+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

The Students’ Admission Resource Book for the Academic Year 2017/2018

The Students’ Admission Resource Book for the Academic Year 2017/2018
Genre: Handbooks
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 23678542

This book includes detailed information on the campaign for students applying at the Medical University of Varna and the Medical College of Varna for the academic year 2017/2018. It contains data about the specialties offered at the university, as well as details about the application documents, examination requirements and significant deadlines.

Кратко съдържание на справочникът:

– Информация за специалностите в Медицински университет -Варна

– Информация за специалностите в Медицински колеж – Варна

– Правилник за прием на студенти в Медицински университет – Варна за учебната 2017/2018 г.

  1. Общи положения
  2. Условия за кандидатстване
  3. Документи за кандидатстване
  4. Състезателни изпити
  5. Оценка на конкурсните работи
  6. Образуване на бала и класиране
  7. Обявяване на резултатите и записване на новоприети студенти

– Допълнителни разпоредби

– Заключителни разпоредби

Във финалната си част справочника вклчва и следните 9 приложения:

Приложение №1. Срокове за подаване на документи за кандидатстване

Приложение №2. Разпределение на приема за местата, субсидирани от държавата, по квоти за всяка специалност

Приложение №3. Конспект за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, 2017 г. Учебни помагала. Учебници за подготовка. Методични указания

Приложение №4. Програма по химия за подготовка на кандидатстудентски изпит за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, 2017 г. Учебни помагала. Литература. Указания за изпита. Примерни тестови въпроси

Приложение №5. Конспект за кандидатстудентски изпит тест по биология за специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт”, „Рентгенов лаборант”, „Инспектор по обществено здраве”, „Рехабилитатор” и „Медицински козметик”, 2017 г. Учебни помагала. Основна литература. Методични указания

Приложение №6. Конкурсен изпит по моделиране за специалността „Зъботехник“

Приложение №7. Примерни теми за конкурсен изпит есе за специалността „Управление на здравните грижи” – „магистър”, 2017 г.

Приложение №8. Указания за попълване на тест:

А. За изпита по биология за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“

Б. За изпита по биология за специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт”, „Рентгенов лаборант”, „Инспектор по обществено здраве”, „Рехабилитатор” и „Медицински козметик”

Приложение №9. Заболявания, при които обучението в Медицински университет не е подходящо

Към изданието са добавени и контакти на МУ – Варна по факултети

Details
Genre: Handbooks
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Publication Year: 2017
ISBN: 23678542