+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Patient Safety in Neurosurgery

Patient Safety in Neurosurgery
Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
ISBN: 9786197137217
Енчев, Явор Безопасност на пациентите в неврохирургията / Явор Енчев; Рец. Христо Цеков, Кирил Георгиев. - Варна: Медицински университет - Варна ; Стено, 2014. 200 с. ; 24 см.
About the Book

„Монографичният труд на д-р Я. Енчев – пише единият рецензент – насочва вниманието на неврохирургичната общност към един проблем, който много често неглижиран и/или умишлено премълчаван. Това е проблемът с лекарските грешки в неврохирургията. Един от неблагоприятните, но и потенциално предотвратими лекарски грешки са хирургия на грешно място, хирургия на грешно ниво / част, грешна хирургична процедура, хирургия на грешен пациент, хирургия на грешна страна, хирургия на грешно ниво и грешки при позиционирането за неврохирургична операция.“

„Монографията – уточнява вторият рецензент – е представена на 200 страници и съдържа 14 глави, в които са разгледани различни аспекти на безопасността на пациентите в неврохирургията. Материалът е илюстриран с 5 фигури и е систематизиран в 17 таблици. Библиографията му включва 455 съвременни литературни източника, посветени на проблема.“ И допълва: „В заключение считам, че трудът на д-р Я. Енчев е първа по рода си научна разработка в България. Работата има реална научна и практическа стойност, разработвайки и въвеждайки първия български неврохирургичен чеклист, а именно универсалния неврохирургичен чеклист.“