+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Ovarian Cancer – Etiology and Pathogenesis, Diagnosis and Treatment

Ovarian Cancer – Etiology and Pathogenesis, Diagnosis and Treatment
Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210410
Монографичният труд на д-р Елис Исмаил, на тема „Рак на яйчника - етиопатогенеза, диагноза и лечение“ разглежда подробно етиопатогенезата, клиниката и диагностиката на яйчниковият карцином, но най-голям акцент е поставен върху хирургичното лечение.
About the Book

Как да цитирате:

Исмаил, Ел. Рак на яйчника – етиопатогенеза, диагноза и лечение. Варна, МУ-Варна, 2017. 131 с.

Много подробно чрез 134 фигури, таблици и снимков материал са представени основните хирургични техники, с помощта на които се постига липса на остатъчен тумор или оптимална циторедукция след хирургична намеса. Използвани са 220 литературни източника. Представени са с разбиране и дидактичност основните компоненти на оптималната циторедукция чрез анатомични и хирургични разяснения.

Книгата „Рак на яйчника – етиопатогенеза, диагноза и лечение“ на д-р Елис Исмаил, подробно описва етиопатогенезата, клиниката, диагностиката и лечението на един от най-трудните за лечение карциноми на женските полови органи – яйчниковият карцином. Монографията със своя интердисциплинарен характер може да бъде ценно четиво за студенти, специализанти и лекари от различни специалности.

 

Кратко съдържание на монографията:

I. Епидемиология на карцинома на яйчник

II. Етиопатогенеза на яйчниковия карцином

III. Клинична картинa

IV. Методи за диагностика

V. Стадиране на яйчниковия карцином

VI. Лечение на яйчниковия карцином

VII. Лимфна дисекция при яйчников карцином

VII. Разширена хистеректомия при яйчников карцином

IX. Прогноза на пациентите с яйчников карцином

X. Скрининг за овариален карцином