+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Application of Cone-Beam Tomography in the Preoperative Diagnosis in Oral Surgery

Application of Cone-Beam Tomography in the Preoperative Diagnosis in Oral Surgery
Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210472
Монографията на доц. д-р Тихомир Георгиев цели да запознае денталните лекари и специализантите по орална хирургия с възможностите на съвременните рентгенологични методи, техните индикации и приложение в лечебната практика на денталната медицина. Разглежда използването на компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, ехография, PET скенер и др. за диагностика и определяне на характера на различни орални увреждания.
About the Book

Монографията е илюстрирана със 170 фигури и е базирана на богата библиография от близо 300 източника. Авторът дава ценни съвети за приложението на отделните методи при различните патологични увреждания. Разработката е структурирана и изложена в 12 глави с обща и специализирана част. Литературният обзор е богат и съвременен. В специализираната част са разгледани клинични случаи с изобилен снимков материал от изображения на конично-лъчев томограф при различни патологични увреждания в оралната хирургия и е демонстрирана тяхната интерпретация. Посочени са приносите, които осигурява това изследване за диагностиката на клиничните случаи.

 

Книгата запълва една празнина в специализираната дентална литература – както в областта на оралната хирургия, така и в областта на образната диагностика. Тя може да послужи като ценно помагало на всички дентални лекари и специализанти по „Орална хирургия“ и ще подпомогне тяхната лечебно-диагностична дейност в ежедневната клинична практика. Подходяща е и за студенти и общопрактикуващи лекари и лекари от граничните специалности.