+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Almanac 1961 – 2006

Almanac 1961 – 2006
Author(s):
Genres: Anniversary editions, Anniversary editions
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2006
ISBN: 9789549685329
Медицински университет - Варна Алманах 1961 - 2006 : 45 години Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" - Варна . - Варна : МУ-Варна, 2006 . - 221 с. : ил. ; 30 см. 61(0.35)
About the Book

Юбилейният сборник включва богато илюстрирана информация за МУ-Варна, всичките му факултети, колежа, университетските болници, библиотеката, административните звена. Въвеждащите глави съдържат кратка история на институцията (на български и английски език), ръководствата и академичния съвет. Факултетите са описани по катедри и учебно-научни сектори, като е дадена обща информация, ръководители, преподаватели и научни сътрудници, лечебна дейност, хабилитации, представителна библиография.