+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Author: Medical University of Varna

Chemistry Test Question Handbook for Prospective Students. 2018

Chemistry Test Question Handbook for Prospective Students. 2018

Author(s):
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2018
ISBN: 9786192211189
"Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия", с авторски колектив преподаватели от Катедра "Химия" на МУ-Варна и под редакцията на Мона Станчева, е предназначен за подготовка за конкурсния изпит по химия в МУ-Варна за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", както и направление „Военен лекар". More info →
Chemistry Test Question Handbook for Prospective Students

Chemistry Test Question Handbook for Prospective Students

Author(s):
Genre: Repertories
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210427
Първото издание на "Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия" е с авторски колектив: Катедра по химия, МУ-Варна, под редакцията на проф. М. Станчева, д.х.н. То е с обем от 113 стр., в които са поместени задачи от обща и неорганична химия, както и от раздел органична химия. More info →
Paraskev Stoyanov – Patron of the Medical University of Varna

Paraskev Stoyanov – Patron of the Medical University of Varna

Author(s):
Genres: Anniversary editions, Anniversary editions
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786192210236
[:en]2016 - The 55th Annivesary of the Medical University of Varna & 145 Years Since the Birth of Prof. Dr. Paraskev Stoyanov[:bg]Медицински университет - Варна 145 години от рождението на Параскев Стоянов - летопис на живота и творческия му път, извадки от спомените за него, подбрана библиография на професора / Съст. Огнян Антов. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 28 с. : с ил.[:] More info →
Project Activities: Information Catalog 2012-2016

Project Activities: Information Catalog 2012-2016

Author(s):
Genre: Handbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137859
Медицински университет – Варна Проектна дейност : Информационен каталог 2012-2016 / Авт. кол. Тодорка Костадинова и др. - Варна: МУ-Варна, 2016. - 96 с. ; 28 см. Др. авт.: Слава Пенова, София Колева, Илияна Георгиева, Александър Дончев, Ангел Дипчиков More info →
International Cooperation: Information Catalog 2012-2016

International Cooperation: Information Catalog 2012-2016

Author(s):
Genre: Handbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137873
Медицински университет – Варна Международно сътрудничество : Информационен каталог 2012-2016 / Авт. кол. Тодорка Костадинова и др. - Варна: МУ-Варна, 2016. - 64 с. ; 28 см. Др. авт.: Анета Докова, Сияна Бойновска, Светлана Панайотова, Александра Стефанова, Силвана Добрева More info →
Quality Management and Accreditation: Information Catalog 2012-2016

Quality Management and Accreditation: Information Catalog 2012-2016

Author(s):
Genre: Handbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 9786197137866
Медицински университет – Варна Управление на качество и акредитация : Информационен каталог 2012-2016 / Авт. кол. Тодорка Костадинова и др. - Варна: МУ-Варна, 2016. - 96 с. ; 28 см. Др. авт.: Мартин Мирчев, Марияна Попова, Соня Колева, Теодора Русева More info →
The Students’ Admission Resource Book for the Academic Year 2015/2016

The Students’ Admission Resource Book for the Academic Year 2015/2016

Author(s):
Genre: Handbooks
Tag: For Applicants
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 23678542
[:en]Кандидатите за всички специалности, изучавани в МУ-Варна, могат да намерят пълна и актуална информация и документация за приема през 2015 г. в този справочник.[:] More info →
Наръчник на първокурсника

Наръчник на първокурсника

Author(s):
Genre: Handbooks
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
[:en]Наръчникът съдържа кратка история и интересни данни за града и университета. Полезни за студентите са разделите, в които се посочват възможните затруднения и проблеми и начините за решаването им, както и към кого могат да се обърнат.[:] More info →
Freshman Handbook

Freshman Handbook

Author(s):
Genre: Handbooks
Tag: In English
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2014
[:en]The handbook contains a brief history and interesting data about the city and the Medical University of Varna. There are sections in the book where a freshman can find information on the possible difficulties and problems and the ways to solve them, as well as advice on the people, university departments and institutions that they can turn to in case of an emergency.[:bg]Наръчникът съдържа кратка история и интересни данни за града и университета. Полезни за студентите са разделите, в които се посочват възможните затруднения и проблеми и начините за решаването им, както и към кого могат да се обърнат.[:] More info →
50th Anniversary Medical University Prof. Paraskev Stoyanov – Varna

50th Anniversary Medical University Prof. Paraskev Stoyanov – Varna

Author(s):
Genres: Anniversary editions, Anniversary editions
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2011
ISBN: 9789549685401
[:en]The anniversary book about the Medical University of Varna is bilingual – in Bulgarian and in English. [:bg]50 години Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна . - Варна : МУ-Варна, 2011 . - 47 с. : ил. ; 21 см.[:] More info →
Almanac 1961 – 2011: [50th Anniversary Medical University Prof. Paraskev Stoyanov – Varna]

Almanac 1961 – 2011: [50th Anniversary Medical University Prof. Paraskev Stoyanov – Varna]

Author(s):
Genre: Anniversary editions
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2011
ISBN: 9789549685619
Медицински университет - Варна Алманах 1961 - 2011 : 50 години Медицински университет "Проф, д-р П. Стоянов" - Варна . - Варна : МУ-Варна, 2011 . - 327 с. : ил. ; 30 см. 61(059) More info →
Prof. Paraskev Stoyanov (1871-1940)

Prof. Paraskev Stoyanov (1871-1940)

Author(s):
Genre: Anniversary editions
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2008
ISBN: 9789549685401
Проф. Параскев Стоянов /1871 - 1940/ / Ред. Анелия Клисарова, Невена Фесчиева ; Съст. Димитър Ставрев, Искра Капинчева . - Варна : МУ-Варна, 2008 . - 143 с. : ил. ; 23 см. 61(091) + 92 Стоянов, Параскев More info →