+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Handbook of Propedeutics of Internal Diseases

Handbook of Propedeutics of Internal Diseases
Автори: ,
Genres: eBooks, Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192211011

"Ръководство по пропедевтика на вътрешните болести" с автори Бранимир Каназирев и Жанета Георгиева е в помощ на студентите, изучаващи тази дисциплина. Изданието е на CD носител.

Преподавателите от Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-Варна, доц. Бранимир Каназирев и проф. Жанета Георгиева, са събрали лекционния курс по дисциплината “Пропедевтика на вътрешните болести”. Електронното ръководство съдържа най-важната информация по 30 теми, онагледени с множество илюстрации, фигури и таблици.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Въведение. Болест. Нозология. Медицинска документация. Физикално изследване

План за събиране на анамнеза

2. Методи на физикално изследване, витални показатели, температурни криви

3. Общо състояние. Изследване на глава и шия

Сегашно състояние (Статус презенс)

4. Бял дроб – физикално изследване, синдроми и симптоми

5. Пневмонии. Лобарна пневмония. Небактериални пневмонии

6. Бронхиална астма и ХОББ. Хроничен бронхит и белодробен емфизем

7. Белодробен карцином

8. Белодробен тромбоемболизъм

9. Плеврален излив. Медиастилни тумори

10. Физикално изследване на ССС. Сърдечна недостатъчност

11. Електрокардиография. Ритъмни и проводни нарушения

12. Остър ставен ревматизъм, клапни пороци и инфекциозен ендикардит

13. Кардиомиопатии и заболявания на перикарда

14. Артериална хипертония и атеросклероза

15. Исхемична болест на сърцето. Миокарден инфаркт

16. Физикално и клинично изследване на гастроинтестиналния тракт. Остър корем

17. Язвена болест. ГЕРБ. Карцином на стомаха

18. Ентерит. Хроничен колит. Чревна непроходимост. Мезентериална тромбоза. Колоректален карцином

19. Клинично и физическо изследване на черния дроб. Жълтеница. Чернодробна недостатъчност

20. Хроничен хепатит. Чернодробна цироза

21. Жлъчно-каменна болест. Холецистит

22. Изследване на панкреаса. Остър и хроничен панкреатит

23. Клинично и функционално изследване на бъбреците. Бъбречна недостатъчност

24. Остър и хроничен гломерулонефрит

25. Нефрозен синдром, нефролитиаза и пиелонефрит

26. ЖДА, B12 дефицитна анемия и хемолитични анемии

27. Левкемии, лимфоми, хеморагични диатези

28. Тиреотоксикоза. Болест на Адисон. Болест и синдром на Кушинг

29. Захарен диабет. Хиперлипидемия. Подагра

30. Болести на съединителната тъкан. Ревматоиден артрит. Дегенеративни ставни заболявания. Остеоартрит

Details
Автори: ,
Genres: eBooks, Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192211011