНЦИОНАЛНА СПРЯМО МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ: Въведение; сравнителен анализ на конвенционалните и мини-инвазивните тиреоидни резекции с шиен достъп; сравнителен анализ на конвенционалната и безцикатрициалната тиреоидектомия; заключение

В края на всяка глава е приложен книгопис.

Details
Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192210632