+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Books

How We Talk About Health

How We Talk About Health

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2018
ISBN: 9786192211073
Монографията „Как говорим за здраве“ изследва задълбочено и обстойно един важен за българското общество проблем – говоренето за здраве с диагностичен, терапевтичен и психологически ефект. More info →
[UPCOMING] First Steps in Midwifery Care

[UPCOMING] First Steps in Midwifery Care

Автори: , ,
Genre: Textbooks
Tag: Upcoming
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2018
ISBN: 9786192210304
Изданието на Медицински университет-Варна, с автори Валя Димитрова, Силвия Борисова и Славена Илиева, е практически полезно четиво за всички, желаещи да навлязат в акушерската професия. More info →
Modern Language and Communication Strategies for Drug Advertising

Modern Language and Communication Strategies for Drug Advertising

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2018
ISBN: 9786192211066
Обект на изследването на Силвена Ставрева-Доростолска са рекламните печатни (листовки и брошури) и видео материали за безрецептурни лекарства и хранителни добавки. Монографията е значим научен принос в една непроучена досега от филолозите българисти област от рекламната комуникация. More info →
Structural and Linguistic Features of the Scientific Medical Article in English

Structural and Linguistic Features of the Scientific Medical Article in English

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192211110
Книгата на Илина Дойкова „Структурни и езикови особености на научната статия по медицина на английски език“ е пионерска в една сравнително неизследвана област от съпоставителното езикознание, свързана със специализираните научни текстове. More info →
Zika Fever

Zika Fever

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210892
В монографията на доц. Господинова Зика треска е многоаспектно разгледана с акцент върху епидемиологията, клиниката и възможните подходи в терапията и профилактиката. More info →
Male Infertility and Assisted Reproductive Technologies

Male Infertility and Assisted Reproductive Technologies

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192211080
Монографичният труд на д-р Кремен Цветков разглежда актуален проблем с важно медико-социално значение, особено на фона на неблагоприятните демографски показатели в развитите страни и България. More info →
Handbook of Propedeutics of Internal Diseases

Handbook of Propedeutics of Internal Diseases

Автори: ,
Genres: eBooks, Manuals
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192211011
"Ръководство по пропедевтика на вътрешните болести" с автори Бранимир Каназирев и Жанета Георгиева е в помощ на студентите, изучаващи тази дисциплина. Изданието е на CD носител. More info →
Enthesopathies in the Orthopedic Practice

Enthesopathies in the Orthopedic Practice

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210953
Монографичният труд "Ентезопатии в ортопедичната практика" на Димитър Райков е една необходима, актуална и навременна научно-практическа разработка. More info →
Introduction to Accounting

Introduction to Accounting

Автори: ,
Genre: Repertories
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210984
"Въведение в счетоводството. Сборник от решени и нерешени задачи, тестове и казуси" на Любомира Коева-Димитрова и Минчо Минев е предназначен главно за студентите от специалност „Здравен мениджмънт“ – бакалавър и магистър, и „Фармацевтичен мениджмънт“ – магистър. More info →
History and Development of the Midwife Profession

History and Development of the Midwife Profession

Author(s):
Genre: Textbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210977
Книгата „История и развитие на акушерската професия“ на дългогодишния преподавател Валя Димитрова е ценен учебник по въведение в акушерската професия. More info →
Variability of Blood Pressure

Variability of Blood Pressure

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210939
Монографичният труд "Вариабилност на артериалното налягане" на Йото Йотов е задълбочен научен прочит на нови доказателства в областта на хипертензиологията като вариабилност на артериалното налягане. More info →
Neurotrophins

Neurotrophins

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210694
Монографията "Невротрофини. Физиологична и патогенна мултифункционалност" на д-р Николай Евтимов задълбочено анализира участието на невротрофините в патогенезата на различни заболявания. More info →