+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Prof. Paraskev Stoyanov (1871-1940)

Prof. Paraskev Stoyanov (1871-1940)
Author(s):
Genre: Anniversary editions
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2008
ISBN: 9789549685401
Проф. Параскев Стоянов /1871 - 1940/ / Ред. Анелия Клисарова, Невена Фесчиева ; Съст. Димитър Ставрев, Искра Капинчева . - Варна : МУ-Варна, 2008 . - 143 с. : ил. ; 23 см. 61(091) + 92 Стоянов, Параскев
About the Book

Сборникът, издание на Медицински университет – Варна, е посветен на живота и делото на патрона на университета – проф. д-р Параскев Стоянов. Съставителите Димитър Ставрев и Искра Капинчева, под научната редакция на Невяна Фесчиева и редакцията на Анелия Клисарова, са насочили съдържанието в различните аспекти на наследството на проф. д-р П. Стоянов: жизнен път, професионални и преподавателски постижения, налагане на таласотерапията, научни трудове, място в развитието на туризма във Варна и България. Отделно е дадена библиография, както и пълен списък звания, отличия и участие в международни дружества и научни редакции. Книгата е богато снабдена с илюстративен материал – над 40 страници снимкови приложения. Като автори на отделните глави са привлечени както медицински специалисти, така и историци, краеведи.

Пълен списък на авторите (по съдържание): Теодора Бакърджиева, Димитър Ставрев, Лидия Петрова, Искра Капинчева, Миладин Апостолов, Константин Трошев, Тодорка Стоянова, Добринка Радойнова, Добрин Паскалев, Иван Алексиев, Любен Милков, Николай Савов.