+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Author: Wiliam Dokov

Forensic Aspects of Traumatism Caused by Electrical Currents and Electromagnetic Waves

Forensic Aspects of Traumatism Caused by Electrical Currents and Electromagnetic Waves

Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210618
Монографията предлага много по-широк поглед с анализ – клиничен и съдебномедицински, на травматичното въздействие на електрическия ток и електромагнитните вълни. More info →