+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Chemistry Entrance Exam Assignments for Prospective Students. 2018

Chemistry Entrance Exam Assignments for Prospective Students. 2018
Автори: , ,
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2018
ISBN: 9786192211103

"Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия. 2018", с автори Мона Станчева, Любомир Македонски и Румяна Черкезова, е предназначен за подготовка за конкурсния изпит по химия в МУ-Варна за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", както и направление „Военен лекар".

Изданието е структурирано в два раздела:

  • неорганична химия (102 задачи);
  • органична химия (102 задачи).

 

Кандидатстудентският изпит по химия включва решаване на две задачи и тест. 

Задачите са от настоящия „Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия”. Едната е от раздел „Неорганична химия”, а другата – от раздел „Органична химия”. Решенията на задачите трябва да са точни и добре обосновани, отговарящи на условията посочени в задачата, а взаимодействията – представени с химични уравнения.

Повече информация за изпита по химия, както и останалите кандидатстудентски изпити за учебната 2018/2019 г. в Медицински университет – Варна, можете да откриете тук.

Details
Автори: , ,
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Publication Year: 2018
ISBN: 9786192211103