+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Издателството на Медицински университет – Варна отпечата монографията на д-р Вилиам Доков, д.м., „Съдебномедицински аспекти на травматизма от електрически ток и електромагнитни вълни”

Монографията на д-р Вилиам Доков, д.м., „Съдебномедицински аспекти на травматизма от електрически ток и електромагнитни вълни” е рецензирана от доц. д-р Петко Лисаев, д.м., Национален консултант по съдебна медицина, Ръководител Катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“ при МУ-Плевен, и доц. д-р Александър Апостолов, д.м. Началник Клиника по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ „Александровска” ЕАД – София.

Монографията разглежда широк кръг от случаи, свързани с:

– действието на битовото и промишлено електричество с несмъртоносен електротравматизъм;

– травми с фатален изход;

– поражения от биологично електричество;

– действието на електрическите оръжия, лазерно и електромагнитно оръжие, включително такива редки случаи като увреждания от кълбовидна мълния;

– биологично и статично електричество.

Отделено е внимание и на странни случаи като инциденти и трудни за обяснение в практиката и науката спонтанни самозапалвания.

 

Книгата, предлагаща много широк поглед с анализ на травматичното въздействие на електрическия ток и електромагнитните вълни, може да бъде в помощ на широк кръг от читатели – юристи, разследващи органи в лицето на МВР, прокуратура и съд, клиницисти, лекари от общата и съдебна медицина, специализанти, студенти.

Можете да отриете тази монография, както и пълното ѝ съдържание в онлайн магазина на издателство Медицински университет – Варна или да посетите нашите книжарници.